N-VA: linkse partij in Europees parlement

N-VA: linkse partij in Europees Parlement

Deze week werd een linkse resolutie over ‘reproductieve gezondheid’ met een kleine meerderheid afgekeurd door het Europees Parlement. Het ging om een zeer omstreden tekst van Edite Estrela, een socialiste uit Portugal. Niet alleen wordt abortus omschreven als een mensenrecht, de ‘abortusdienstverlening’ (zo staat het er echt) zou verplicht moeten terugbetaald worden door de sociale-zekerheidsstelsels van alle lidstaten. En de scholen zouden hier de nodige aandacht moeten aan besteden.

Knettergek, temeer omdat de Europese Unie niet eens bevoegd is voor sociale aangelegenheden, laat staan voor onderwijs. Dat zijn zaken die op het niveau van de lidstaten (of van de regio’s of gemeenschappen) moeten geregeld worden. De linkerzijde in het Europees Parlement wil de EU echter als breekijzer gebruiken om abortus overal wettelijk en terugbetaalbaar te maken. In één beweging door worden de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de lidstaten weer eens een stuk verder ondermijnd.

Men zou denken dat zoiets totaal onaanvaardbaar zou zijn voor eenieder die zichzelf nationalist noemt. Welnu, voor Mark Demesmaeker van de N-VA is dat allemaal blijkbaar wel degelijk te pruimen. Demesmaeker stemde tegen het amendement van de EVP-fractie die het hele Estrela-verslag verving door een korte mededeling dat de EU zich niet moet bemoeien met de interne aangelegenheden van de lidstaten. Hij gaf Estrela zelfs een applausje nadat die hysterisch begon te fulmineren tegen het resultaat van de stemming (zo democratisch zijn onze linkse vrienden dus).

‘Rooie Danny’ Cohn-Bendit

De houding van Demesmaeker is niet zomaar een eenmalige, accidentele uitschuiver. De N-VA maakt immers, via de Europese Vrije Alliantie van linkse regionalistische partijen, deel uit van de groene fractie in het Europees Parlement. Deze fractie wordt geleid door Rebecca Harms en ‘Danny le Rouge’ Cohn-Bendit.

Cohn-Bendit is niet zomaar een linkse meeloper. De voormalige mei-68’er gaf op TV en in een boek openlijk toe seks met minderjarige kinderen te hebben gehad. Hij vond dat zeer normaal. In 2003 vroegen de Duitse autoriteiten de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid om te onderzoeken of hij geen onderdak had verleend aan zijn vriend Hans-Joachim Klein, een terrorist van de Rote Armee Fraktion (RAF) die uiteindelijk veroordeeld werd voor moord, poging tot moord en kidnapping. Cohn Bendit heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wist waar Klein was ondergedoken, en dat hij hem geld had gegeven om aan het gerecht te ontsnappen.

Cohn-Bendit is slim genoeg om te beseffen dat het staalharde, openlijke communisme niet meer te verkopen valt. Daarom is hij nu een groot pleitbezorger van het democratische centralisme van de EU, van een Europese superstaat. Samen met zijn nieuwe vriend Guy Verhofstadt gaf hij daarover een boekje uit, ‘Voor Europa.’

Voor Albanië in de EU

Maar terug naar de N-VA. Bart Staes van ‘Groen’ wees er onlangs in de Zevende Dag op dat de N-VA tussen 65 en 80% van de stemmingen meestemt met de rest van de groene fractie in het Europees Parlement. Dat is dus zeer veel. Ook deze week was dat weer het geval. Demesmaeker keurde bijvoorbeeld een amendement goed op een verslag over Albanië, waar het toekennen van de status van kandidaat-lidstaat “een incentive (aanmoediging) wordt genoemd in het integratieproces.

De N-VA steunt dus het waanzinnige idee om een roversnest als Albanië op te nemen in de EU…

Een ander voorbeeld van het merkwaardige stemgedrag van de N-VA was het voorstel voor vrouwenquota in de bestuurraden van beursgenoteerde ondernemingen, dat tijdens de plenaire vergadering van november werd goedgekeurd.

Opnieuw een voorbeeld van verregaande politiek-correcte EU-bemoeizucht. Het komt erop neer dat het juiste geslacht belangrijker is dan bekwaamheid. Bedrijven die niet genoeg vrouwen tellen, zullen niet meer zullen mogen meedoen aan openbare aanbestedingen, en niet meer in aanmerking komen voor subsidies of andere steun. De N-VA stond echter voor een dilemma: de groene fractie was natuurlijk zeer sterk pro, maar de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka niet. Mark Demesmaeker ging bij het begin van de stemming van het verslag dan maar naar buiten voor (nemen we aan) een strategische plaspauze. Hij kwam iets te vroeg terug, net voor de eindstemming, en staarde wat naar het plafond om niet te moeten stemmen. Toen het volgende verslag ter stemming kwam, nam hij weer gewoon deel aan de stemmingen…

De N-VA is in het Europees Parlement een linkse partij, die systematisch alle regelgeving goedkeurt die leidt naar meer bevoegdheden en macht naar de Europese Unie, ten koste van de lidstaten. Dat was onder meer het geval met het Verdrag van Lissabon en met het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat er mee voor zorgt dat de eurozone een transferunie naar Belgisch model wordt. Ook inzake asiel en immigratie steunt de N-VA bijna altijd het lakse, wereldvreemde EU-beleid.

In eigen land zegt de N-VA op te komen voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen, maar in het Europees Parlement werkt diezelfde partij ijverig mee aan het afbouwen van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de (toekomstige) lidstaten. Dat is een toch wel zeer merkwaardige spreidstand. Het Vlaams Belang daarentegen is consequent: het vecht voor Vlaamse onafhankelijkheid, en wil die onafhankelijkheid – wanneer ze een feit zal zijn – op geen enkele manier aangetast zien door de EU.

Philip Claeys, Europees volksvertegenwoordiger van en voor het Vlaams Belang/belang

http://www.philipclaeys.org/

Nvdr: Hierbij een tussenkomst van Philip Claeys van drie jaar geleden over de vrije toegang van o.a. Albaniërs in de EU en van zijn tussenkomst van mei 2013 over de plannen Bosnië-Herzegovina in de EU op te nemen.


 

3 gedachten over “N-VA: linkse partij in Europees parlement

  1. Het is niet te geloven dat de NVA in het Europees parlement in die linkse fractie zit en dat al die stemmers voor de NVA dat niet weten of er schijnbaar mee akkoord gaan. Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden, want moesten ze kijken naar de daden van de Europese afgevaardigde van de NVA in het Europees Parlement dan zouden zeker 80 % van de NVA stemmers zich moeten schamen

  2. De spreidstand van N-VA wordt nu echt wel pijnlijk. Benieuwd hoe lang ze dat nog gaan vol houden voor het scheurt.

  3. In een confederale staat gingen ze toch ook immigratie federaal houden? Dus mee laten beslissen door de eeuwig linkse Walen en Brusselaars, waar ze niet eens een rechtse partij kennen.

Reacties zijn gesloten.