Men zegge het voort

Aankondiging FreddyJan met de pet blijft steeds de pineut !

Het was jaren geleden dat ik nog eens vanop het Cogelsplein in Deurne richting Stad gereden was. Na een paar honderd meters moet men dan de Singel kruisen. Maar………… er blijkt nu een verkeersbord te zijn geplaatst dat dit niet meer mag en men rechts de Singel moet inslaan tot aan het Sportpaleis. Een vijftal minuten later en méér dan een kilometer verder stond ik terug op enkele meters afstand van waar ik vertrokken was. Ik heb alles eens goed bekeken en begrijp die verandering totaal niet. Lost men de files op door mij zinloos 50 maal méér afstand te laten afleggen als nodig was? Helpt men hierdoor om de CO2 uitstoten te verminderen?

Enkele minuten later stond ik in een lange file omdat de bevoegde overheden beslist hadden dat één van de vroegere twee rijstroken nu in exclusiviteit aan “de lijn” was toevertrouwd. Een tiental minuten later was ik een paar honderd meter gevorderd maar had nog steeds geen enkele “lijnbus” zien voorbij stuiven! Wat voor een moedwillig hinderen van een normale verkeersstroom is dit toch allemaal? Geef mij de verkeersproblematiek van onze Metropool enkele dagen in handen en met een minimum aan normaal boerenverstand zal ik de huidige situatie merkelijk verbeteren, het aantal files laten dalen en het aantal gram CO2 uitstoot laten verminderen. Maar ik meen nog op vele andere terreinen véél te kunnen verbeteren. Neem nu Justitie.

Geef me een rechtbank in handen en ik beslis onmiddellijk om de huidig normaal opgelegde straffen voor RECIDIVISTEN te vertienvoudigen. Zonder twijfel zal ik er dan mijn steentje toe bijdragen om zonder veel moeite de criminaliteit snel en sterk te laten dalen. Men kan zich toch de vraag stellen tot wat al die nieuwe ingevoerde wetten en reglementen van onze beroepspolitiekers toch hebben gediend tenzij alles moeilijker en onrechtvaardiger te maken.

En deze onbegrijpelijke toestanden beperken zich niet tot het domein van het verkeer of de criminaliteit!

Neem nu de bijna dagelijkse persverklaringen van tafelspringer en minister CROMBEZ in verband met fiscale fraude en de miljarden aan “zwart geld” die Financiën jaarlijks zouden mislopen aan belastinggeld. Hoe huichelachtig toch allemaal wanneer men nu uit de pers kan vernemen dat deze minister met geen vinger roert naar zijn collega Karel De Gucht.

Oeps: nu heb ik die miljoentjes toch vergeten aan te geven zeker!

Deze laatste “vergat” tientallen miljoenen aan de belastingdiensten aan te geven en werd op de hielen gezeten door de BBI (Bijzondere Belasting Inspectie). Toch kon men, zoals een paar jaar geleden bij de schandalige veroordeling van het toenmalige “Vlaams Blok”, een politiek benoemde prutsrechter vinden om de BBI terug te fluiten en Chareltje vrijuit te laten gaan met zijn gigantische zak poen. Volgens deze rechter had de BBI een procedurefout begaan bij het napluizen van de bankrekeningen van deze vergeetkop. Als men dergelijke zaken leest en dan moet horen dat een moedertje een GAS-boete kreeg in datzelfde land omdat ze broodresten “voor de vogeltjes” op straat had geworpen  dan moet iedere normale burger zijn bloed voelen koken.

Ministers en leden van het Koningshuis zouden het goede voorbeeld moeten geven. Maar het zijn juist zij die het verdommen om solidariteit te betonen wanneer het aankomt op het betalen van belastingen. Is het dan te verwonderen dat er steeds meer mensen willen afhaken om in dit, tot op het bot corrupte land, nog verder aan de slag te blijven en zich steeds meer en meer de pineut vinden? Neen dus!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

1 gedachte op “Men zegge het voort

  1. Beste Freddy,
    100% gelijk!!! Hoe dikwijls moet ik in het dagblad lezen dat onze gemeenschap verzuurt. Het is een machteloze reactie van het volk op alles wat onze machtswellustige leiders zich permiteren en toeëigenen. Jammer dat datzelfde Vlaamse volk Lamme Goedzakken zijn.
    Freddy, tot weldra,
    Raymond.

Reacties zijn gesloten.