In de brievenbus

MM900285281[1]Vraag aan lezers van Golfbrekers:

“Geachte bewuste verzet-plegers,

Ik had voor 11 juli aan “het Pallieterke” een lezersbrief gestuurd, die men niet heeft willen opnemen.  Zie onderaan.
Het is een oproep om het belgicisme, dat steeds maar groeit, niet lijdzaam te ondergaan.

We zijn intussen voor lange tijd  (5.800 km afgelegd) met de auto naar het Westen op reis gegaan.  Een reis, met zeer vele achtergronden en bedoelingen.

T.o.v. de lakse Vlaamse Beweging, die wat lacherig doet, over het “groeiende belgicisme”, stel ik de weerstand voor.
Daarom zou ik graag van de lezers weten hoe de belgicistische bevlagging was op 21 juli. Ik neem aan dat er nog nooit zoveel “belgisch” gevlagd is sinds de “bevrijding”.

Mijn indruk is dat er op een zeer lakse manier, met het verraad van de N-VA wordt omgesprongen.  Men schurkt blijkbaar liever aan tegen het momentele succes (en getalsterkte) van deze N-VA om daarna vrolijk met hen ten onder te gaan.

Iedere Vlaming, die naam waardig, dient zich in te zetten voor het ontslag van de N-VA uit deze regering, en indien anders, het ontslag van de leden uit de N-VA !

Waarom heeft eenieder anders “eden van trouw” aan de IJzertoren afgelegd  ????????

Groot Nederlands en ongebroken

Jos Wouters,  Boom

Ingezonden brief aan ‘t Pallieterke:

“Geachte,

Over de voorbije Belgische voetbalgekte werd wat lacherig gedaan.  Het zou allemaal niet veel met belgicisme te maken hebben.  Reken maar, dat zeer vele tricolore supporters dat anders zien!  Zoals een gelegenheids-columniste in het Nieuwsblad stelde (een Lokerse) : “ dit is beter dan een pro-Belgie enquête : daar hebben de flaminganten nog niet van terug”.  Sedert geruime tijd is er een openlijk belgicistisch offensief bezig; en deze voetbal-driekleurigheid zal hen “deliriums”” bezorgd hebben.

Men kan niet stellen dat “Vlamingen?” die met deze gekte meedoen onwetend zijn. Zelfs vele middenstanders en politici hebben kleur bekend.  Men dient in de Vlaamse Beweging zich dan ook grondig te bevragen.  En niet zoals met de media-dictatuur eerst drie decennia doen alsof “onze neus bloedt” en dan ineens wakker schieten.

Voor de oorzaak van dit “belgicistisch delirium” is een significant deel van de Vlaamse Beweging verplicht in eigen hart te kijken.  Reeds in de jaren tachtig begon ik met de promotie van de Vlaamse identiteit, dan “Vlaanderen Vlagt”, de VVB, Vlaanderen Kleurt, Voorpost e.d.   Ondanks het moedige werk van al deze groepen zijn de Vlaamse symbolen uitgebannen, zelfs op partij-bijeenkomsten van de N-VA.  Eric Defoort mocht enige tijd geleden in Le Soir zelfs schrijven hoezeer hij de Vlaamse strijdgroepen verafschuwt (Hij beschouwt hen als “onevenwichtigen”.

Samen met andere strijdgenoten wacht ik nog steeds op excuses voor de uitspraak van De Wever : “De Vlaamse symbolen zijn besmet”.  Hoe kan het Vlaamse volk nu aanspraak maken op zelfstandigheid, als ze hun eigen vlag, liederen en kentekens zelfs niet durven gebruiken?

Met een onblusbare liefde voor land en volk roep ik dan ook op de eigen kentekens consequent overal te tonen en zich overal als Vlaming/Nederlander te laten kennen!  We kunnen toch niet enkel de gangmakers zijn van de strijd in Catalonië en Schotland (niet exhaustief).  Gedenk hoe we nog in 1980 bij de viering van 150-jaar België Antwerpen en Gent op stelten konden zetten.  Ware Vlamingen kunnen dit belgicistisch offensief niet over hun kant laten gaan.  Om te beginnen kunnen we op 11-juli ons verweer al laten zien.

Jos Wouters – BOOM”

25 gedachten over “In de brievenbus

 1. Redactie, in de NV-A ben ik zwaar ontgoocheld, de club hangt aan mekaar van verraad en bedrog.
  Als morgen één Vlaming 1.000 euro ‘illegaal’ verdient dan zitten ze die ene Vlaming vanuit 25 kantoren op zijn dak maar dat hier duizenden illegalen rondlopen die een gevaar zijn voor onze samenleving, een zware kosten- en lastenpost zijn, parasiteren en vooral “niets” in de weg gelegd worden is allemaal geen probleem.
  Wij Vlamingen EISEN dat alle illegalen ondergebracht worden in een gesloten instelling en asap afgevoerd worden naar landen van herkomst “zonder pardon”, dat alle criminelen van vreemde origine, dus ± 85% diezelfde route moeten volgen en dat alle vreemdelingen die hier geen enkele bijdrage leveren ‘verplicht’ binnen de 14 dagen moeten vertrekken, gecontroleerd en begeleid tot over de grens dan pas zal er terug welvaart, veiligheid en leefbaarheid komen, dan pas zal er weer toekomst zijn voor onze kinderen en kleinkinderen, dan pas kunnen wij weer eens rustig over straat wandelen.
  Politiekers die ‘voor’ vreemdelingen zijn zijn dus ‘tegen’ ons en zijn dus onze vijand en de vijand moeten wij bestrijden.

  • Waarde Jean,
   Het onderwerp dat Jos Wouters heeft aangesneden is ‘de Vlaamse identiteit’ en de nefaste rol van de N-VA (niet NV-A !) in dit verband. Over het onderwerp ‘Vlaamse identiteit’ heb ik van u, zover ik mij kan herinneren, nog nooit iets kunnen lezen.
   Ook nu weer heeft uw reactie als onderwerp de ‘vreemdelingen’ en dat is reeds jaren zo, hier, bij de vroegere Angeltjes en op andere blogs waar u ook op reageert.
   Uw reacties zijn steeds opgesteld in een kloeke en zeer strijdvaardige taal maar uw voorstellen en (ideale) oplossingen zijn in de praktijk totaal onuitvoerbaar…
   En ze zullen ook tot in de eeuwigheid niet uitvoerbaar blijven zolang dit moet gebeuren in een belgische context.
   Maak u geen illusies want stel dat het Vlaams Belang bij een volgende verkiezing bv. 35% van de stemmen behaalt in Vlaanderen, dan betekent dit nog niet dat zij ook 35% behalen in belgië. Als enig resultaat zal u merken dat de andere (Vlaamse) partijen, maar dan alleen met woorden, zich voorstander zullen verklaren van een strenger vreemdelingenbeleid en dat zij in werkelijkheid tezamen met ALLE politieke partijen in belgië een nog hechter anti-VB-blok zullen vormen.
   Als u wilt dat er ook maar iets verandert, als u hoopt dat er aan uw voorstellen ook maar ‘n begin van uitvoering wordt gegeven dan zal u er eerst moeten voor ijveren dat Vlaanderen zijn bevoegdheden volledig in eigen hand heeft.
   Tot zolang zullen uw straffe woorden en banbliksems, hier en elders, geen enkel resultaat of gevolg hebben!
   Althans nooit in belgisch verband…

   • Beantwoord Jean’s reactie niet aan uw “normen” “Ropie”.
    Enige tijd geleden vond u het ook nodig commentaar te geven op –>hoenimmer<–in mijn leven gehoord) maar een kinderhand is vlug gevuld dus : ik zit breed vals te lachen.

 2. Heb af en toe ook wel eens een lezersbrief ingezonden aan ‘t Pallieterke. Ik krijg daar dan via e-mail altijd wel een antwoord op, zo in de trant van: we hebben ons gebaseerd op de bespreking van het boek door die of die, het boek zelf hebben we niet gelezen. Maar een intelligente reactie is altijd welgekomen.
  Ik heb het genoteerd. Alleen wordt de reactie binnenkamers afgehandeld.

  • Hebben er ook al ingezonden. Niet geplaatst, zonder enige commentaar of respons.

 3. De laatste keer dat ik reageerde was op de bespreking van het boek van Houston Chamberlain: Grundlagen des XIX Jahrhunderts.
  Vermoedelijk in de veronderstelling dat niemand het boek nog heeft werd in de bespreking beweerd dat Chamberlain nauwelijks een woord aan het jodendom had geweid.
  Chamerlain weidde een heel hoofdstuk aan het thema, onder de titel: die Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte. Het beslaat 151 bladzijden waarin de invloed van die Eintritt duidelijk uit de doeken wordt gedaan.
  Bijkomende reactie in de respons: 151 bladzijden op een totaliteit van 1800 bladzijden is verwaarloosbaar.
  Als je je ongelijk niet kunt toegeven kom je met onnozel argumenten en wordt in het licht van het eigen gelijk de tegenspraak niet gepubliceerd.

 4. @ Anna, ik mocht van mijn Mama geen slechte gazettekes lezen en heb het bewuste artikel niet gelezen, doch ook mijn uitgave van Houston Chamberlain bevat dat ruime hoofdstuk betreffende de Joden. Maar ja, wat betekent ‘ruim’ ?
  ‘t Pallieterke verwart misschien met ‘t ruimerke…. En trouwens, ook wij worden langs ALLE kanten bestookt door Lügenpresse!

  • @ Eddy,

   ‘wij worden langs ALLE kanten bestookt’

   ook diegenen waarvan je zou denken dat ze het groene hout zijn en vijf minuten hebben nagedacht. Niet ergens iets gelezen, maar nagedacht.
   In een ouder Pallieterke dat ik dus zat te lezen op het terras van Den Bengel, en waarvoor Bruno De Winter zich momenteel omdraait in zijn graf, las ik een lichte aanval op een zekere De Brabander die zou gezegd hebben:’ we moeten het geweer in de kast opbergen.’ Waarop een opmerking volgde die er in het bewuste artikel, ‘Zonder zinnig debat over migratie en terreur loopt het fout’ werd bij gesleurd en niets ter zake deed = Al een geluk dat de Engelsen en de Amerikanen daar in de vroege jaren 1940 even anders over dachten.
   Dresden, Hiroshima en Nagasaki, om de drie ergst getroffenen te noemen, zullen daar blij om zijn.

 5. Ik heb er ook binnen gestuurd. Dat men ze niet publiceert is geen probleem, maar wel dat men er aan “prutst”. Ik ben er dan ook mee gestopt.
  Voor de rest stel ik mij ook vragen over de “Duitsland” rubriek van Kurt Ruegen!!
  Wat de aanpak van het “belgische offensief” betreft, is het noodzakelijk dat men een juiste en volledige diagnose stelt van deze kanker. Hierbij dienen ook de “mollen” en “verraders” ontmaskerd te worden. Dit zal al een bovenmenselijk probleem zijn. Het schrijven van de “waarheid” is daarbij een levensgevaarlijke opdracht geworden.
  We spreken dan nog niet van actie voeren.
  Van belang hierbij is ook het juiste woordgebruik. Men dient dan al te beginnen met de “belgische bezetting….”.
  Voor de rest dient men zich echter geen illusies te maken, het klootjesvolk is alleen maar geïnteresseerd in brood en spelen.
  De media zijn onder controle van de bezetter.
  Het merendeel van de politieke partijen is bezig met behartigen van belangen die buiten Vlaanderen liggen.
  En bij de Vlaamse beweging & partijen is men beschaafd en dan ook braaf geworden.. en als er dan toch iemand de tong of de pen in de vitriool doopt, dan is het kot te klein.
  Men denkt nog altijd dat men een ei gaat kunnen bakken zonder de schaal te breken.
  Wat we nodig hebben, is een Degrelle, om vuur te spuwen.
  Voor de rest kan men al beginnen met het lezen van de werken van Sun Tzu.

 6. ‘een Degrelle’

  en dan komt Frans Storms om hem te liquideren. Hij stond op het punt toen hem een ander bevel gegeven werd. ‘t Ging dus niet door. De held liquideerde wel een ander zestal ( het juiste cijfer staat blijkbaar nog niet vast) collaborateurs en kreeg daarvoor een straatnaam.

  Frans ontliep vreselijke gruwelijkheden. Zo wist een verzet meisje te vertellen: dat ze hem niet dood zouden schieten maar de darmen uit zijn lijf rukken, mochten ze hem te pakken krijgen.. Hij werd één keer opgepakt, maar vermits men vergat die darmen uit zijn lijf te rukken kon hij wegvluchten.

 7. Het lijkt dat de zetduivel me parten speelt men reactie op “Ropie is niet wat het moet zijn heb geen zin om het opnieuw te pennen maar laat ik enkel dit schrijven “Ropie” heeft problemen dat Jean’s reactie “niet Vlaams genoeg is”
  “Ropie” heeft eerder ook al gesneerd –>hoe<- ik schrijf en minder wat…nou ik lig daar geen seconde van wakker wat piepeltjes denken of schrijven over mij.
  Zit dus breed te grijnzen wat volgens ene hier op golfbrekers vals lachen is.
  Goed een kinderhand is vlug gevuld: ik zit dus breed vals te lachen (hoewel wij Vlamingen heten breed grijnzen iets anders als vals lachen) maar wij zijn dan ook geen lieden die de Van Dalen raadplegen om te sneren, is bijna hetzelfde als zij die wikilpedia en consoorten gebruiken om te kunnen uitpakken met hun "kijk eens hoeveel ik weet" attitude.
  Doorlopen niks te zien.

   • Geachte redactie,ik wist niet wat dat betekende (wist wel dat het geen compliment was) en heb desgevalend eens geloerd op het www en wat blijkt…sé

    aangezien Het symbool bij uitstek voor de Orde van de Kousenband is de blauwfluwelen kousenband, met het devies Honi soit qui mal y pense (Schande over hem die er kwaad van denkt).

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Kousenband

    Het doet me genoegen dat ik me meermaals in goed gezelschap bevind (lees Marc Joris) en nu een ridderorde of zoiets.
    Wel ik lig nu in de kreukels dat is een stadium voorbij vals lachen peins ik, zal eens moeten spieken in de –>Van Dale<– eh meisje Anna perfectie bestaat niet hoor en een schrijffoutje is vlug gemaakt.
    Maar goed zand erover ben wel eens vergevingsgezind 🙂

  • Een mens die iet of wat woordenschat heeft, hoeft Van Dalen (sic) niet te raadplegen om te weten dat grijnzen vals lachen is, ze HETEN breed grijnzen ook niet iets anders, maar zouden het iets anders NOEMEN als ze dan toch in de fout zouden willen gaan.

 8. Ik wil even de grijns van je gezicht nemen met goed nieuw over Israël. Ik krijg namelijk dagelijks The Times of Israel Français toegestuurd en wil je het volgende niet onthouden:

  1- Trump zijn verkiezing aanloop is ook in Israël begonnen. Hij wil de 350.000 kiesgerechtigde Amerikaanse joden in Israël overtuigen om voor hem te stemmen.
  Tzvika Brot is de directeur van de campagne en roept die 350.000 kiesgerechtigden op met de volgende woorden: als je een pro-Israël president wilt, is het nu het moment om uw plicht te volbrengen. De kiesbrieven kunnen dus al ingevuld worden.

  2- Sharansky, chef de l’Agence d’ Israel vraagt de Israëli om zich ver te houden van de frauduleuze industrie die immorele methoden gebruikt om slachtoffers aan te trekken. Meer dan 1000 Israëlische bedienden werken in meer dan 100 firma’s die van slachtoffers over de hele wereld hun geld jatten. Meer dan verschillende miljarden dollars hebben ze al afhandig kunnen maken.
  L’autorité des titres d’ Israël (ATI) heeft momenteel al deze ondernemingen verboden om Israëli als mikpunt te nemen. Maar het staat hun vrij om cliënteel te blijven werven in het buitenland.
  Den Belgique is een goede leerling want het is het enige land, in de ganse wereld, dat dit soort industrie verbiedt. Het verbod zou officieel ingaan op 18 augustus.

  – er schijnen bij het tot stand komen van de staat Israël nogal wat baby’s en kinderen te zijn verdwenen.
  The Times of Israel bloklettert: Des bébés et des enfants de survivants de la Shoah ont aussi disparu en Israël.
  De dossiers in dit verband schijnen al lang geklasseerd te zijn maar er is een nieuw onderzoek opgestart dat aan het licht brengt dat naast de pas geboren baby’s van joodse families uit Jemen, uit Noord-Afrika en het Midden Oosten, ook kinderen verdwenen uit de Balkan
  Drie gouvernementele instanties onderzoeken nu de meer dan 1000 beschuldigingen. De verdwijningen van de kinderen van de joodse immigranten uit de hoger aangehaalde regionen waren gekend. maar Haaretz heeft tientallen getuigenissen in een rapport samengebracht dat stelt dat het fenomeen zich ook voordeed bij Ashkenazi die naar Israël emigreerden.
  De kinderen verdwenen in hospitalen en Camp de détention. De families getuigen dat hun kinderen hen systematisch ontnomen werden en geplaatst werden voor adoptie bij rijke families. Het bijgevoegd rapport van Haaretz toont ook aan dat 30 kinderen van Europese en Amerikaanse origine verdwenen.

  Einde goed, al goed: doctors beweren dat de kinderen bij de geboorten of aan ziekten overleden zijn.
  De ouders aanvaarden dit niet: ze kregen nooit meer hun kind noch een overlijdensakte of graf te zien.

  • Anna,
   Heeft U niets ontvangen over Arnaud Mimran ??
   http://www.leparisien.fr/faits-divers/escroquerie-a-la-taxe-carbone-arnaud-mimran-condamne-a-8-ans-de-prison-07-07-2016-5948605.php
   met citaat :
   “1,6 milliard d’euros volés à l’Etat
   Cette condamnation, qui concerne 283 millions d’euros évaporés au nez du Trésor public, n’est qu’un volet du détournement de TVA sur les marchés de quota de CO2. Selon la Cour des comptes, cette «escroquerie du siècle» s’élève à 1,6 milliard d’euros d’impôts que les prévenus n’ont jamais versés à l’Etat. Europol, qui coordonne l’action des polices en Europe, chiffre même le manque à gagner à 5 milliards d’euros sur le marché européen… “(=einde citaat).
   Nog een citaat :
   “Selon la Cour des comptes, cette «escroquerie du siècle”(=einde citaat).
   Voor verdere details verwijs ik naar de tekst in het bruggetje.
   (met zeer interessante gegevens!!).
   Men heeft het over de oplichting van de eeuw!!!
   Dit wil dan ook zeggen dat Stavisky overklast werd.
   Waar zit dit geld nu ???
   Waarvoor dient het nu??
   Als men deze tekst goed leest en met wat voorkennis , dan kan men begrijpen dat er “signalen”(sic) gegeven worden naar de Franse overheid. Deze laatste heeft dit dan ook begrepen, maar moet zwijgen.

  • “…goed nieuw over Israël…”

   kijk meisje (is bij mij een compliment) Anna alles is vergeven en vergeten.
   ik lijk opeens wel zo’n linkewieni met peace en flower power gedoe (maar schijn bedriegt zulle) 🙂

   • Je haar laten groeien, een bloemenkrans vlechten, zo’n schapevelmanteltje over je blote borst, vuile voeten in sandalen, je vingers demonstratief in de lucht… kan ertoe bijdragen.

    • yep en een bordje met r(ap)efugees welcome zou het beeld compleet maken.
     Ik meen me te herinneren dat Jezus heeft gezegd “laat deze kelk aan mij voorbijgaan”.
     Voel me toch beter in mijn vel als oude rechtse islamofobe zak, is meer mijn “natural habitat”.

   • goed dat je me terug pakt met die tikfout in nieuws als revenge op Van Dalen.
    Maar wat ik in je reacties wel mis is een gefundeerde weerlegging, aanvulling of een was mij niet bekend.
    Alleen sneren komt bij mij zo hulpeloos over.

    • euh meisje Anna zeg je me daar… “…me terug pakt …”

     ik ben nog van een generatie dat je geen meisje pakte maar het hof maakte zulle 🙂

     Ja, goed geargumenteerd weerleggen is iets anders Anna want veel wat je pent is ingegeven door dat je een brede culturele interesse hebt en dat komt heel duidelijk naar voren in de stukjes die je pent.
     Het is geen “kijk eens wat ik allemaal weet” attitude zoals die éne hier (nadat hij hele dagen en/of nachten het www afspeurt), nee het zijn goed onderbouwde commentaren die je (weet ik zeker) uit je geheugen puurt door je brede kennis.
     Ik, ik ben wat ze zeggen een cultuur barbaar heb in een lang verleden toch nog een vriendin gehad die dat opmerkte, bah ja er moeten naast denkers ook doeners zijn zeg ik altijd tegen mezelf en lijd daar dus niet onder.
     Nee helemaal niet, Ik ben een man van de praktijk weet veel over zaken die de meesten geen benul van hebben of weinig, heb er in de lange jaren dat ik op het www vertoef al genoeg over gepend op de vele fora ook die over de “grote plas” en wat blijkt in de Lage Landen is er veel afgunst en chagrijn als je over bepaalde kennis beschikt en er veel kan over schrijven.
     Dat is ook een reden dat ik een rem heb gezet op het schrijven op fora, dat sociale gedoe is al helemaal niet mijn ding (is trouwens gevaarlijker als velen beseffen).
     Komt nog bij dat ik een bloedhekel heb aan typetjes die alles van het www afhalen en persoonlijke inbreng zero is, ik werk graag “van uit het hoofd” en mis daarom wel eens een juiste datum of plaats, maar goed uniformiteit is dodelijk dus dat soort diversiteit kan ik nog tolereren mits ze me niet voor de voeten lopen.
     Niet ongerust maken ik zal wel reply”s pennen die verder gaan dan grapjes of “sneren” maar dan moet ik wel erbij zijn met mijn kop en dat is niet altijd evident.

     “…goed dat je me terug pakt met die tikfout in nieuws als revenge op Van Dalen…” ?

     • @ Trucker,

      ik ben van nature nieuwsgierig (voor alle duidelijkheid: niet naar het liefdeleven van Janneke en Pierke, het huishouden van Jan Steen of de portemonnee van mijn buurvrouw), heb een goed geheugen en kan verbindingen maken. Want door wat men weet te combineren, door het vergelijken van iedere waarheid met een zogezegd andere waarheid zit die kennis in je kop. Ik haalde in Merkeldeutschland een tekst aan van het Bundesverfassungsgericht, natuurlijk zit die tekst niet letterlijk in mijn hoofd, maar ik weet dat hij bestaat en weet hem terug te vinden. Je moet wel leren/lezen om iets te weten maar je weet ook alleen maar dat wat je hebt doordacht. Dat onthou je. Wat je niet hebt verwerkt gaat sowieso uit je herinnering.

      Ik lees wel graag en soms denk ik daarbij: hé, dat heb ik ook gedacht. Dan vind ik mijn denken daar kant en klaar terug. Langs de andere kant heb ik een hekel aan geschrijf dat mij gedachten wil opdringen, dat me wil onderwerpen aan een dwang van buitenaf. Dan steiger ik en heb ik zo’ n gevoel als bij mensen, die ik voor het eerst zie en direct antipathie voel.

Reacties zijn gesloten.