In de brievenbus

MM900285281[1]In de brievenbus

“Wij Vlamingen zijn reeds meer dan 10 eeuwen bezet. De Zuidelijke Nederlanden zijn het slagveld van Europa. Niemand, maar ook niemand heeft ons eisen te stellen of verwijten te maken, voor wat dan ook. Als Vlaming hebben wij in Vlaanderen het recht te denken, te zeggen en te doen wat wij willen.

Als er hier collaborateurs zijn die zich moeten verontschuldigen en schuld bekennen, dan zijn dat de collaborateurs met de franse bezetter,een terreurregime dat 20 jaar duurde. Dezelfde collaborateurs die nadien hebben bijgedragen tot de belgische bezetting, waardoor we dan ook meegesleurd werden in WO I. Vervolgens zijn er de collaborateurs met de belgische bezetter, die dan ook mede verantwoordelijk zijn voor de genocide in de Congo Vrijstaat van Leopold II. Er zijn dan nog de collaborateurs met de ingevoerde vreemdelingen legioenen die ons plunderen en terroriseren, en uiteindelijk nog diegenen die mee heulen en samenspannen met buitenlandse mogendheden & organisaties en occulte machten tegen Vlaanderen.

Wat de Joden betreft, deze kunnen zich beter bezig houden met wie er het Nazi regime heeft gefinancierd. Dit geldt ten andere ook voor de bolsjevistische en stalinistische terreurregimes.
Ter info : “Conjuring Hitler – How Britain en America made The Third Reich” van Guido Giacomo Preparata.

Waar het bij deze ganse heisa over de “collaboratie” werkelijk om gaat, dat is de razernij van de franstaligen omdat tijdens WOII “les sales flamins” het aangedurfd hebben op te staan en het hoofd te rechten.. Hoe hebben ze gedurfd!!!
Ze zijn immers alleen “geconcipieerd” om te kruipen!!! Wat een majesteitsschennis!!!

Het is deze razernij van de franstaligen=la race des seigneurs, met een superioriteitscomplex dat zijn gelijke niet kent , die een verklaring geeft voor de hysterische reacties tegen “les sales flamins”, een soort “Untermensch” dat nog lager staat dan de dieren. “Le sale flamin” moet immers zijn plaats kennen, dit is aan de voet, zoals de hond, maar eerst wel de hond en dan “le sale flamin”.
Dit werd ook treffend verwoord door de kardinaal Mercier, Vlamingenhater van stiel, toen hij zich richtte tot Vlaamse priesters met de gevleugelde woorden :
“Moi je suis d’une race pour dominer, et vous êtes d’une race pour servir…”

De zogezegde collaboratie biedt daartoe een uitgelezen middel om op een politiek correcte wijze, uiting te geven aan deze diepgewortelde haat tegen “les sales flamins” .
De identiteit van de franstaligen is ten andere enkel en alleen gebaseerd op dit diepgeworteld anti-Vlaams racisme, en dit geldt ook voor het kunstmatige belgische wangedrocht.

Er is nog een detail, zeker wat in Brussel een rol speelt: Alleen tijdens WOII werden de taalwetten er gerespecteerd= oh wat een gruwel!!! (ten minste voor “la race des seigneurs”.).

Door de meeste kruiperige reacties waarvan we de laatste weken getuige geweest zijn, door de zogezegde vlamingen, wordt de overtuiging van de franstaligen nog versterkt dat wij inderdaad “Üntermenschen” zijn, alleen bestemd om voor hen te kruipen, zodat ze zich goed kunnen voelen!!!
De voormelde razernij is dan ook een mengeling van politiek en psychopathologie!!! Het is echter ongeneeslijk en kan enkel verholpen worden door een scheiding!!”

lovenaarA2Lovenaar, als reactie op het Twietje van Jan Penris

4 gedachten over “In de brievenbus

 1. Juist, ja. Behalve uw uithaal naar de Joden. Die is volledig misplaatst en totaal naast de kwestie. Maar ze wijst duidelijk op een onuitroeibare en totaal onaanvaardbare Jodenhaat. U bent terecht verontwaardigd wanneer inzake collaboratie alle Vlamingen over één kam geschoren worden, maar U doet precies hetzelfde m.b.t. de Joden ! U zou integendeel moeten erkennen dat de Joden tenminste hun onafhankelijkheid gekregen en verdedigd hebben, en op dat vlak falen wij Vlamingen volkomen !

  • Nee Wim, ik denk niet dat er hier sprake is van een onuitroeibare Jodenhaat…
   Eerder denk ik dat er hier sprake is van een onoverwinbare komplot-obsessie waarin de maffia, vrijmetselaars, de banksters, het Vaticaan, de syndicaten, de NWO en ja, ook de Joden alles regelen en de oorzaak zijn van o.a. de stormwind van enkele dagen geleden en van de jeuk tussen mijn schouderbladen waar ik met moeite aan kan om te krabben… 🙂 🙂

   • Haha, beste Ropie, met moeilijk tussen de schouders te kunnen krabben, bent U een soort “trekvogel”…> “un oiseau migratteur”.
    Volgens een franstalig grapje is een “oiseau mi-gratteur”… un oiseau à pattes courtes: il ne sait que mi – gratter son dos.
    (eigenlijk onvertaalbaar in ‘t Nederlands vermits het om een woordspeling gaat; mijn verontschuldiging aan de Golfbrekersfans die “le Français” eventueel niet machtig zouden zijn)

Reacties zijn gesloten.