Kindbruid bij 1/3 Turkse huwelijken

Ook in kandidaat EU-lidstaat, Turkije, zijn kindbruidjes geen ongewoon verschijnsel.  Volgens Nuriye Kadan, bestuurslid van een vrouwenrechtenorganisatie, legt bij bijna één derde der afgesloten huwelijken, d.i. 33%, een kindbruid de trouwgeloften af. Het zou gaan om 181.036 meisjes.  Bijna 20.000 ouders dienden een aanvraag in om hun dochter, jonger dan 16, te mogen uithuwelijken.

In werkelijkheid zal het aantal minderjarige bruiden, meestal tot een gedwongen huwelijk verplicht, hoger liggen omdat menig huwelijk, waarbij de bruid minderjarig is, door een imam ingezegend wordt en daardoor niet in de officiële cijfers verschijnt.  Inbreuk van de kinderrechten, waar in de Turkse geïslamiseerde samenleving niet zwaar aan getild wordt.

En toch ziet de EU geen graten in de toetreding.  Er moet immers dringend werk gemaakt worden van de opening van een nieuw hoofdstuk in de onderhandelingen, nietwaar Angela Merkel?

Volgens rechtenprofessor Mustafa Ruhan Erdem zijn kinderhuwelijken in Turkije geen strafrechterlijk misdrijf.  Meisjes jonger dan 16 mogen mits toestemming van een sharia-rechtbank trouwen.  97% der leerlingen, die hun school wegens een al dan niet gedwongen huwelijk verlaten, zijn meisjes.  De overlijdens van meisjes tussen 15 en 19 zijn meestal het gevolg van een zwangerschap.

Hürriyet