Voor de man/vrouw die alles heeft: een porno-rijbewijs!

Wist U dat u een cursus kunt volgen om een “porno-rijbewijs” te behalen? We wisten het ook niet. Hoe zouden we? We kunnen ons niet voorstellen wat de leerstof van de cursus inhoudt. Talrijke vragen dringen zich op: Gaat het om porno bekijken, eraan deelnemen, terwijl men aan het stuur zit? Zo ja, aan welk stuur? Een auto, een bus, een moto, een fiets, een koets???

Als we de aankondiging van de cursus diagonaal doornemen (in de Duitse taal), dan kan de geïnteresseerde “zekerheid verwerven in de eigen omgang met pornografie én in het doorgeven van pornocompetenties”. Dit opdat: “U uw eigen pornocompetenties zodanig kunt versterken dat U zich persoonlijk goed voelt …”

Dat het geen lachertje is mag blijken: er wordt nl. afsluitend een examen met zgn. “multiple choice” vragen aan de cursist voorgelegd, die – na het succesrijk afleggen van de proeven – een certificaat zal overhandigd worden, met de titel “Teach Love”. En neen, het is geen hoerendiploma, wat de criticasters er ook mogen over denken.

Geïntrigeerd of we dit allemaal uit onze duim zuigen? Zet dan Uw Duitse bril op, neem hieronder een kijkje en wacht niet te lang om te beslissen, de plaatsen zijn blijkbaar beperkt (“first come, first served”):