Bedřich Smetana: Má vlast

De brouwerszoon Smetana (Litomyšl, 2 maart 1824) gaf al zeer vroeg blijk van een muzikale begaafdheid. Op 5-jarige leeftijd leerde hij viool en piano, en tijdens zijn middelbare school werkte hij zich dank zij ontberingen autodidactisch muzikaal hogerop. Als Tsjechisch nationalist werd hij erg op de vingers gekeken, zodat hij in 1856 zijn in 1846 zelf opgerichte muziekschool in Praag moest verlaten, en uitweek naar Göteborg in Zweden, als muziekleraar en leider van de Filharmonische Vereniging. In 1863 vestigt hij zich definitief in Praag, geruggesteund door de aanbevelingen van Clara Schumann en Liszt. Hij werk als koorleider, operadirigent, pianist, componist en muziekcriticus, en onderneemt concertreizen doorheen heel Europa.

Afbeeldingsresultaat voor smetanaTien jaar voor zijn dood werd hij als gevolg van een hersenziekte plots totaal doof. Tevoren reeds werd zijn gehoor gekweld door verschillend horen in linker- en rechteroor, en door een aanhoudend As-groot kwart-sixakkoord in pijnlijk hoge ligging in het linkeroor. De belangrijkste werken werden echter gecomponeerd in deze periode van volslagen doofheid, tot hem een ongeneeslijke krankzinnigheid in zijn laatste levensjaar alle geestelijke activiteit onmogelijk maakte. Hij stierf op 12 mei 1884 in Praag.  In zijn stad is hij alom aanwezig: concerten, namen van restaurants, bars, het Smetana museum, een prominente plaats op het kerkhof van de Burcht Vysehrad, met Dvořák als buur, en de Obecní dům, met de Smetana concertzaal, een prachtig gebouw in Jugendstil (Art Nouveau). (video’s onderaan)

Afbeeldingsresultaat voor smetana graveVoor alle patriottische Tsjechen die in het stemhokje duidelijk gemaakt hebben dat ze hun eigen cultuur hebben willen beschermen, het meesterwerk van hun eigen componist Bedřich Smetana met Má vlast – mijn vaderland.