Nederland, word wakker!

Hoed u voor goed geklede, correct Nederlands sprekende, geweldloze, normale burgers, die het ‘zelf’denken nog niet verleerd zijn!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is mediamanipulatie.jpg

Op 28 april publiceerde de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst) haar jaarverslag 2021, met daarin de lijst van meest acute dreigingen.

Jarenlang werd die aangevoerd door Jihadistisch terrorisme. Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe nummer één in de AIVD hitparade: rechts-extremisme. Dit jaar is daar ‘rechts terrorisme’ aan toegevoegd. De AIVD vindt dat onze grootste bedreiging.

Wat deze ‘dreiging’ extra onheilspellend maakt, is dat de extremisten niet herkenbaar zijn:

“Rechts-extremisten zorgen ervoor niet opvallend af te steken ten opzichte van de rest van de bevolking door bijvoorbeeld woordkeuze of kleding. Ook nemen ze publiekelijk afstand van geweld”.

De AIVD geeft toe dat er nog geen rechts-terroristische aanslag heeft plaatsgevonden. Volgens de AIVD gedragen de extreemrechtse terroristen zich normaal, kleden ze zich normaal (“jasje-dasje”), communiceren ze normaal en plegen ze geen aanslagen. Ze lijken dus nogal op normale Nederlanders.

Iedereen die zich normaal gedraagt en kleedt en daarnaast ook geweld afwijst, kan dus een rechts-extremist en zelfs een potentiële terrorist zijn. Voor gewone stervelingen zijn deze doodenge mensen niet herkenbaar. Gelukkig beschikt de AIVD over bovennormale gaven.

Maar de helderziendheid van AIVD gaat nog verder. Niet alleen zijn ze op de hoogte van de onzichtbare intenties van de rechts-extremisten, de dienst weet zelfs waarop ze hopen: “Rechts-extremisten juichen chaos toe en praten geweld goed, in de hoop op werkelijke, gewelddadige omwenteling in Nederland”. “Door anderen hun rechten te ontzeggen, dreigen ze de rechtsorde te ondermijnen. Dat legt een basis voor de gewenste chaos, haat en geweld”. Niet misselijk dus.

Daarnaast legt de AIVD een direct verband met het protest tegen de coronamaatregelen, dat “radicaliseerde in gewelddadig anti-overheidsextremisme”. Wie bezwaar maakt tegen het volslagen onlogische, vrijheidsvernietigende, destructieve, extreme en ongrondwettelijke coronabeleid, is dus een anti-overheidsextremist. En dus extreemrechts, gewelddadig en ook nog eens een potentiële terrorist.

Dat er bij veruit de meeste coronaprotesten geen spoor van geweld te bekennen viel vanuit de deelnemers, maar dat excessief overheidsgeweld naar de demonstranten door politie en ME zelfs de internationale pers haalde, blijft onvermeld.

“Dat anti-overheidsextremisten radicaler zijn gaan denken en handelen komt doordat ze daartoe werden opgezweept door aanjagers: aansprekende complotdenkers en critici van het coronabeleid, met eigen mediakanalen. In uitzendingen, op websites en in tijdschriften schilderen ze politici af als het nieuwe ‘kwaad’.

Ze laten het klinken alsof het begrijpelijk of zelfs goed is dat mensen in reactie daarop geweld zouden gebruiken”, aldus de AIVD, die geen namen noemt.

Maar het mag duidelijk zijn dat hiermee ook De Andere Krant (samen met Gezond Verstand zo’n beetje het enige overheids-kritische blad) bedoeld wordt. Het kan natuurlijk zo zijn dat ik het heb gemist, maar naar mijn waarneming heb ik in beide publicaties nog nergens een oproep, of zelfs een vergoelijking van enige vorm van geweld kunnen lezen. Terwijl ik toch vanaf het begin bij beide publicaties betrokken ben geweest. Om het beeld van verdachtmaking te completeren, maakt de AIVD ook melding van de initiatieven die onder invloed van het coronabeleid zijn ontstaan:

“Sommige anti-overheidsextremisten en -activisten trekken zich ondertussen terug in een eigen parallelle samenleving”.

Eng hoor…Dus iedereen die kritisch is op het extreme overheidsbeleid en een oplossing zoekt, kan anti-overheidsextremist genoemd worden, die “anderen hun rechten ontzeggen en de rechtsorde ondermijnen”.

Dat diezelfde overheid zich precies aan deze dingen schuldig gemaakt heeft, doet er kennelijk niet toe. Want nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis heeft een overheid de grondwet en de grondrechten van burgers in vergelijkbare mate met voeten getreden, en heeft de rechterlijke macht stelselmatig de andere kant op gekeken.

Pieter Stuurman

https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen

1 gedachte op “Nederland, word wakker!

 1. Het rechtsextremisme – het extreem rechts terrorisme(sic) – de (neo)nazi’s – de fascisten e.d. zijn de code woorden waarmee de crypto – communisten het anti – communistische NWO verzet te lijf gaan. Of de toepassing van de analyse van een ervaringsdeskundige :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert” – Alexander Solschenizyn.
  Nog een andere anonieme bron :
  “For Communists, anyone who wants to retain his human identity, based on race, religion, family and nation, as well as freedom and independence, is a fascist.” (=einde citaat).
  Voor een goed begrip dient men te weten dat gans Europa, op enkele kleine uitzonderingen na , in handen is van deze crypto – communisten, waarachter de 2 Olifanten in de kamer schuil gaan, die angstvallig worden doodgezwegen.
  Een communistisch systeem, van welke kleurschakering ook, is gebaseerd op leugens en bedrog. De grootste vijand van dit bedrog is de waarheid, die dan ook op alle mogelijke manieren moet bevochten worden, via de oorlog tegen de politieke vijanden en de boodschappers met deze gevaarlijke waarheden, die dan strafbaar worden gesteld.
  Een bedrog dat dan ook betrekking heeft op 3 bloeddorstige monsters :
  1. Het communisme – stalinisme – socialisme – marxisme – maoïsme e.a. verantwoordelijk de laatste 100 jaar, voor ruim 150 miljoen doden,
  2. De Islam, ruim 250 miljoen doden, ze hebben er wel 13 à 14 eeuwen voor nodig gehad,
  3. De vrijmetselarij met daarachter het Judaïsme en Zionisme, verantwoordelijk voor ruim 100 miljoen doden, gedurende ongeveer 5 eeuwen, via godsdienstoorlogen – (burger)oorlogen – revoluties – genocides – terrorisme, (=niet beperkende opsomming ),
  Of ongeveer 500 miljoen doden, ik ga echter niet moeilijk doen over 50 à 100 miljoen doden minder of meer, een detail, een geluk voor mij niet strafbaar.
  En dan met betrekking tot het eindeloze gelul over de (neo) nazi’s , een citaat van een anonieme bron :
  “”No one who condones Che, Stalin, Mao, or any other leftist murderer, has any right to ask anyone else to dissociate himself from a rightist who didn’t even make triple digits” (=einde citaat).
  In het licht van het voormelde, is er dan voor de crypto – communisten dan ook een probleem, waarvan de aandacht dient van afleid te worden via dat “rechtsextremisme”. Een verzamelwoord voor al het anti – communistische NWO verzet, dat op alle mogelijke manieren moet vernietigd worden. Als er geen rechts terrorisme is, dan wordt het door de overheid zelf georganiseerd. Het vb bij uitstek zijn de USA met de “false flags”.
  https://www.slideshare.net/RepentSinner/us-intelligence-officer-every-single-terrorist-attack-in-us-was-a-false-flag-attack
  In Duitsland zijn vooral de V-männer betrokken bij het “extreem rechtse terrorisme” (sic). Zie o.a. het NSU schandaal.
  De “Oscar” is echter voor de duivel in het Midden Oosten :
  https://www.henrymakow.com/030203.html
  met titel :
  “Fake Terror is Oldest Trick in Zionist Toolbag “ (=einde titel).
  Ik verwijs naar de tekst in de brug, waar België ook prominent aanwezig is.
  Het is niet alleen in Nederland dat er door een veiligheidsdienst (=lees Stalinistisch terreurapparaat) wordt geluld over rechts terrorisme.
  In België hebben we dat immers ook :
  https://www.hln.be/binnenland/extreemrechts-vormt-ernstige-bedreiging-voor-instellingen~a7a9e19d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  met citaat :
  “ De opkomst van extreemrechts vormt “wel degelijk een ernstige bedreiging voor onze instellingen”. Dat staat te lezen in een aanvullend rapport van het Comité I, het comité dat toezicht uitoefent op de inlichtingendiensten, dat Belga kon inkijken. Het rapport werd door de Kamer gevraagd na een omstreden interview van Serge Lipszyc, voorzitter van het Comité I, in het magazine ‘Wilfried’.Eind oktober gaf Lipszyc een aantal opvallende uitspraken in een interview met ‘Wilfried’. Zo vroeg hij zich openlijk af het sommigen niet goed uitkwam dat de verdwenen extreemrechtse militair Jürgen Conings niet werd gevonden. “Mocht Jürgen Conings Mustapha hebben geheten, dan zouden de zaken anders gelopen zijn, denk ik. Een aantal elementen laten toe te geloven dat er in verschillende lagen van de Belgische staat een wil aanwezig is om extremistische bewegingen, met name extreemrechts, te bevoordelen”, aldus de topman van het Comité I.
  In datzelfde artikel doet Lipszyc ook een aantal uitspraken over het mogelijke gevaar van extreemrechts binnen het leger, zoals: “”Er zijn andere extreemrechtse militairen die een meer directe bedreiging vormen. Ik denk dat er binnen Defensie zelf structuren zijn die extremistische militairen cultiveren. Het gangreen, de sclerose groeit”… “ (=einde citaat).
  Terwijl België verzuipt in de misdaad met corruptie in alle geledingen, in straatterreur door de geïmporteerde, met een Islam 5de colonne elke dag meer en meer dominanter wordt, met tal van bloedige beerputdossiers die nog in de doofpot zitten, met buitenlandse vijandige machten hier het land infiltreren en saboteren, met een bloedige buitenlandse terreur (zie supra) die ongemoeid wordt gelaten (=niet beperkende opsomming), zit daar een voorzitter – sayan en Vlamingenhater, te lullen over extreem rechts. Over de rol van Vivaldi, met de logemaffia’s en de PS maffia zwijgt hij valselijk. Over de Covid 19(84) samenzwering en terreur nog meer.
  Het Vlaams Belang heeft dan wel zijn ontslag geëist, maar dit stelt niets voor :
  https://www.vlaamsbelang.org/vlaams-belang-eist-ontslag-voorzitter-comite-i/
  Het waren de bovenvermelde elementen die men op tafel had moeten gooien. Zoals reeds gemeld is er genoeg stront in de Vivaldi beerput.
  Het gaat hier bij dit gelul over extreem rechts in feite over een openlijke oorlog tegen alles van rechts en Vlaamsgezind is, en uiteindelijk tegen Vlaanderen, op wiens kosten men ondertussen wel schurftig parasiteert. Het verzet tegen deze communistische logemaffia terreur stelt in Vlaamse middens echter niets voor. Dit zal zich nog wreken. Men dient zich niet te verdedigen maar resoluut in de aanval te gaan, en waarbij de maskers worden afgerukt van de vijanden en vooral van de verraders in Vlaanderen, die meeheulen met de voormelde maffia’s, om de 3 bloeddorstige monsters uit de wind te zetten.
  500 miljoen doden, wat moet daar nog aan toegevoegd worden?
  Bij gebreke aan een verzet die naam waardig, zullen we bij de 500 miljoen geteld worden… en zeker als de Oekraïense domino valt, is dit maar een kwestie van een zeer korte tijdspanne. Zoals reeds meermaals geschreven, zal het ontwaken op een “blauwe maandag” in het bloed zijn, en er zal veel bloed vloeien, en het Stalinistische bloedbad Oekraïne is daarmee vergeleken dan nog maar een flauw voorspel. Men zegge het voort.. vrij naar Freddy zaliger.

  .

Reacties zijn gesloten.