Ik heb een droom

fly2Dromen over onafhankelijkheid  

Onafhankelijkheid wordt best goed voorbereid. Dat is niet zomaar een sprong in het duister. Maar of het ook zo zal gebeuren is een andere vraag. De meesten van de politieke partijen en hun vertegenwoordigers denken daar niet of te weinig over na. Mochten ze zich in de richting van onafhankelijkheid uitspreken, zou de volgende eventuele staatshervorming er helemaal anders kunnen uitzien.

Een stok achter de deur kan wonderen doen. Want nu, zoals ook bij de laatste hervorming, wordt telkens aan de Waalse eisen toegegeven en blijft men in België verder aanmodderen. De stok ontbreekt en dat buit de tegenpartij steeds handig uit. Het ontbreekt het Vlaams Parlement en de volksvertegenwoordiging aan eendracht.

Er zou zelfs best een speciale commissie in het leven geroepen worden om de onafhankelijkheid voor te bereiden. Men zou op die manier de splitsing ernstig kunnen voorbereiden om de chaos te vermijden. Want een ‘België-barst-scenario’ zou voor alle partijen onherstelbare schade kunnen aanrichten. Met onderhandelen en compromissen sluiten zou iedereen gebaat zijn. Zoals wordt gezegd, zal hier ook wel van toepassing zijn. Beter met een slechte overeenkomst dan met een goed proces. Maar hoever staan we vandaag?  Afgezien van de slechte economische toestand in de ganse unie, die wel eens tot een gedwongen “belgië barst” zou kunnen leiden, staan we nog niet ver. Behalve de publieke opinie die langzaam richting onafhankelijkheid opschuift, staan de Vlaamse partijen nog lijnrecht tegenover mekaar. De CD&V, SPa, OVLD en Groen blijven de huidige situatie verdedigen. N-VA, momenteel de grootste partij, wil België laten opgaan in Europa.

Vlaams Belang is de enige partij die voor onafhankelijkheid gaat. Jammer genoeg willen de laatste twee het niet op een akkoord gooien. Wanneer deze twee de handen in mekaar zouden slaan, is de kans reëel dat we binnen afzienbare tijd wakker worden in een Vlaamse Staat. Dromen mag, hopen ook!

De vlieg

Nvdr: Gerolf Annemans en Steven Utsi schreven hierover het boek “De Ordelijke Opdeling van België, uitgegeven bij Egmont.

Wie in tien vragen en antwoorden een kort overzicht wil lezen, verwijzen wij naar

http://www.vlaamsbelang.org/brochures/20/