“Krankzinnige ideeën van een hippiestaat”

AfD-boegbeeld dr. Alice Weidel past Frau Merkel een kleedje in de Bundestag en vraagt zich af: “Hoort Angela Merkel eigenlijk nog tot de CDU/CSU???”

“Durchgeknallte Ideen eines Hippiestaates!

Niemand in Europa oder anderswo auf der Welt denkt daran, die deutsche „Energiewende“ zu kopieren. Wir sind der einzige Hippiestaat, der diese durchgeknallten Ideen ernsthaft umsetzen will – koste es, was es wolle. Whatever it takes – wie Mario Draghi zu sagen pflegt.

Das „schützt“ weder „das Klima“, noch rettet es den Planeten. Aber es macht Pendler und Familien arm, die auf das Auto angewiesen sind, es ruiniert Mittelständler und treibt die produktive Industrie und 100.000e Arbeitsplätze aus dem Land.

Herr Scholz redet viel von „Respekt“, hat aber wenig Respekt für die hart arbeitenden ganz normalen Leute, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit fahren, ihre Kinder großziehen und dafür laufend bestraft werden.

Ihre Regierung hat keinen Respekt für diese Menschen, und auch nicht für die mittelständischen Unternehmer und Familienbetriebe, die Millionen Menschen Arbeit geben und – wenn es nach Rot-Grün-Links geht – über eine asoziale Vermögensteuer und Erbschaftssteuer enteignet werden sollen…”

Ned. vert.:

“Niemand in Europa of elders in de wereld denkt eraan om de Duitse ′′ energierevolutie ′′ te kopiëren. Wij zijn de enige hippiestaat die deze gekke ideeën serieus wil uitvoeren – het koste wat het wil. Alles wat nodig is – zegt Mario Draghi.

Dit ′′ beschermt ′′ noch het klimaat, noch de planeet.. Maar het maakt pendelaars en families arm die afhankelijk zijn van de auto, het ruïneert de middenstand en drijft de productieve industrie en 100.000 banen uit het land.

De heer Scholz vertelt veel over ′′respect “, maar heeft weinig respect voor de hard werkende normale mensen die elke dag opstaan, naar het werk rijden, hun kinderen opvoeden en daarvoor bestraft worden.

Uw regering heeft geen respect voor deze mensen, noch voor de middenstanders en familiebedrijven, die miljoenen mensen werk geven en – als het rood-groen-links zijn zin krijgt – via een asociale vermogens- en erfbelasting moeten onteigend worden” …

Ondertiteling, vertaling, geschreven tekst via icoontjes onderaan