OCMW-zone

Bulgarije en Roemenië horen niet thuis in Schengen-ruimte

België moet zich aansluiten bij Duits veto

Afgelopen weekend maakte de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich bekend dat zijn land zich verzet tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone. Zo nodig zal de Bondsrepubliek gebruik maken van zijn vetorecht om de Roemeense en Bulgaarse toetreding te blokkeren.

Het Vlaams Belang heeft alle begrip voor het standpunt van de Duitse regering. In de eerste plaats blijven Bulgarije en Roemenië in gebreke als het gaat over de strijd tegen de welig tierende corruptie en de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast dreigt ook het probleem van de (illegale) immigratie nog verder toe te nemen. De grens tussen Bulgarije en Turkije – nu reeds het grootste transitland voor illegale immigratie naar de EU – is niet bepaald waterdicht.  Het spreekt bovendien voor zich dat het wegvallen van de binnengrenzen een nog grotere toestroom van Roma naar West-Europa op gang zal brengen.

Met haar houding toont de Duitse regering bovendien aan dat ze haar oor te luisteren heeft gelegd bij de publieke opinie. Uit een opiniepeiling van het bekende Emnid-instituut is immers gebleken dat niet minder dan twee op drie Duitsers wil dat de immigratie – ook vanuit EU-landen wordt ingeperkt.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een dergelijke peiling in Vlaanderen een ander resultaat zou opleveren. Het Vlaams Belang zal in de Kamer bij monde van Bruno Valkeniers de federale regering dan ook vragen om zich tijdens de Europese ministerraad van aanstaande donderdag – waar de kwestie ter sprake zal komen – bij het standpunt van de Duitse regering aan te sluiten.

Tot zover het persbericht van het VB

 

We zijn benieuwd of de rede ook hier moet plaats maken voor de multiculwaan. De Duitse politievakbond GdP liet zich intussen ook niet onbetuigd. De toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone is volgens de woordvoerder “omwille van veiligheidsredenen volkomen onaanvaardbaar en zou tegelijkertijd het ineenstorten van grenscontroles aan de buitengrenzen van de Schengenzone betekenen “. Er dreigt een toename van mensenhandel en -uitbuiting, van gelukszoekers en terroristen.

Toen de controle aan de oostelijke Duitse grens wegviel had de politievakbond een soortgelijke waarschuwing voor de toevloed van illegalen geuit, echter zonder dat er gevolg aan gegeven werd. Met als gevolg dat Duitsland overspoeld wordt door zigeuners, die quasi zonder uitzondering van de goedertierendheid van het sociaal systeem leven en hier en daar een schnabbeltje meepikken…

Bron: VB, Duitse media

Floriaan Terbeke

3 gedachten over “OCMW-zone

  1. Iemand die ooit in Bulgarije of Roemenië is geweest, zal begrijpen waarom Duitsland zich verzet. Vlak na de bevrijding uit het communisme heb ik Bulgarije bezocht. De miserie die ik daar heb gezien grenst aan de zwartste armoede uit het zwartste land van zwart Afrika. Na een kort bezoek aan een wezenhuis , en dat is maar één voorbeeld) wist ik genoeg. Niet dat die mensen niet moeten geholpen worden. Zeker wel, maar doe het dan ginder. Dààr kan de unie beter met 5 miljard euro steunen in plaats van de moslim-extremistische-broederkes in Egypte !

  2. Dat Schengen akkoord moet de vuilbak in, terug strenge grenscontroles toepassen, het is goed voor onze veiligheid en leefbaarheid plus het komt de welvaart ten goede.
    Wij leven momenteel al constant in angst, een leuke wandeling maken in een winkelstraat is er al niet meer bij en zeker niet op een mooie landweg.
    Overal loert ‘gevaar’ om de hoek en dat hebben we allemaal te danken aan die kotsmisselijke meest gehate bende in dat EU kot.

Reacties zijn gesloten.