Gustav Mahler – Symphony No 5 in C sharp minor

klassische-musikGustav Mahler – Symphony No 5 in C sharp minor

De vijfde Symfonie is een symfonie van Gustav Mahler in vijf delen en werd gecomponeerd in 1901 en 1902. De première vond plaats in Keulen op 18 oktober 1904  onder leiding van de componist zelf. Mahler componeerde de symfonie grotendeels gedurende de zomermaanden tijdens zijn verblijf in zijn cottage in Maiernigg. Het meest herkenbare deel van de symfonie is het begin, dat wordt gekenmerkt door een funebre-achtige trompetsolo. Met de vijfde symfonie zette Mahler een heel andere toon dan in zijn eerdere symfonieën. Waar de eerdere symfonieën klinken als de menselijke stem, is de vijfde een duidelijke teruggang tot de strikte vorm van de muziek, bijna zoals Johann Sebastian Bach dat deed. Als niet-standaard instrument gebruikt Mahler in deze compositie de zweep.

Het werk bestaat uit vijf delen:

    1. Treurmars (cis mineur)
    2. Stormachtig bewogen – Beduidend langzamer (a mineur)
    3. Scherzo (D majeur)
    4. Adagietto (F majeur)
    5. Rondo Finale (D majeur)