Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWanneer schaffen we nu eindelijk dit corrupte apenland af?

Onze bevolking wordt dag na dag bedrogen door onze huidige zogenaamde “bovenlaag”! Of het nu gaat over top-politici, generaals of magistraten, het doet er niet toe. Ze zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. De groep waarin men uiteindelijk nog het meeste vertrouwen zou moeten kunnen blijven hebben zijn de magistraten. Maar ook de magistratuur bestaat nu meestal uit onbetrouwbare; gemanipuleerde en politiek benoemde leden.

Neem nu de laatste uitspraak van het grondwettelijk hof in verband met het ARCO- dossier. Deze uitspraak is een schande en maakt duidelijk hoe corrupt en onbestuurbaar ons land feitelijk is geworden.

Waarover gaat het?

Reeds vele jaren had het ACW een soort spaarbank/holding onder de naam ARCO. Maar zoals het met organisaties, die in de handen van beroepspolitiekers  zijn, dikwijls gaat loopt het uiteindelijk mis. De spaarders werden steeds meer en meer een rad voor de ogen gedraaid en bedrogen door hun eigen leiders. Door allerlei manipulaties werden de circa 800.000 zogenaamde spaarders, meestal buiten hun duidelijk medeweten, uiteindelijk aandeelhouders van ARCO en konden niet meer als werkelijke spaarders beschouwd worden.
Aangezien de toppers van ARCO allemaal nauw verweven waren met de CD&V en deze laatste meer en meer een grote vinger had in de DEXIA pap beslisten die “toppers” om meer en meer van de centjes van die 800.000 volgelingen in DEXIA te beleggen. CD&V-er Jean Luc Dehaene werd er zelfs de grote baas. Uiteindelijk investeerden de bazen van ARCO onder de leiding van grote roergangster Francine Swiggers bijna de totaliteit van hun activa in DEXIA en hadden op zeker ogenblik niet minder dan 13,92% van alle uitstaande aandelen in handen.
Zonder nadenken, zonder de minste controle, zonder het minste normbesef werden alle ARCO-eieren in de grote korf van het bevriende DEXIA gelegd. Voor bepaalde ACW-toppers  legden de DEXIA-mandaten echter geen windeieren!

Toen in 2008 bleek dat de schandalige en totaal onverantwoorde beslissingen van het Swiggers-team het kapitaal zo goed als totaal hadden vernietigd ging men zoals dat in de politiek steeds het geval is vals spelen. Toenmalig Premier Yves Leterme, die eveneens uit de ACW-stal kwam, diende als uitvoerder. Hij liet zijn regering, op 22 november 2008, een totaal oneerlijke en onrechtvaardige beslissing nemen nl. dat de zogenaamde ARCO-cooperanten, maar die in werkelijkheid gewoon aandeelhouders waren, toch beroep mochten doen op de staatswaarborg voor spaardeposito’s. Deze beslissing had een grote invloed op het stemgedrag bij de volgende verkiezingen en was feitelijk immoreel te noemen. Europa floot hem dan ook terug en stelde nieuwe vragen en voorwaarden. Vanaf die dag heeft het ACW zich dan gedragen als een duivel in een wijwatervat. Er werd zoveel gefoefeld en geknoeid dat dit zelfs het ontslag van Minister van Financien, Steven Vanackere, eveneens behorend tot de ACW-clan, tot gevolg had. Maar men bleef maar liegen en bedriegen en de ARCO-aandeelhouders, die na jaren nog geen cent hadden gezien van de vorige beloften, aan het lijntje houden. Bij de verkiezingen van vorig jaar riep men de hulp in van de zgn. ‘Europese president’ Van Rompuy, nogmaals een man uit de vroegere ACW stal, om het verdict van Europa over de verkiezingsdatum te tillen hetgeen opnieuw lukte. Inmiddels was Steven Vanackere vervangen door Koen Geens. Dat deze laatste via zijn advocatenkantoor Eubelius jarenlang voor de ARCO-groep had gewerkt was natuurlijk een zoveelste toeval. Maar inmiddels had men beroep gedaan op het grondwettelijk hof van ons land om de knoop door te hakken en te beslissen of die staatswaarborg nu geldig was of niet. Ieder kind met een minimum aan verstand zou tot de vaststelling komen dat die waarborg onjuist en onwettelijk was en dat nu duidelijk aan alle ARCO-bedrogenen duidelijk zou moeten gemaakt worden dat ze steeds werden voor de gek gehouden en dat ze hun centen definitief kwijt zijn.

En wat heeft dit duurbetaalde hof nu na jaren beslist?

Het heeft NIETS beslist. Het Hof bestaat hoofdzakelijk uit door de politiek benoemde en dus onbetrouwbare magistraten. Om toch maar te verhinderen dat aan die circa 800.000 financiële slachtoffers, waarvan er ondertussen reeds tienduizenden zijn overleden (na 7 jaar), de waarheid moet verteld worden  spelen deze zogenaamde magistraten opnieuw vals.

Ze schamen zich niet om te verklaren dat ze geen oordeel durven vellen, dat ze schatplichtig zijn aan degenen die hen benoemden; dat hen de moed ontbreekt om eerlijk te zijn en daarom schuiven ze de bal door naar Europa. Ze doen alsof ze niets hebben begrepen van alle schandalige manipulaties uit het verleden en daarom stellen ze nu enkele zogenaamde prejudiciële vragen aan Europa, goed wetende dat hierdoor de definitieve beslissing opnieuw voor meerdere jaren wordt vooruitgeschoven. Zo zorgen ze er voor dat opnieuw tienduizenden ARCO- slachtoffers zullen overleden zijn vooraleer ze het definitief resultaat van deze schande kunnen vernemen.

Iedereen weet dat Swiggers en haar ploeg 100% verantwoordelijk zijn.
Iedereen weet dat het ACW in binnen- en buitenland nog over fortuinen beschikt. Daarom had het grondwettelijk hof moeten duidelijk maken dat niet de belastingbetaler maar het ACW zelf verantwoordelijk is voor dit debacle. Het ACW had reeds vroeger en tot de laatste frank haar leden moeten vergoeden. De nu reeds jaren durende ARCO-klucht is een voldoende bewijs dat onze levenslang benoemde magistraten waardeloos zijn, vele van onze beroepspolitiekers totaal onbetrouwbaar en ons land een grote overbodige CHAOS is geworden!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

2 gedachten over “Men zegge het voort

  1. Het is toch raar dat enkel een Vlaams Belanger de waarheid spreekt, waar blijven al die verkozenen van de NBA?

Reacties zijn gesloten.