Illegale tafelschuimers terugsturen is racistisch!

Filippo Grandi, VN Hoog Commissaris voor Vluchtelingen, maakte tijdens een toespraak in Italië van zijn hart geen moordkuil. Hij zegde letterlijk dat “beperkende wetgeving, prikkeldraad, schepenblokkades, en het terugsturen naar het land van herkomst (de zgn. “pushbacks”) of over de grens naar het andere veilige land dat ze eerst betreden hebben, racistisch zijn. Hij liet zich uitvoerig uit over de wettelijke en morele plicht om vluchtelingen te verwelkomen en waarschuwde voor een bepaalde vorm van “vals nationalisme”.

Hij was de openingsspreker bij het zgn. “Festival della Mente” (… het festival van de geest…) in Sarzana, en kon het niet laten zijn gal te spuwen over de vermeende discriminatie van niet-Oekraïense vluchtelingen.

“Ik ben geschokt door de uitspraak dat Oekraïners vluchtelingen zijn die gemakkelijker op te vangen zijn omwille van hun geografische en culturele nabijheid… Ik ben geschokt door hen die stellen dat Oekraïners échte vluchtelingen zijn en anderen niet.”

En voegde eraan toe:

“… voor de anderen is het antwoord beperkende wetgeving, prikkeldraad, schepenblokkades en terugdringing. Dat is racisme. We hebben de wettelijke en morele plicht vluchtelingen welkom te heten.”

Het thema van het festival was “beweging” en Grandi maakte volop gebruik van het open doel.

“De les van Oekraïne is nuttig om te begrijpen hoe we moeten reageren op de “beweging” van hen die niets hebben. In enkele weken kwamen ca. 7 miljoen Oekraïners in Europa, niets slechts enkele boten.”

Grandi maakte duidelijk dat de EU-beslissing om tijdelijk asiel te verlenen aan Oekraïners breed gedragen werd door de publieke opinie. Dit in tegenstelling tot het jarenlang herhaald mantra “Europa is vol.”

Grandi, die mocht rekenen op een staande ovatie na zijn toespraak, stelde dat een “eerlijke en effectieve ontvangst mogelijk is. We moeten oppassen voor een zekere soort van vals nationalisme die het eigen belang verdedigt…. Ik ben niet voor of tegen deze of gene partij. Maar als we gaan stemmen, laten we dan hen verkiezen die de migratie in heel haar complexiteit erkennen, die willen samen werken in een constructieve geest. Zonder echte empathie voor deze menselijke dimensie – en niet alleen voor de politieke, sociale en economische – is eender welke oplossing gedoemd om te mislukken.”

Grandi klopte nog maar eens op dezelfde nagel: op deze aardkloot zijn 100 miljoen mensen ontheemd omwille van oorlogen, discriminatie, klimaat, economische of gezondheidsproblemen.

En hij herinnerde eraan dat de VN twee akkoorden (u herinnert zich de heisa rond het Global Compact dat men ons zonder te vragen in de maag splitste… ) goedgekeurd en naar de EU gestuurd had. Hij drukte zijn hoop uit dat de toekomstige Italiaanse regering – na 25 september – hiermee rekening zal houden.

We zijn benieuwd of de Italianen ook zo’n daverend applaus gaan geven in het stemhokje. U kunt hier diverse opiniepeilingen bekijken.

Infomigrants