Men zegge het voort

Aankondiging FreddyBeroepspolitiekers blijken elkaar te hebben gevonden over de grenzen heen !

Het is nu bij de meesten doorgedrongen dat bijna al onze problemen door beroepspolitiekers werden veroorzaakt en dat het met de dag duidelijker aan het worden is dat de overheidstekorten in bijna alle landen pijlsnel aan het stijgen zijn en de talrijke gemaakte beloften niet meer kunnen worden nageleefd. In ons land heeft men de beloofde subsidies voor groene energie reeds sterk moeten terugdraaien en begint men jaar na jaar te morrelen aan de zogenaamde dienstenchecks.

Maar spijts alle veranderingen en aanpassingen; spijts steeds stijgende belastingen het blijft een feit dat de putten niet meer op normale wijze kunnen gedempt worden. Wat men ook in de meeste landen kan vaststellen is dat vele beroepspolitiekers niet vies zijn om te trachten aan de door hen gestemde hoge belastingen te ontsnappen en hetzij last krijgen met de fiscus of betrapt worden op het aanhouden van zogenaamde geheime rekeningen in het buitenland.

Men moet dus op zoek naar nieuwe inkomsten. En nu stellen we vast dat een meerderheid aan beroepspolitiekers, en in een razend snel tempo, over de grenzen heen elkaar blijkbaar hebben gevonden om hun eeuwige dorst naar nieuwe inkomsten te kunnen lessen. Men blijkt zich geen al te grote zorgen meer te maken om in de toekomst gewoon
beslag te gaan leggen op niet aangegeven buitenlandse rekeningen. Op deze wijze kunnen dan, zogezegd wettelijk, miljarden worden binnengerijfd om het woord stelen niet
te moeten gebruiken. Dat het dan feitelijk steeds meer en meer onproductieven en profiteurs zijn die het resultaat, van niet zelden hard werkende productieven, afpakken blijkt
niemand meer te storen.

We dachten aan deze nieuwe mogelijke trend bij het lezen van een hoofdartikel in de China Daily van gisteren 25 april. In een exclusief interview bevestigt de Canadese ambassadeur in Peking dat er eerstdaags een akkoord zal ondertekend worden tussen China en Canada. Daarbij gaan die twee landen miljarden onder elkaar verdelen. Het gaat hier over gigantische sommen die gedurende de laatste jaren door honderden Chinezen op Canadese banken werden geplaatst. Volgens de ambassadeur, Guy Saint-Jacques, gaat het hier over sommen die corrupte ambtenaren of Chinese zakenlui die belastingaanslagen gedeeltelijk wilden ontlopen op Canadese banken hebben geplaatst. Wat ons als schrikwekkend overkomt is dat men hier niet meer spreekt van het gedeeltelijk belasten van die sommen maar gewoonweg spreekt om de volledige bedragen in beslag te nemen! Volgens de ambassadeur was Canada een paradijs voor de Chinezen omdat er geen akkoord bestond tussen de beide landen om Chinese zondaars uit te wijzen. Dit gaat nu veranderen en beide landen zouden de, in de toekomst in beslag genomen sommen, onder elkaar gaan verdelen. Of de eigenaars van die rekeningen, in afwachting van de ondertekening van dit akkoord, op de dag van vandaag nog over hun centen kunnen beschikken is niet duidelijk.

Maar het staat als een paal boven water dat vele beroepspolitiekers uit vele landen akkoord zullen gaan om snel allerlei bilaterale akkoorden te gaan ondertekenen in de zin van dit nieuwe geplande akkoord tussen Canada en China. Wij vrezen dat het niet lang meer zal duren dat er in verschillende landen mogelijkheden zullen geschapen worden om aan de heersende politieke klasse de mogelijkheid te geven, om op zogenaamd wettelijke wijze,  gewoon willekeurig het geld af te pakken van diegenen die men wil raken.

Hopelijk maken wij dergelijke toestanden niet meer mee.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever