Koranscholen? Geen probleem, vindt integratieminister Liesbeth Homans (N-VA)

moskeetankIntegratieminister op de bres voor letterlijke interpretatie van de Koran
Moeten we blij zijn dat kinderen de Koran uit het hoofd leren?

Liesbeth Homans (N-VA) vindt de Koranscholen in Vlaanderen geen probleem. Chris Janssens (VB) wel.

Video uit 2009

Tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ondervroeg ik minister van Integratie Liesbeth Homans (N-VA) over de problematiek van de Koranscholen. Mijn vraag was gebaseerd op een reportage van Terzake die een – naar hun zeggen – ‘unieke inkijk’ bood in de wereld van de Vlaamse Koranscholen (volg bruggetje naar de reportage). De uitzending toonde hoe vele duizenden moslimkinderen in Vlaanderen elk weekend verplicht worden de Koran – obscure ‘heilige’ teksten die zij niet eens begrijpen – uit het hoofd te leren. Jonge meisjes van 5 à 6 jaar worden daarbij verplicht zich in een hoofddoek te hullen. De lessen vinden vanzelfsprekend plaats in het Arabisch of het Turks, en er blijkt amper controle te zijn op wat er precies in de Koranscholen wordt onderwezen.

Het Vlaams Belang was de enige partij die de kwestie op de agenda van het Vlaams Parlement zette. Zouden politici van andere partijen even zwijgzaam zijn wanneer kinderen anno 2015 elk weekend verplicht zouden worden – al dan niet onder bedreiging van lijfstraffen – de Bijbel uit het hoofd te leren? Ongetwijfeld niet. Maar omdat het de islam betreft, voelt geen enkele andere partij zich geroepen om dit aan te kaarten. Mijn vraag aan de minister lag voor de hand: onderneemt u, als minister bevoegd voor inburgering, op enigerlei manier actie tegen de Koranscholen die kinderen een op 1400 jaar oude teksten gebaseerde islamitische moraal opdringen, een moraal die haaks staat op onze waarden?

In haar antwoord nam Liesbeth Homans zowaar de verdediging op van de Koranscholen. Ze begon met te stellen dat haar zoon zijn vormsel doet en ‘elk weekend aanwezig moet zijn op de catechese’. ‘En ik vind dat goed’, voegde ze eraan toe. Alsof de catecheselessen ter voorbereiding van de communie ook maar enigszins te vergelijken zijn met Koranscholen en wat daar wordt onderricht. Vervolgens wist de minister me nog mee te delen dat kinderen die naar de Koranschool gaan, ‘doen wat zij in hun vrije tijd mogen doen’. Of de kinderen er zelf voor gekozen hebben de meer dan 6000 Koranverzen uit het hoofd te leren, is te betwijfelen, maar bovendien is het merkwaardig uit de mond van een Vlaamse minister te moeten vernemen dat ze geen initiatieven kan nemen met betrekking tot zaken die de vrije tijd van kinderen betreffen. Op andere terreinen heeft de Vlaamse regering als betuttelaar bij uitstek duidelijk heel wat minder schroom om het gedrag van burgers te sturen.

Terwijl de voorgaande uitspraken nog beschouwd konden worden als smoesjes om de aandacht af te leiden van de essentie, kan hetzelfde niet gezegd worden van een andere uitspraak die Homans ter gelegenheid van het debat deed: ‘In het kader van extremisme en dergelijke meer is het beter dat een letterlijke interpretatie gegeven wordt van wat er in de Koran staat dan dit over te laten aan ronselaars die een eigen interpretatie geven aan de Koran’, wierp de integratieminister me voor de voeten. Wat Homans dus eigenlijk wil zeggen is: eigenlijk moeten we blij zijn dat kinderen de Koran letterlijk interpreteren, want jihadisten die naar Syrië trekken, laten zich leiden door een verkeerde duiding van de Koran. De minister voegde er nog aan toe dat ze ook had gesproken met de Moslimexecutieve, die wil dat de ‘Koranscholen zich beperken tot het memoriseren en interpreteren van de Koran, op de letter’. Opnieuw, alsof dat een positieve zaak was.
Als integratieminister behoort Homans toch te weten dat alle ellende die de islam veroorzaakt – van de barbaarse en vrouwvernederende moraal in moslimlanden, tot aanslagen gepleegd door een reeks terroristische moslimorganisaties – net voortspruit uit de letterlijke interpretatie van de Koran. Weet Homans dan niet dat de Koran – letterlijk geïnterpreteerd – de eerste en belangrijkste bron van de sharia is, toegepast door inhumane regimes als Saoedi-Arabië, Iran, Afghanistan of Yemen? Beseft Homans dan niet dat islamitische terreurbewegingen à la IS en Boko Haram hun weerzinwekkende daden baseren op de letterlijke interpretaties van de 164 haatverzen van de Koran, met teksten als: ‘Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen’ en ‘Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen [de overlevenden] dan in de boeien’?

Wie had gedacht dat een N-VA’er op de post van Integratie garant zou staan voor een ander beleid, zonder multiculturele taboes, heeft zich schromelijk vergist. Dat is jammer, want enkel door de islam kritisch te benaderen, kan men vooruitgang boeken in het integratiebeleid. Immers, wie anno 2015 nog beweert dat de islam geen struikelblok is voor de integratie van allochtonen in onze samenleving en geen bedreiging vormt voor het harmonieuze samenleven in Vlaanderen, is ziende blind.

Chris Janssens, fractieleider Vlaams Belang in het Vlaams Parlement,                         opiniestuk geleend bij Doorbraak.

Nvdr: Mogen we eraan herinneren dat dezelfde Liesbeth Homans van plan was teruggekeerde islamitische terroristen (vergoelijkend “Syriëstrijders” genoemd) voor de klas te zetten?

Over moslimterroristen in het M.O. en elders zijn er ontelbare video’s in circulatie.   Deze film situeert zich bij een overstroming in Pakistan, waarbij de islamisten de ontredderde bevolking voedsel brachten.  Van medelijden geen sprake, slechts de uitbreiding van de islam en de dood van “ongelovigen” als doel voor hun actie…

Wie geïnteresseerd is in koran/islamlessen kan surfen naar YT Volledige Koran

FT

 

6 gedachten over “Koranscholen? Geen probleem, vindt integratieminister Liesbeth Homans (N-VA)

 1. Is Homans, De Wever afvallig geworden? Ze weet toch dat die man zijn Latijn gebruikt als hij ons wat zinnigs wilt vertellen? Met een dergelijke leermeester moet ze toch de zin kennen die door Cato op het einde van zijn redevoeringen in de Romeinse senaat werd gebruikt? Ceterum censeo, Carthaginem esse delendum, ‘overigens ben ik van mening dat Carthago een verwoestende is.’ Voor de kennismaking met de islam en koran was Cato iets te vroeg geboren anders had zijn uitspraak, ceterum censeo koran esse delendum, geweest.

 2. Chris Janssens maakt al de kapitale fout door de islam te beschouwen als een godsdienst, daar waar het een totalitaire en gewelddadige ideologie is.(die nauw verwant is met het communisme). In zijn boek :”Pourquoi je ne suis pas musulman” van Ibn Warraq wordt de islam immers omschreven als een mengeling van “franse revolutie” en “boljsewisme”!!! Het is dan ook logisch dat deze islam door de linkse en loge mafia’s wordt aangewend als wapen tegen onze westerse beschaving.(=soort zoekt soort en soort verdedigt soort).
  Het is dit scenario( met de monsterachtige samenzwering) dat dient aangepakt te worden, en waarbij de samenzweerders met naam en toenaam dienen ontmaskerd te worden. Deze “samenzweerders” zijn dan ook niet bezig met de “integratie” van de “geïmporteerden” maar wel met de vernietiging van onze maatschappij.
  Over de N-BA is Chris Janssens ook meer dan naïef!! Het gaat hier immers om een door de belgische bezetter georganiseerde en gecontroleerde oppositie, een “oppositie” die oorlog moet voeren tegen Vlaanderen, en die op de koop toe het vuile werk van de bezetter moet opknappen(zie Francken en Jambon).
  Een belgische bezettingsregering waar de “loge mafia’s” dominant aanwezig zijn, en de lakens uitdelen!!! Loge mafia’s die de drijvende krachten zijn achter de NWO en de “vreemdelingeninvasies”. (zie mijn andere reacties).
  Alles is dus uiteindelijk klaar en duidelijk, en verloopt dan ook volgens plan(= het Coudenhove Kalergi plan).
  Dit is de essentie van de ganse problematiek.
  Wat had men nu verwacht van de N-BA en van Bartje ,die door diezelfde loge mafia’s binnen de VRT, werd gelanceerd!!!
  Als men de brandstichters wetens willens binnenhaalt (zoals Biedermann), dan moet men nadien niet komen klagen. Het zijn dan ook de verraders die eerst moeten aangepakt worden.
  Op tal van webstekken wordt er een overvloed aan informatie gepubliceerd over de samenzwering en de verraders. Wat is dan het probleem om hiervan gebruik te maken, om klare en duidelijke taal te spreken en vooral te schrijven, in plaats van het steeds “halfbakken rond de pot gedraai”.!!
  Het kan ook anders :
  https://tv.compact-online.de/elsaesser-das-merkel-regime-muss-gestuerzt-werden-rede-auf-der-compact-freiheitskonferenz/
  Het gaat hier dan uiteindelijk niet om de “koranscholen”, maar om het verraad van de N-BA!!!

  • @ Lovenaar,

   vandaag in Knack online is de weledele Peter De Roover aan het woord die blijkbaar uiterst geschikt is om situaties in te schatten en vergelijkingen te maken.
   In zijn bijdrage: Is Pegida een ongewenst kind van Angela Merkel? ziet hij enkel ‘Duitsland zit intussen al voorbij de 500 aanslagen op plaatsen waar vluchtelingen opgevangen worden. Niet alleen de Islam kampt met uitingen van radicalisering en daar uit volgend gebrek aan respect voor fundamentele waarden’.
   Misschien klopt het, die 500 aanslagen, maar Peter heeft blijkbaar geen pap gegeten van oorzaak en gevolg.
   Een artikel een belgisch politicus in dat schurkenland waardig.

   • Anna,
    Uit het perverse woordgebruik van De Roover blijkt zijn kwade trouw. Het gaat hier niet om aanslagen van (extreem)rechts, maar om verzetsdaden tegen collaborateurs en bezetters. Voor dergelijke verzetsdaden(sic) kreeg men na WO II decoraties en dikke pensioenen!!!.
    Veel van die zo gezegde aanslagen zijn trouwens “false flags”!
    Een vb :
    https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/10/22/attentaeter-von-koeln-staatlich-bezahlter-v-mann/
    Een citaat :
    Attentäter von Köln staatlich bezahlter V-Mann ?
    “22. Oktober 2015 von beim Honigmann zu lesen
    N24 meldet heute Morgen: Der Attentäter von Köln ist doch nicht durch PEGIDA oder AfD inspiriert worden. Kein bekannter Rechtsradikaler, sondern ein V-Mann des Verfassungsschutzes! Na, wer hat denn nun das Messer geführt? Herr Heiko Maas oder Herr Thomas de Maizière? Wir erwarten doch nun einmal eine Entschuldigung, sowohl von den beiden geistigen Brandstiftern, die an der Verletzung mehrerer PEGIDA Teilnehmer in Dresden Schuld sind und anscheinend auch an der Messerattacke auf Frau Henriette Reker!”(=einde citaat).
    Ik verwijs ook naar de door U zeker gekende NSU zaak.
    Eens te meer moet de lat gelijk gelegd worden :
    “verzet is verzet en collaboratie is collaboratie”.
    Als Bartje de “collaboratie”(sic) in Vlaanderen tijdens WO II veroordeelt, dan dient hij en de N-BA (en dus ook De Roover) dit nu ook te doen met de collaborateurs die meewerken aan deze vreemdelingeninvasies!!!
    Peter weet maar al te goed wat er gaande is.. en hij levert dan ook heroïsche gevechten om het verraad van de N-BA te camoufleren. Pegida confronteert hem immers met dit verraad.
    Steeds komen we dan ook terug bij één woord : “HOOGVERRAAD”.

    • @Lovenaar,

     bij die ‘fundamentele waarden’ heb ik nog steeds problemen. In 1990 werd bij de Wereldgezondheidsorganisatie de stelling dat homoseksualiteit een geestesziekte was geschrapt. Had de bevolking tot dan zijn fundamentele waarde verkeerd ingeschat? Vandaag wordt te pas en te onpas de fundamentele homoseksuele waarde opgeroepen, dus het kan niet anders dat we verkeerd zaten.

 3. Heel interessant Islam scholen , daar leren de kindertjes dat zij als vrouw minderwaardig zijn , zoals Homans blijkbaar. Daar leren zij dat hun toekomstige echtgenoot hun mag trakteren op een pak slaag . Ze leren dat joden en ongelovigen varkens en apen zijn en dat hun dood gewenst is. Hoe prachtig toch die Koran , hoe prachtig zijn hun gelovigen . Allahu Akbar , als die troep achterlijken nu echt denken dat wij de Franse gazet gaan lezen . Europa wordt momenteel volgepompt met dat soort . Naievelingen van het soort Homans of hun collaborateurs zijn nog niet aan de nieuwe petatjes . De roep… genoeg is genoeg , wordt hoe langer hoe luider, geloof me , er komen vodden van ! Maar er is hoop Nostradamus heeft het reeds eeuwen geleden voorspeld. De Islam zal het onderspit delven .

Reacties zijn gesloten.