Malawi dankt de Vlaamse belastingbetaler (4 – bis)

Afbeeldingsresultaat voor zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Op 24 november brachten wij u ervan in kennis hoe de Vlaamse regering uw belastinggeld beheert, resp. spendeert, m.n. in Zwart Afrika:

“Naar aanleiding van een heropvoedingscursus voor mannen, besliste de Vlaamse regering in al haar wijsheid, de vrouwen in Malawi een steuntje in de rug te geven. Een serieuze steun van 500.000 euro.” (zie verwijzing onderaan)

Bij die peulschil van een half miljoen eurootjes bleef het niet. Op 4 december 2020 besliste de ministerraad het volgende:

“Op voorstel van minister Jambon kende de Vlaamse Regering 877.000 euro subsidie toe aan de districten Kasungu en Mzimba in Malawi, ter ondersteuning van hun respectievelijke landbouwprogramma’s. De subsidie kadert in de uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2019-2023, afgesloten tussen Vlaanderen en Malawi. In de twee districten zal er extra ingezet worden op het betrekken van jongeren en vrouwen bij landbouwvoorlichting…”

Alle berichten over corruptie moeten meteen worden geklasseerd als “fake news”…. euh… de corruptie in Malawi, natuurlijk … In Vlaanderen:… ondenkbaar.

Mocht u zich vragen hierover stellen, dan verwijzen wij naar de Landenstrategienota Vlaanderen – Malawi 2019 – 2023. Een citaat:

… De Regeringen van Malawi en Vlaanderen zullen op basis van de successen en ervaringen van het verleden innovatieve en resultaatgerichte oplossingen steunen voor de huidige uitdagingen van de verdere inclusieve en duurzame ontwikkeling van de landbouwsector…

En ja, het is geen vergissing: “De Regeringen” werd in de nota wel degelijk met een hoofdletter geschreven. Hangt af van de gulheidsontwikkeling… Eventueel kan Ben Weyts ook nog ingeschakeld worden bij de scholing, resp. alfabetiseringsgraad. Naar verluidt hebben ze nood aan laptops.

Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be