Nog een geluk dat het wiel al uitgevonden was

 

File:Wheel Iran.jpg

Een wiel met spaken, tentoongesteld in het Iraans Nationaal Museum. Dit wiel dateert uit het tweede millennium voor Christus en is gevonden te Chogha Zanbil

Moslim uit Basel trekt naar het Geweten (EHRM) met een klacht tegen Zwitserland

Aziz O, een strenggelovige moslim en secretaris van de moslimgemeenschap, uit Basel voelt zich in zijn geloofsvrijheid aangetast. Sinds jaren weigert hij standvast zijn inmiddels 12 en 14-jarige dochters deel te laten nemen aan de gemengde zwemlessen. Daarvoor krijgt hij regelmatig een boete in de bus. De man vindt dat hij bij de vrijheid van zijn geloofsbelijdenis gediscrimineerd wordt en daarvoor trekt hij nu naar de hoogste instantie in Straatsburg, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kortweg het “Geweten”. Hij liep al te leuren met zijn klachten bij de Zwitserse rechtbanken, maar daar ving hij bot en de boetes bovenop.

Volgens zijn advocate, Sandra Sutter, zou de zaak al volgende week kunnen behandeld worden. De schoolinstanties van de stad Basel waren hiervan niet op de hoogte gesteld; zij zijn afwachtend want bij een beslissing ten gunste van de eiser zouden de schoolreglementen moeten aangepast worden. Woordvoerder Felder geeft meer uitleg: bij niet toegestane afwezigheden kan de schoolinstantie een boete opleggen: 350 Zw. Fr. en beroept zich op een vonnis uit 2008, waarin uitdrukkelijk staat dat moslims niet vrijgesteld worden van gemengde zwemlessen. Advocate Sutter ziet hierin een zekere islamofobie.

Der Sekretär der Muslimischen Gemeinde Basel weigert sich standhaft, seine Töchter in den gemischtgeschlechtlichen Schwimmunterricht zu schicken.

En daartegen wil haar mandant Aziz O ten strijde trekken, want zijn geloof is hem heilig. Wetten kunnen daaraan geen afbreuk doen. De 37-jarige arbeidsloze OCMW-klant kwam in 1986 uit Turkije naar het Alpenland. Inmiddels zijn zijn vrouw en kinderen “ingeburgerd”. In 2010 zorgde hij ook al voor opschudding in een televisiezending waarin hij stelde dat de sharia in Zwitserland zou moeten toegepast worden en dat een man zijn vrouw tot sex kan dwingen. Prompt kreeg hij een klacht van de procureur van de stad Basel aan zijn broek wegens het oproepen tot geweld. In hoger beroep werd hij vrij gesproken.

Op de vraag waarom hij dan in een land woont, waarvan hij de cultuur niet deelt, antwoordt Aziz O dat hij Zwitserland als een gepriviligeerd land ziet en dat hij geassimileerd is. En dat hij zich, naar zijn mening, niet tegen de Zwitserse culturele waarden opstelt als hij niet wil dat zijn dochters aan het gemengd zwemmen deel nemen. Daarom stuurt hij beide meisjes, gekleed met een totale lichaambedekking, een boerkini, naar privé zwemlessen. Want hij vindt wel dat ze moeten kunnen zwemmen.

Aziz O is niet de enigste moslim die weigert zijn kinderen  aan de zwemlessen te laten deelnemen. Dit schooljaar werden al drie gezinnen beboet; in 2010 en 2011 waren het er telkens vijf. Meestal gaat het om meisjes; één keer om een jongen.

De schoolinstanties weren zich tegen het verwijt van islamofobie; het gaat om de enige verweerkans tegen onregelmatige afwezigheden en tegenwerking van de ouders. De onderwijsverantwoordelijken willen dat de kinderen kunnen deel uitmaken van de Zwitserse samenleving met de Zwitserse sociale en culturele waarden.

De opgelegde boetes kunnen moeilijk door de strenggelovige, sociaal-zwakke moslims betaald worden. De Riehener ondernemer Johannes Czwalina neemt die voor zijn rekening. Hij zou naar verluidt al een slordige 20.000 Zwitserse Fr. uit eigen zak betaald hebben aan boetes, sociale hulp en ondersteuning. En de rekening loopt op.

De man motiveert: als liberale geest zet hij zich in voor de moslims want hij vindt dat hun schaamtegevoel niet mag gekwetst worden door onze cultuur.

Aziz O en zijn mecenas Czwalina verklaren dat ze het oordeel van het Geweten zullen aanvaarden, maar hun houding zal zich geenszins wijzigen. De dochters zullen ook in de toekomst niet aan het gemengd schoolzwemmen deelnemen. Czwalina gaat een stapje verder: bij een nederlaag in Straatsburg oppert hij de mogelijkheid om moslimscholen in Zwitserland op te richten.

Wij vragen ons af waarom ze dan allemaal naar het Westen komen als hun vrijheid daardoor zo beknot wordt. Ze procederen tegen de maatschappij die hen een thuis gegeven heeft, die hen financieel ondersteunt, die hun kinderen onderwijs en kansen geeft.

In Turkije riskeert je snel in hechtenis genomen te worden als je een andere mening durft te uiten dan de regeringspartij van Erdogan, als je als minderheid van de bevolking voor zelfbeschikking strijdt. Radicale moslims verwerpen evenzeer wetenschappelijke als maatschappelijke feiten omdat hun Mohammed bijna 14 eeuwen geleden nog niet tot die vaststellingen gekomen was.

vierkant-draaienEen geluk dat het wiel al rond 3500 v C. uitgevonden werd. Want mocht dit na de illustere aanwezigheid van Mohammed op aarde gebeurd zijn, dan draaide nu alles vierkant.

Floriaan Terbeke

Bron: http://bazonline.ch/basel/stadt/Muslim-verklagt-die-Schweiz-wegen-Schwimmunterricht/story/10609584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gedachte op “Nog een geluk dat het wiel al uitgevonden was

  1. Johannes Czwalina Weer zo een super-verdraagzame , het lijkt wel een groene. Stuur die naar Turkije of dergelijk achterlijk land en laat hem daar eisen en pleiten voor bv de bouw van Christelijke scholen een leefloon , sociale voorzieningen , gratische medische verzorging en al de geneugten waar onze zandbakbroeders in het westen kunnen van genieten met verwijzing en steun van dat clubje mensenrechten . Ik denk dat zijn motivatie als liberale geest en zijn schaamtegevoel voor de waarde van onze cultuur vlug zal gekwetst worden en dat hij binnen de kortste keren ……… !

Reacties zijn gesloten.