Onafhankelijk Vlaanderen onafwendbaar!

REUZENSTAP NAAR ONAFHANKELIJK VLAANDEREN ONAFWENDBAAR!

Paniek. Het “Belgisch Model” wordt bedreigd. Het B-model wordt steeds minder ervaren als een duurzaam concept. De staatsschuld is wurgend en de sociale zekerheid spoedig onbetaalbaar. Om schoon schip te maken komt zelfs een beslag op (Vlaams) spaargeld in de mogelijke beleidsopties van EU- en B-kringen. Het B-regime is daarom zeer verontrust en onzeker en roept alle hens aan dek… niet om de nodige veranderingen door te voeren maar om de noodzakelijke veranderingen te beletten. Men zoekt wanhopig naar het behoud van het status quo.

Om wat mist te spuiten – en daardoor weer wat tijd te winnen – wordt o.m. professor De Grauwe ingeschakeld. Zijn interventie draait echter uit op vragen rond de geloofwaardigheid van de interventie. Hoe kan De Grauwe Vlaanderen verwijten slechts zwakke resultaten neer te zetten na opeenvolgende (manke) staatshervormingen waarbij Vlaanderen niet eens alle hefbomen heeft verkregen om een sterk resultaat te kunnen bereiken… “grauwelijk”!
Bovendien negeert De Grauwe in zijn argumentatie de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in de samenstelling van het bruto binnenlands product (bbp). 12 procent van het bbp van Wallonië is afkomstig uit Vlaanderen. Zonder deze permanente financiële aderlating zou het bbp in Vlaanderen met 4 tot 5 procent stijgen. Vlaanderen zou niet eens moeten besparen op onderwijs of wetenschappelijk onderzoek, onze infrastructuur (o.a. wegen, spoor, gebouwen) zou er wel bij varen, de loonkostenhandicap zou snel weggewerkt kunnen worden, enz. Echter, de Belgische staatsstructuur zorgt ervoor dat Vlaanderen zolang en zoveel als mogelijk economisch kan worden uitgebuit. De gedegen observator Mark Grammens schrijft onomwonden dat de doelstelling van de Parti Socialiste Waals-nationalistisch is en niet socialistisch.

De B-staatsstructuur zit onze Vlaamse welvaart en welzijn duidelijk in de weg. Daarom wordt het onvermijdelijk dat het schadelijke B-model wordt vervangen door een model waarbij Vlaanderen en Wallonië volledig onafhankelijk de eigen toekomst bepalen zonder elkaar nog langer te hinderen. Het is uiterst belangrijk voor alle betrokkenen dat deze grondige verandering snel gebeurt zodat B niet langer onze plannen en onze welvaart kan schaden.

Iedere Vlaming krijgt op zondag 25 mei e.k. de kans om door slim stemgedrag een nieuwe en beloftevolle toekomst voor de Vlamingen mogelijk te maken.

Werkgroep Vlaanderen Onafhankelijk                                 Guido De Schuyteneer

Lees ook “Politiek activist De Grauwe neemt het over van de wetenschapper De Grauwe”

2 gedachten over “Onafhankelijk Vlaanderen onafwendbaar!

  1. “De B staatsstructuur zit onze Vlaamse welvaart en welzijn duidelijk in de weg”. Dit is nu de echte reden waarom het Vlaams Blok moest veroordeeld worden. Heel het kleptocratisch profitariaat dat zich laaft aan de B staatsstructuur was als de dood voor het einde van B. De veroordeling wegens RACISME was en is altijd een drogreden geweest. Nooit heeft er maar één hournalist de moeite genomen dit aan de brave burger uit te leggen. Wat mis loopt in Syrië, Oekraïne, Centraal Afrika, enz… daar kan (overvloedig) aandacht aan besteed worden. De belangrijke zaken in eigen land zwijgen ze dood. De partij die dit aankaart moet en zal monddood gemaakt worden.

  2. Van belang bij dit alles is, dat een juiste en volledige diagnose wordt gesteld, met een aangepast taalgebruik. Het komt er dan gewoon op neer de belgische bezetter te verdrijven en af te rekenen met de verraders. Het is deze bezetting die de oorzaak is van alle kwalen waaraan Vlaanderen lijdt. Met een bezetter gaat men niet onderhandelen, met de broek op de knieën en nog minder met de “spreekwoordelijke pot vaseline”. Een bezetter wordt verdreven, en vervolgens eist men “wiedergutmachung” en teruggave van alles wat gestolen werd. Voor Vlaanderen is dit nu een zaak van leven of dood. Bij een dergelijke situatie worden er geen compromissen gesloten, nood breekt immers wet. Het wordt dan ook tijd dat heel wat Vlamingen ophouden met heiliger te willen zijn dan paus. Men kan immers geen ei bakken zonder de schaal te breken. En hoe meer drek in de stal, hoe grover de borstel moet zijn. De lectuur van SunTzu en Machiavelli is dan ook ten zeerste aan te bevelen. Als er zijn die dromen dat ze op een blauwe maandag gaan wakker worden in het paradijs, zonder een vinger uitgestoken te hebben, dan dwalen ze. Het zal eerder de hel waarin ze zullen ontwaken!!!

Reacties zijn gesloten.