In de brievenbus

De Afspraak

Vorige nacht het eerste gedeelte van De Afspraak van woensdag 17 juni op de webstek van de vrt gezien.

Vraagt Phara de Aguirre aan Ivan de Vadder hoe het nu eigenlijk komt dat de partijen er maar niet in slagen om een federale regering te vormen. De Vadder verwijst naar de persoonlijke tegenstellingen tussen een aantal partijvoorzitters, naar het feit dat ze allen jong en onervaren zijn en hij zwamt zo nog lekker door. De belangrijkste reden die intussen nagenoeg iedereen ziet, vermeldt hij echter niet: dat de kloof tussen Vlamingen en Walen zo groot is dat het volstrekt onmogelijk is geworden om de grootste twee partijen samen in een regering te krijgen en dat Vlaanderen en Wallonië hoe dan ook kiezen voor een tegengestelde sociaal-economische aanpak.

Dat soort ‘journalisten’ moet ons inzicht brengen in de politieke realiteit? Puur tijdverlies om naar zoiets te kijken en te luisteren. Dat er geen regering meer kan gevormd worden is duidelijk. Tegelijk moeten zowel Vlaanderen als Wallonië bestuurd worden. De gezondheidscrisis is niet voorbij en de economische crisis begint nog maar. Politieke daadkracht is noodzakelijk. We gaan het alleen redden als de Vlaamse politici bereid zijn om buiten de lijntjes te kleuren. Een fluwelen revolutie zeg maar. Het Vlaamse Parlement moet bereid zijn om alle noodzakelijke maatregelen te treffen ook in die materies waarvoor men niet bevoegd is. En ja, dat zal dan wel gepaard gaan met een onafhankelijkheidsverklaring. Ik weet uiteraard dat daarvoor momenteel geen meerderheid voorhanden is. Zij die niet bereid zijn om hieraan mede te werken, moeten zich wel bewust zijn dat hun houding er een is van schuldig verzuim. Men moet de belangen van het eigen volk behartigen en niet die van een staat die we nooit gewild hebben en ook niet die van een naburig volk. En ja, als illustratie koos ik voor een zelfklever uit de late jaren zeventig van NSV. Toen wisten we al wat moet.

Edwin Truyens

Nvdr: De zelfklever naar dewelke Edwin verwijst, konden wij niet laden en publiceren. We vervangen hem door deze foto, van een jonge – zeer gedreven – NSVer die nu aan het roer staat van het VB.

Wie doet mee met de NSV? - Apache

… en dit filmpje krijgt u er nog bovenop: