Multicul is goed voor uw gezondheid

Dit wist u natuurlijk al lang: we voelen ons allemaal stukken beter sinds onze samenleving verrijkt werd met invloeden uit de hele wereld.  Voor wie het allemaal nog niet zo goed begrepen heeft, verwijzen wij naar het onderzoek van wetenschappers aan de universiteit van Manchester.  Die bevestigen nog maar eens – waarvan wij ons terdege bewust zijn -,  wij horen dan ook  niet tot de bekrompenen der aarde, die menen dat hun samenleving voorbehouden moet blijven tot de eigen-volk-eerst-strekking, dat de diversiteit ons niet alleen cultureel verrijkt heeft, maar bovendien bijdraagt aan ons welzijn en aan onze gezondheid. Lees zelf het resultaat van de studie; wie een hoge bloeddruk heeft, rookt, drinkt, een laag zelfbeeld heeft, die mag zonder meer eens aan zelfreflectie doen: daar kijkt nl. een racist in de spiegel.

Vergeet uw jaarlijks bezoek aan de huisarts: verhuis naar Borgorokko, het Kiel of de bekende cultureel getinte wijken in Brussel: en uw fysische problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

“Etnische diversiteit heeft positieve impact op gezondheid omgeving

Etnische diversiteit heeft een positieve impact op de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester. Het onderzoek moet volgens de onderzoekers dan ook afrekenen met het stigma dat vaak op etnisch diverse buurten wordt gekleefd en waarbij opgemerkt wordt dat diversiteit een negatieve impact heeft op de buurt. De positieve impact moet volgens de onderzoekers worden toegewezen aan een lager niveau van racisme, een grotere sociale cohesie en sterkere netwerken van sociale ondersteuning.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de etnisch meest diverse buurten van de Britse steden op het gebied van gezondheid de beste resultaten laten optekenen. “Diversiteit kan worden gelinkt aan een grotere sociale cohesie en een grotere tolerantie tegenover de onderlinge verscheidenheid,” merkt onderzoeksleider James Nazroo, directeur van het Centre on Dynamics of Ethnicity (Code) van de University of Manchester, op. “Leden van etnische minderheden maken in diverse gemeenschappen minder gewag van racisme dan in andere buurten.”

“In plaats van diversiteit is vooral de sociale achterstand van een wijk in belangrijke mate bepalend voor een slechte lichamelijke en mentale gezondheid van de bevolking, een lage sociale cohesie en discriminatie,” zegt James Nazroo nog. “Rassendiscriminatie leidt onder meer tot hoge bloeddruk, stimuleert het roken en leidt tot een lager zelfbeeld. Een sociaal achtergestelde omgeving heeft een negatieve impact op de gezondheid, maar een etnisch diverse buurt heeft daarentegen een positieve werking.” (MH)

http://www.express.be/articles/nl/sciences/etnische-diversiteit-heeft-positieve-impact-op-gezondheid-omgeving/191151.htm

3 gedachten over “Multicul is goed voor uw gezondheid

  1. Het schoonmaakpersoneel van de Worchester (saus) universiteit moet ik feliciteren met hun wetenschappelijk onderzoek . Zij hebben gelijk ! Ik leef hier in Thailand tussen 65 miljoen vreemdelingen en voel me zalig .

  2. Bij nader bestudering houdt de studie van de heer James Nazroo geen rekening met gezondheidsschade ten gevolge van steek-, snij- en schotwonden of kloppartijen. Evenmin wordt er melding gemaakt van zenuwtoevallen, hoge bloeddruk en hart en vaatziekten. Eermoorden, mentale afwijkingen, brandwonden van zuur of hitte zijn ook afwezig in zijn rapportje.
    Ik denk dat ik me maar houdt aan het aloude: “One appel a day keeps….”

  3. De familienaam van die “geleerde professor” zegt reeds genoeg: hij heeft een typisch-Britse naam zoals men er (helaas) ook al veel in dit onland vindt : m’boulou, sediki, el al -kamelenzeik. enz.
    Geen ènkele “autochtoon” wordt als racist geboren, men wordt (bijna) gedwongen om racist te worden bij het beseffen in wèlke smeltkroes van gure èn ongure types dat ons land terecht gekomen is. o(

Reacties zijn gesloten.