Internationale mogendheden blijven zich bemoeien met Syrië

Afbeeldingsresultaat voor assad targetAlles hebben ze uit de kast gehaald.  Zgn. ‘rebellen’ met geld en wapens gesteund.  I.S. gedoogd en aangemoedigd.  Syrië plat gebom-bardeerd.  Economische en financiële straffen opgelegd.  Een politieke en mediatieke hetze gestart.  Honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden.  En toch zijn ze, de VSA en co., er niet in geslaagd Assad te elimineren en hun eigen stroman op diens presidentiële troon te plaatsen.  Zelfs nu  I.S. bijna verslagen is, blijft het ‘democratische westen’ op dezelfde nagel slaan: Assad moet weg!

Afbeeldingsresultaat voor assad must goSyrië zou volgens een verslag van het Joint Investigative Mechanism (JIM) verantwoordelijk zijn voor de gifgasaanval van 4 april op stad Khan Shaykhun met meer dan 80 doden. JIM is een onderzoeksgroep van de organisatie OPCW (verbod op chemische wapens) en de VN, opgericht in 2015 door de VN Veiligheidsraad en wiens functie afloopt midden november 2017. CBS zou naar eigen berichtgeving het 33 blz-verslag kunnen inkijken hebben. Reuters meldt daarentegen dat zij het origineel verslag niet hebben kunnen inkijken. Het verslag werd niet door JIM openbaar gemaakt.

Volgens CBS zou er vermeld staan: “De Arabische Republiek Syrië is verantwoordelijk voor het gebruik van sarin in Khan Shaykhun op 4 april 2017. Het aanhoudend gebruik van chemische wapens, ook door niet staatsgebonden daders, is uiterst onrustwekkend (…). Als een dergelijk gebruik ondanks het verbod van de internationale gemeenschap niet gestopt wordt, zal een gebrek aan consequenties anderen ertoe aanmoedigen het voorbeeld te volgen”.
Volgens het verslag zou ISIS verantwoordelijk zijn voor het gebruik van mosterdgas in de stad Umm Hawsh op 15 en 16 september 2016.
JIM weigert elke commentaar, wil de berichten in de media niet bevestigen “omdat het verslag nog niet openbaar gemaakt werd”. Edmond Mullet, leidinggevend bij JIM, zou de veiligheidsraad op 7 november op de hoogte brengen met aansluitend een persconferentie.

Een ‘voorlopig’ informeel rapport van de ‘onafhankelijke’ JIM onderzoekers deze zomer:

Bewijzen:

  1. Het persbureau AFP liet weten dat de ‘experten’ van de VN en de OPCW, ondanks het feit dat ze niet ter plaatse zijn gaan verifiëren,  “er alle vertrouwen in hadden” dat het Syrische leger wel degelijk verantwoordelijk was. Nadere studie van foto- en videomateriaal van een krater zou aan het licht gebracht hebben dat de krater door een ‘relatief grote bom’ veroorzaakt werd, afgeworpen vanuit “midden- tot grote hoogte”. Labo-onderzoek zou duidelijk gemaakt hebben dat het sarin vermoedelijk uit producten van Syrische wapenopslag geproduceerd zou zijn.

2. Er moet op gewezen worden dat deze onderzoeken in Turkije plaats vonden. Welke stalen de OPCW-experten daar nu juist voor onderzoek afgeleverd hebben is onduidelijk

De Syrische regering heeft de aanklacht steeds van de hand gewezen. De gifgasaanval zou ook tegen alle logica in gegaan zijn.  Het tij was immers gekeerd voor Assad. Waarom zou hij zijn geloofwaardigheid en de steun van Rusland op het spel zetten als hij aan de winnende hand was?  Rusland argumenteerde volgens AFP dat het gifgas hoogstwaarschijnlijk vrij kwam door een op de grond ontplofte bom, en niet door een luchtaanval.

Vice-buitenminister Sergej Riabkow verklaarde aan het persbureau Interfax dat het verslag “ongerijmdheden” en “onbevestigde bewijzen” bevatte. Er zouden “tegenstrijdigheden” bij logische verbanden en “twijfelachtige getuigenissen” gebruikt worden zijn. Andere landen zouden het verslag willen gebruiken “om hun eigen geopolitieke doelen in Syrië te bereiken.”

Rusland stelt dat zijn eigen conclusies compleet van de tafel geveegd werden, zal het JIM-verslag onder de loep nemen en een eigen analyse voorleggen.

De fotogenieke VS-vertegenwoordigster bij de VN, Nikki Haley, beschuldigde Rusland dinsdag de Syrische president Assad te willen beschermen. “Het huidige verslag bevestigt wat we al lang weten (…). Het ignoreren van het overweldigende aantal bewijzen is niet meer of minder dan een doelgerichte minachting van wijd aanvaarde internationale normen.”
Rusland had dinsdag zijn vetorecht gebruikt tegen een resolutie in de VN veiligheidsraad die het mandaat van JIM in Syrië wou verlengen. 11 leden stemden voor de resolutie, 2 tegen en 2 – waaronder China – onthielden zich. Rusland zou eventueel een verlenging overwegen na een uitgebreide bespreking van het verslag  in de VN veiligheidsraad.

RT berichtte vrijdag over de JIM-leaks, eerst zonder verdere verdediging van Assad. De voorzet van de VSA en G.B. zou een ‘oplossing’ voor Syrië zonder Assad weer op gang moeten brengen. Dat Rusland vooralsnog niet overweegt Assad politiek te elimineren, is duidelijk. En zelfs de meest subjectieve Assadhater moet inzien dat een groot deel van de bevolking hem trouw is. De angst voor een islamitische overheersing is te groot. Het Russische staatspersbureau TASS berichtte dat de Russische defensie een samenkomst met 11 milities en de Syrische regering in oost-Qalamoun georganiseerd heeft, waaruit men kan concluderen dat het post-Assad tijdperk nog niet voor morgen is.
RT zond vrijdagavond een lang interview met de Jamal Wakeem, politoloog uit Beirut, uit waarin deze verklaarde dat een gifgasaanval der Syrische regering op het tijdstip in kwestie “onlogisch” zou geweest zijn.
De Amerikaanse buitenminister Rex Tillerson ontmoette donderdag de VN-vertegenwoordiger voor Syrië, Staffan de Mistura. De New York Times citeerde: “De VSA willen een heel en ongesplitst Syrië zonder een rol voor Assad in de regering. De heerschappij van de Assad familie gaat ten einde.”

Een anonieme westerse diplomaat verklaarde aan Reuters: “Ik denk dat Assad zal blijven zolang de Russen en de Iraniërs geen alternatief hebben (…). Het datum van zijn verdwijnen zal meer dan ooit van de Russen afhangen. Zodra – of als – ze iemand vinden die beter is, zou hij kunnen vertrekken.”
Er wordt volop gegist naar mogelijke opvolgers; zo worden de namen van Bashar al-Jaafari of Walid Muallem Bashar al-Assad genoemd, terwijl deze laatste eerder onwaarschijnlijk is.
In december 2016 publiceerde Reuters een bericht waarbij Rusland, Turkije en Iran het eens waren dat Assad tot de volgende presidentsverkiezingen in 2021 aan de macht zou (mogen) blijven.
Andrey Kortunov, algemeen directeur van de Russische Raad voor Internationale Aangelegenheden (RIAC), deelde Reuters mee, zonder namen te noemen, dat er over diverse opvolgers nagedacht werd.
Met als gevolg dat eerst de Golfstaatjes, dan de VSA en de EU ertoe overtuigd zouden worden, de kosten voor de heropbouw van Syrië op zich te nemen. Een Turkse diplomaat vertelde het persbureau dat Turkije Assad weliswaar niet steunt, maar men zou tot een overeenkomst gekomen zijn. “Als I.S. uitgegomd is, dan kan Rusland Turkije in Syrië ondersteunen om de PKK uit te roeien.”

De Turkse krant Takvim publiceerde in april 2017 een bericht waarin Frankrijk plant Assad door generaal majoor Menaf Tlas te vervangen, die momenteel in exiel de Franse gastvrijheid geniet. Volgens de krant zou Tlas een kandidaat zijn, die de andere westerse staten zouden steunen.

“De vrienden van Syrië” ontvingen hem in 2012 met open armen, onder het motto ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’:

De Franse buitenminister Jean-Yves Le Drian noemde het bericht van de zgn. gezamenlijk onderzoekingsgroep van de VN en OPCW een bevestiging van de zware misdaden van het “Syrische regime”. En bovendien zou er geen amnestie voor de verantwoordelijken mogen bestaan. Of de Fransen in Syrië hun wil zullen kunnen opdringen is twijfelachtig. De Russen hebben daar de touwtjes in handen.

Qatars ex premier, Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, geeft toe dat de VSA en de geallieerde staten aan de Perzische Golf, Saoedi Arabië inbegrepen, ‘rebellen’ groepen ondersteunden in Syrië: