Allemaal even arm, echter niet even gelukkig

Als inleiding een propagandafilmpje van het IMF:

Het Internationaal Muntfonds (IMF) pleit voor een nieuw, uit gemeenschappelijke leningen, samengesteld EU-fonds. Een dergelijk fonds zou volgens de IMF-experten de “weerstandskracht verbeteren en lange termijnproblemen (… in hedendaags taalgebruik “uitdagingen”) aanpakken, problemen, die momenteel voor de EU aan de orde zijn.” Zo luidt het de 49 blz.-analyse van het IMF. Vooral dan omwille van de klimaatverandering en de energiebevoorrading.

Met dit “voorstel” mengt zich het IMF – (niet) toevallig gedomicilieerd in Washington – in het debat over de schuldenregeling in de eurozone. Volgens zgn. Maastrichtcriteria mag de individuele staatsschuld de 60% niet overschrijden en het begrotingstekort max. 3% van het BNP bedragen. De Maastrichtcriteria hadden echter een zodanige à la tête du client-flexibiliteit dat de uitzonderingen de regel werden.

De doorsnee schuldenlast in de eurozone is met ca. 100% gestegen is, Italië kreunt onder de schuldenlast en Griekenland werd pas recent vanonder de curateleparaplu vrij gelaten.

Merkel heeft zich jarenlang herhaaldelijk verzet tegen de eurobonds, waardoor de zoals in het fabeltje van Lafontaine de noordelijke mieren de zuidelijke krekels moesten redden na een liederlijk leventje.

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022

Kampf gegen Energiekrise: IWF fordert mehr gemeinsame Schulden für Europa (handelsblatt.com)

Sinds de eurocrisis en de coronapaniek in recente jaren wordt er voortdurend druk uitgeoefend opdat de noordelijke egoïsten tot inkeer komen en bijgevolg de collectebus voor het armlastige zuiden vullen. Opnieuw krijgt de EU-Commissie steun bij hun perfide plannen, ditmaal vanuit het IMF. We moeten ons geen illusies maken: de trein op weg naar de Great Reset dondert gestaag verder.

Ca. 1.5 jaar geleden besliste de EU in ons aller naam de IMF-plannen te steunen en een aantal schulden kwijt te schelden.

Ter illustratie over de eurobonds: