Islamitisch antisemitisme in het land b

MM900236531[1]Islamitisch antisemitisme in België

Er bestaat een groot verschil in antisemitische instellingen tussen islamitische en niet-islamitische scholieren op Nederlands sprekende scholen voor voortgezet onderwijs in België. Ongeveer 50% van de islamitische scholieren houden er antisemitische instellingen op na, de anderen slechts 10%. Deze resultaten zijn afkomstig van een onderzoek in Brussel met als titel “Jongeren in Brussel” en uit andere onderzoeken die daarna in Antwerpen en Gent werden uitgevoerd. Over het algemeen is het antisemitisme in Gent niet zo sterk als in Antwerpen en in Brussel.  Lees verder