Ook KVHV voelt plaatsvervangende schaamte…

KVHV-Antwerpen - YouTube

KVHV-Antwerpen voelt plaatsvervangende schaamte voor zijn bisschop

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV-Antwerpen) ziet zich voor de zoveelste keer genoodzaakt om op te komen voor de katholieke leer daar waar onze bisschop zijn boekje te buiten gaat.

Dagenlang berichtten de media over homofobie. De aanleiding was de verwerpelijke gaybashing in Beveren en de daarmee verbonden politieke recuperatie door verscheidene partijen. Overal verschenen “krachtige” signalen als profielfoto’s met een regenboog of straten volgehangen met LGBTQ-vlaggen.

Alsof God het wilde voor Vlaanderen bracht de Congregatie voor de Geloofsleer zijn reposium uit over het vraagstuk of seksualiteit tussen hetzelfde geslacht zondig is. Dat deze vraag steeds blijft opduiken in kerkelijke rangen is een toonbeeld van de liberale geest die naar de hoogste rangen in de Kerk is geslopen. De aanpassing aan de tijdsgeest vormt de afbreuk aan het grootse dat de Kerk ooit was.

De waarheid is absoluut en onveranderlijk in de tijd. Men vindt in de H. Schrift het antwoord klaar en duidelijk terug: Jezus Christus zegt onweerlegbaar dat een katholiek huwelijk tussen man en vrouw is. Het doel van het katholiek huwelijk is een gezin vormen en de kinderen God te laten eren voor Zijn meerdere eer en glorie. De natuur voorziet deze mogelijkheid uitsluitend tussen man en vrouw. Buiten het huwelijk – dat alleen als doel heeft om kinderen voort te brengen – is geslachtsgemeenschap verboden en dat voor zowel hetero’s als homo’s. Geen discriminatie dus.

Dat de bisschoppen van België onder leiding van de Antwerpse Bisschop regelrecht tegen de Leer van Christus ingaan, is uiterst kwalijk. Als men ontevreden is met de regels van de ‘club’, stap dan gerust op, beste Monseigneurs. Voor uzelf is deze spreidstand niet gezond; voor de Kerk is ze ronduit schadelijk. Wat jullie zeggen, is niet katholiek. Nu menen verscheidene politici zich tevens te moeten uitspreken over de verklaring van het Vaticaan. “Homo’s zijn een zonde”, luidt de misbegrepen parafrase. Er wordt nochtans steeds een verschil gemaakt tussen de zonde en de zondaar. De Kerk omarmt de zondaars, maar nooit de zonde. Dat is katholiek.

KVHV-Antwerpen

KVHV-Antwerpen | Facebook

1 gedachte op “Ook KVHV voelt plaatsvervangende schaamte…

  1. Als er iets veranderd wordt aan de katholieke leer, die gebaseerd is op de bijbel moet er een nieuwe profeet opstaan. Wie gaat dat zijn, de bisschop?

Reacties zijn gesloten.