1 gedachte op “Petitie: “Stop de avondklok”

 1. Het initiatief van de Vlaams Belang Jongeren is al een begin, maar om indruk te maken zal het wat licht uitvallen.
  Enkele suggesties voor een steviger petitie :
  1. Eis de onmiddellijke stopzetting van de Covid 19(84) samenzwering met de daarbij horende terreur en sabotage, in dienst van buitenlandse vijandige machten. Dit zijn immers daden van hoogverraad en misdaden tegen de mensheid, in het kader van een biologische oorlogsvoering.
  2. Eis vervolgingen tegen al diegenen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze daden van hoogverraad en misdaden tegen de mensheid, en dit tegen al diegenen actief bij de politiek – bestuurlijke overheden – administraties – politie – gerecht – media en de medische sector, met daarbij verlies van alle rechten cfr. artikel 123 sexies S.W. en m.b.t. de ambtenaren, de afzetting met verlies van de pensioenrechten. Hun bezittingen dienen ook onder sekwester geplaatst te worden.
  3. Eis de herinvoering van de doodstraf voor de zware gevallen,
  4. Eis dat in afwachting van vervolgingen, de financiële middelen van de voorstanders van de “lockdown” worden geblokkeerd, met inbegrip van de bankrekeningen,
  Kortom : eis een repressie zoals na WO II.
  5. Eis amnestie voor de burgers die gestraft werden ingevolge deze Covid 19(84) terreur. Als het “verzet” van tijdens WO II met duizenden moorden en verkrachtingen recht heeft op amnestie, dan geldt dit ook voor het “symbolische verzet” tegen de Covid 19(84) terreur. Idem voor het linkse schuim van de straat dat in 1960 maandenlang een bloedige straatterreur heeft gevoerd., en die ook amnestie kregen.

Reacties zijn gesloten.