Waarmee nog maar eens aangetoond wordt dat Vlaanderen geen heil kan verwachten vanuit de EU-hoek

EUSSRFranstaligen dreigen alweer gelijk te halen via Europa, deze keer over het Grond- en Pandendecreet: Wonen-in-eigen-streek-principe dreigt weg te smelten als sneeuw voor de zon

 EU ontpopt zich andermaal als gelijkschakelende eenheidsworstmachine

Vlaams Belang ondervraagt minister Van den Bossche in Vlaams Parlement en wil dat Vlaamse regering voet bij stuk houdt

Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld met betrekking tot het Grond- en Pandendecreet, meer bepaald over het “wonen-in-eigen-streek”-principe. Dat arrest kwam er op een prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof, waar het decreet aangevochten wordt door onder meer de FDF-coryfeeën Eric Libert en ChristianVan Eycken.

Het wonen-in-eigen-streek-principe in het decreet geeft in een aantal gemeenten – onder meer de gemeenten in de Rand – voorrang bij het huren of verwerven van een woning of grond aan mensen die een band hebben met de gemeente. Op die zeer algemeen gestelde manier kon men ook in de Rand minstens via die weg een bescheiden poging ondernemen om het Vlaams karakter van de Rand te vrijwaren en weerwerk te bieden aan de verbrusseling.

Indien het Grondwettelijk Hof de redenering van het Europees Hof van Justitie volgt, valt ook die zeer beperkte mogelijkheid weg.

Het Vlaams Belang is niet te spreken over dit arrest. Wij stellen vast dat het Grondwettelijk Hof om politieke redenen blijkbaar niet is staat is zelfstandig een oordeel te vellen over de vraag of deze zeer brave maatregel al dan niet discriminerend is en daarom de hete aardappel doorschuift naar het Europees Hof. Dat roept nu de Europese regelgeving in om de bescherming van het Vlaamse karakter van de Rand compleet te fnuiken.

Daarmee halen de Franstaligen hun slag thuis. Opnieuw slagen zij erin internationale instanties in te schakelen om welk beleid dan ook dat het Vlaams karakter van onze regio wil veiligstellen te dwarsbomen.

Het arrest van Europees Hof van Justitie – dat zich meer en meer ontpopt als een “gouvernement des juges” – is voor het Vlaams Belang het zoveelste bewijs dat “Europa” helemaal geen bescherming aan culturen en talen, maar zich integendeel ontpopt als een gelijkschakelende eenheidsworstmachine. Van “Europa” heeft Vlaanderen op dat vlak weinig of niets te verwachten.

Het Vlaams Belang zal minister Van den Bossche hierover in het Vlaams Parlement aan de tand voelen en hoopt dat de Vlaamse regering voor het Grondwettelijk Hof voet bij stuk houdt.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter 08.05.2013