Ons vir jou: Afrikaners in de diaspora

Voortrekkersmonument

Mozambique

Toen de Boeren aan hun grote Trek begonnen naar het Zuid-Afrikaanse binnenland wilden ze een eigen land stichten en ontsnappen aan de Britse bezetters.  Intussen wordt de geschiedenis herhaald.  Nergens in Zuid-Afrika zijn de Boeren nog veilig.

Een aantal Voortrekkers begonnen aan een nieuwe trek, weg uit Zuid-Afrika, o.a. naar Noord Mozambique.  Zij vreesden terecht dat hun boerderijen zouden verwoest of in beslag genomen worden door de regenboogregering, dat ze zouden afgeslacht worden. (South Africa’s land reform efforts lack a focus on struggling farmers)

Hun Trek naar Mozambique gaat om lijf en leden, om hun toekomst.   Ook daar zijn ze niet overal welkom omwille van dezelfde redenen als in hun thuisland: de zwarte bevolking ziet met afgunst naar hun succes en weigert in te zien dat de algemene corruptie en hun gebrek aan werklust aan de basis ligt van hun miserie.

Van enige vooringenomenheid in de berichtgeving was uiteraard geen sprake…

“Mozambique is willing to tolerate the Afrikaners and their white-supremacist beliefs because it is desperate for employment opportunities. The farms, which would primarily produce food for export, would also generate desperately needed foreign exchange.”Verneem meer…

 

“Exporting Apartheid to Sub-Saharan Africa.
The “Food Corridor,” however, does not mean “food for the local people.” On the contrary, under the scheme the peasants will lose their land, with small-holders becoming farm labourers or tenants on large scale plantations owned by the Boers. Moreover, the South African Chamber for Agricultural Development (SACADA) which acts as an umbrella organization also includes, centrally, several right wing organizations including the Freedom Front (FF) led by Viljoen, whose grim record as South African Defence Force (SADF) Commander in Chief during the Apartheid regime is well known.”  Verneem meer…