Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden

Wil de echte N-VA nu opstaan?

Vorig weekend pleitten N-VA’ers Ben Weyts en Siegfried Bracke voor een algemeen verbod op uiterlijke kentekens voor loketambtenaren. Men zou dan verwachten dat de N-VA dit op Vlaams niveau – waar ze in de regering zit – ook in praktijk zou brengen. Niks is minder waar.

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter vroeg aan N-VA-minister Bourgeois of hij deze legislatuur een initiatief zou nemen tot het uitvaardigen van een algemene richtlijn waarop Bourgeois verklaarde het partijstandpunt enkel “mee te nemen” naar de kiescampagne van 2014. Vlaams N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele maakte de spreidstand van zijn partij nog eens duidelijk in een reactie: “In de Kamer zullen we het neutraliteitsprincipe goedkeuren, want daar zitten we in de oppositie. Op het Vlaams niveau hebben we echter loyaliteitsverplichting ten aanzien van onze coalitiepartners en zullen we tegen stemmen.”

Wil de echte N-VA nu opstaan?