Over twee maten en gewichten

Grenscontroles met drones volgens Franse Raad van State onwettig

Op maandag 25 juli bevestigde de Franse Conseil d’Etat of de Raad van State de schrapping van een lokaal arrest dat het gebruik van drones toestond om illegalen aan de Frans-Spaanse grens in Baskenland op te sporen. De mogelijkheid die door de lokale prefect van de regio Pyrénées-Atlantiques was gecreëerd, werd omwille van privacyregels onwettig verklaard. De maatregel om drones in te zetten, betekende volgens de Franse Raad van State “een zware en overduidelijke niet toegestane inbreuk op het recht op respect van het privéleven”. Nou moe!

De Franse Raad van State stelde dat de prefect de absolute noodzaak om drones in te zetten niet had aangetoond en dat er dus andere manieren bestonden om de grenzen te bewaken. In zijn beslissing van 26 juni keurde de prefect het gebruik van drones door de politie in de strijd tegen de illegale migratie goed voor een beperkte periode van één maand. Het ging daarenboven om een welomschreven gebied van 20 km2, ten zuiden van Hendaye en Urrugne.

Begrijpt Justitie de ernst van de toestand in de EU?

Voor de vereniging Advocats pour la défense des étrangers (advocaten voor de verdediging van vreemdelingen) van Pau is deze beslissing van de Raad van State een “onvoorstelbare overwinning die voor de eerste keer in Frankrijk het onwettig gebruik van drones sanctioneert, omdat het een onverdraagbare inbreuk op onze vrijheden zou betekenen en het gebruik voor de controle van de Frans-Spaanse grenzen afwijst”, aldus een bericht in de Franse krant Sud-Ouest.

Sommige media herinneren er evenwel aan dat dezelfde Franse Raad van State op 24 mei het principe van het gebruik van drones door de veiligheidsdiensten had goedgekeurd, en dit in de volgende bewoordingen: “Er bestaat geen enkele twijfel over de wettelijkheid van het decreet (over het gebruik van drones), gelet op de garanties die het juridisch kader, gedefinieerd door de wet en dit decreet, voorziet voor het privéleven en de persoonlijke gegevens, zoals voorzien in het Franse en Europese recht”.

Neen, er zijn duidelijk twee categorieën mensen voor de Franse Raad van State: Fransen die tijdens manifestaties door drones van de veiligheidsdiensten worden gefilmd (en eventueel gesanctioneerd) en vreemdelingen die illegaal de grens oversteken, en die dus aan de hand van filmbeelden van dezelfde drones niét mogen worden gefilmd (en gesanctioneerd). Goed om weten…

Peter Logghe