Zogezegd

Plichtenleer en onafhankelijke houding zijn vergeten. Er is een ‘doemkracht’ ontstaan. De onvrijheid is te vergelijken met dezelfde toestanden als in de onzalige DDR van toen. De pers is ziek en wie terechte kritiek uitoefent is dadelijk verdacht.

Roger van Houtte +, voormalig journalist bij o.m. GVA.

Ter herinnering: wij publiceerden op 27 juni 2016 onderstaand artikel: