“Ik ben simpelweg een dochter…

… die het opneemt voor haar vader…

Silke Annemans

20 februari om 18:54  · 

“Beste mensen,

De titel die vandaag in het Nieuwsblad verscheen (Lieven Annemans zorgt opnieuw voor ophef met filmpjes over vaccins: “Wat kon hij nog meer doen om zijn geloofwaardigheid onderuit te halen?”) deed mij zelf in mijn pen kruipen. Een vaardigheid die ik eigenlijk niet bezit, maar voor deze gelegenheid wel uittest. Deze zoveelste publiekelijke uithaal naar mijn vader gaf me het bekruipende gevoel dat ik iets moest ondernemen. Gelijk wat, … iets … .

Het gemak waarmee men al weken, zelfs maanden mensen met bewezen academische kwalificaties publiekelijk aan de schandpaal nagelt, omdat ze durven een kritische noot te uiten, neemt steeds verdere (voor mij tot voor kort onmogelijk geachte) proporties aan. Wie zijn die mensen die gretig anti-vaxxers genoemd worden, bij de minste twijfel over hun loyaliteit naar deze vaccins toe? Zijn deze mensen ongeloofwaardig zoals het artikel ook over mijn vader durft te beweren? Is mijn vader plots een anti-vaxxer omdat hij een bericht deelt van Pierre Capel (een man die hoogleraar experimentele immunologie was aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde biochemie aan de faculteit Wiskunde en Natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een medisch immunologisch onderwerp)? Waarom en waaruit is deze publieke heksenjacht plots ontstaan? Wie is mijn vader echt? Weet iemand het eigenlijk? Van alle mensen die zonder blikken of blozen deze artikels uit de grond stampen… Weten ze over wie ze schrijven, wat ze aanrichten? Stellen ze zichzelf ook eens kritisch in vraag? Ik hoop het wel, ik weet het niet. Daarom vertel ik jullie graag zelf wie mijn vader is.

Hoe anders kan ik dit doen dan door mijn vader te omschrijven, de persoon die hij is voor mij. Een man waarnaar ik mijn hele leven al opkijk. Iemand die zich al zijn leven lang inzet om de wereld (niet alleen die van mij, maar die van de mensheid) een beetje beter en mooier te proberen maken. Iemand die niet tegen diep onrecht kan, een integer man en een ontzettend vriendelijke man. Hij is iemand die nooit naar rang of stand zal kijken, hij voelt zich goed bij ieder persoon en zal nooit een vriendelijk praatje uit de weg gaan. Iemand die niet te koop zal lopen met zijn verwezenlijkingen en verdiensten, een eenvoudig man. Een beleerd, intelligent persoon. Een uitzonderlijke intelligentie die hijzelf ook niet uit alle macht wil bewijzen. Een uitzonderlijk man, meestal geliefd door vriend en vijand. Een helpende hand, een steun, een familieman,… Iemand die mij heeft helpen uitgroeien tot een zelfstandige vrouw, een verdienste op zich.

Een man die zich nooit zal verlagen om iemand publiekelijk aan te vallen en diens geloofwaardigheid te grabbel te gooien. Dat uitgerekend deze fantastische mens datgene moet overkomen dat hij zelf nooit zijn ergste vijand zou aandoen, … dat steekt.

Ik kan het niet laten, ik wil toch nog iets kwijt over het artikel,…De titel van het artikel spreekt aan. Deze sensatie zoekende titel doet mensen klikken, spoort mensen aan om meer te lezen. Jammer dat de titel louter een parafrasering is van de woorden van 1 man die zijn ongenoegen over mijn vader uitspuwt met lasterende woorden. Tot daar aan toe, we zeggen toch steeds dat iedereen het recht heeft op vrije meningsuiting? Maar dat deze vrije meningsuiting van deze ene persoon voldoende is om een heel artikel rond te verzinnen, dat begrijp ik niet. Is dit journalistiek?

Het is een oprechte vraag… Kan men zomaar op deze manier een artikel uitwerken, waarmee men de wetenschappelijke geloofwaardigheid van een internationaal gelauwerde man met enkele zinnen probeert teniet te doen? Niet alleen bevat het artikel onjuistheden, het is naar mijn mening ook nog eens beneden alle niveau. Een niveau waarin men geen grondig onderzoek doet naar de oorsprong van deze laster, waar respect ver zoek is en al te gemakkelijk geschreven is en online gegooid wordt, zodat het daar gretig gedeeld en becommentarieerd kan worden. Al van jongs af aan leert men ons om steeds onze naasten met respect te behandelen. Om niet hetgeen te doen bij een ander wat je zelf ook niet graag zou hebben dat men bij jou doet. Om kritisch te zijn, maar niet onbeleefd, niet onvriendelijk. Om niet je eigen mening boven een ander te stellen. Om in dialoog te gaan bij onenigheid. Om niet achter elkaars rug lelijke dingen te vertellen over elkaar. Eigenschappen en die gedragingen die mij steeds ingeprent geweest zijn door mijn ouders.

Al deze sociale omgangsregels verdwijnen in het niets wanneer men op deze wijze aan journalistiek doet. Is dit het geworden? Ongefundeerde meningen gebruiken als basis voor een artikel? Uiteraard is dit ook een uiting van mijn vrije mening.

Ik hoop oprecht dat men in eigen boezem durft kijken, dat men terug op zoek gaat naar de essentie van goede journalistiek, dat men toch even het schaamrood op de wangen krijgt en beseft wat dergelijke publiekelijke vingerwijzingen teweeg brengen in een maatschappij, in een gezin, in een persoon,…

Hopelijk kunnen jullie mijn neergepende gedachten volgen. Alvast mijn excuses aan ieder van jullie die moeite hebben met mijn schrijfstijl en niet altijd samenhangende verwoordingen. Bedankt aan iedereen die de tijd genomen heeft om deze schrijfsels te ontleden.

Aan diegenen die zich aangesproken voelen door dit schrijven, ik wens jullie al het beste toe, ik koester geen wrok, geen boosheid, … . Ik ben simpelweg een dochter die het opneemt voor haar vader, omdat dit iets is dat hij niet snel zelf zal doen.”

U zal zich herinneren dat Lieven Annemans, voorzien van pek en veren, door de zgz. ‘experten’, door de politiek, door de betweterige poco media uitgespuwd werd omdat hij een ander geluid liet horen… Dit ging eraan vooraf:

Lieven Annemans

30 oktober 2020  · 

“Beste allen, eerder deze week ben ik uit de adviesraad ‘celeval’ gestapt. Ik wilde die beslissing discreet houden want er zijn veel meer belangrijke dingen. Maar omwille van speculaties, insinuaties en scheeftrekkingen in de media voel ik me verplicht mijn ontslagbericht – dat dateert van dinsdag 27/10 en gericht was aan de voorzitter van celeval, de coronacommissaris, de premier en de minister van volksgezondheid – publiek te maken. Aarzel niet om het te delen. Wie weet opent het bij sommigen de ogen. Dank voor alle steun.

‘Beste allen,

Met dit schrijven laat ik jullie weten dat ik heb besloten om mijn deelname aan de evaluatiecel ‘celeval’ stop te zetten. Dit omwille van een combinatie van gezondheidsproblemen en een hoogst onduidelijke situatie van de huidige adviesstructuur. Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen dat ik hierbij enkele beschouwingen geef. Ze kunnen nuttig zijn.

Ik werd eind augustus door het toenmalige kabinet verzocht om deel uit te maken van celeval met de vraag een meer brede visie uit te werken voor de aanpak van de coronacrisis. Maar het bleek zeer moeilijk in te gaan tegen wat Richard Horton in The Lancet ‘the narrow approach’ noemt, en vooral ook tegen de massavorming en de polarisatie (die laatste sterk gevoerd in de media maar ook mee gevoed door enkele experten). Ik stel vast dat ons land zich nu al meerdere maanden (sinds eind juli) in een problematische situatie bevindt. We zagen een combinatie van dagelijkse angstboodschappen in de media, gevoed met vaak onjuiste of slecht geduide cijfers, en maatregelen die hun doel of de doelgroep missen (en daardoor meer nadelen opleveren dan voordelen). En dat heeft geleid tot twee ongezonde evoluties.

– Meer angst, depressie, geweld, eenzaamheid, extreem veel slaapproblemen, veel zelfmoordgedachten – én pogingen (zie 4de gezondheidsenquête sciensano) en een verwachte toename van materiële ontbering;

– Een verlies aan motivatie om de basismaatregelen te volgen (het dieptepunt daarvan was bereikt midden augustus).In augustus deden velen een oproep tot een beter beleid met maatregelen die vooral als doel hebben de meest kwetsbaren optimaal te beschermen: de zogenaamde ‘omgekeerde lockdown’. Wetenschappers van o.a. Harvard, Stanford en Oxford noemen het ‘focused protection’ (gerichte preventie). Men heeft er niet naar geluisterd.

Men deed mij in september zelfs af als ‘corona-ontkenner’, terwijl ik enkel wilde wijzen op het verkeerdelijk rapporteren van het aantal besmettingen zonder de context (aantal tests, wie test men) te duiden. Ik heb bovendien zelf constructief meegewerkt aan een barometer gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames. Ik heb ook herhaaldelijk en al van begin september binnen celeval gewezen op het belang van de positiviteitsgraad bij ouderen als voorspeller van stijgende ziekenhuisopnames. Men deed mij ook af als ‘versoepelaar’ terwijl ik net ijverde tegen die maatregelen die meer schade toebrachten dan baten. De manier waarop ik geportretteerd werd en wordt weegt op mijn gezondheid en die van mijn gezin.

We zijn nu in een ernstige situatie beland. Uiteraard is het vandaag dan ook de prioriteit om de ziekenhuizen bij te staan met mensen en middelen, en de curve te doen keren. Laat ons vertrouwen hebben in de modellen die een buiging voorspellen op basis van de maatregelen van 23 oktober. Intussen is er al heel wat evidence dat een verdere lockdown veel meer schade bezorgt dan baten.

Maar het is evengoed de prioriteit om vanaf vandaag aan te vangen met een andere aanpak van de crisis om verder leed (COVID19 en niet-COVID19) optimaal te beperken. Ik geef vrijblijvend mijn advies. Ik laat het aan jullie over om er al dan niet iets mee te doen.

1. Werk samen met Sciensano aan betere cijfers en betere duiding. Geef hen daartoe ook de nodige middelen;

2. Stel maatregelen in vraag die meer kwaad doen dan goed. Voor alle duidelijkheid: dat is niet versoepelen maar verbeteren;

3. Leg meer nadruk op het houden van fysieke afstand: vraag aan de media om daar elke dag over te communiceren; gebruik ook de sociale media om dit te benadrukken;

4. Neem maatregelen om vooral de meest kwetsbaren te beschermen tegen besmetting, met behoud van sociale verbondenheid; gebruik hiertoe ook meer de (sociale) media;

5. Geef in alle hoeken en kanten van de samenleving duidelijke tips, adviezen en duiding omtrent hoe we 3. en 4. kunnen realiseren. Dit vraagt communicatie op maat naar verschillende doelgroepen (leeftijd, socio-economisch, etnisch-cultureel) via vertrouwenspersonen en -organisaties en via de media die zij volgen;

6. Zoek nog beter naar besmettingshaarden om deze meteen aan te pakken;

7. Voorzie in de gezondheidszorg minder administratieve last en verbeter de job-kwaliteit;

8. Promoot gezonde leefstijl (voeding, beweging, mentaal,…);

9. Doe iets aan de angstboodschappen en de polarisatie in de media;

10. Ontwikkel een motiverend perspectief voor de mensen.

Zij die me kennen weten dat ik me al mijn hele loopbaan inzet voor rechtvaardigheid en voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, in het bijzonder diegenen die het moeilijk hebben. Ik zal dat blijven doen zodra mijn gezondheid het toelaat. Ik wens jullie veel moed en sterkte de komende tijd en heb alle respect voor jullie engagement en inzet.

Gelieve dit bericht met de nodige discretie te hanteren en deze discretie ook bij de celeval-leden te vragen.

Met oprechte groeten, Lieven Annemans’ “

Ook in Duitsland werd de angst bij de bevolking door de regering opgeschroefd:

Duitse overheid zette wetenschappers in om angst voor corona te vergroten

“Ich nenne das: Regieren durch Angst”

Wie demokratisch ist die Corona-Politik noch? Der Forscher Wolfgang Merkel kritisiert einen Alarmismus der Regierenden und die Zurückhaltung des Parlaments. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-10/corona-politik-demokratie-angela-merkel-regierung-pandemie-wolfang-merkel?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

2 gedachten over ““Ik ben simpelweg een dochter…

 1. Ik kan niet anders dan de woorden van de dochter Annemans beamen. De echte mens die zich uitslooft voor correcte en zinvolle duiding word naar de brandstapel verbannen.. Want wee de enkeling die tegenstroom gaat. Hem is het verboden de burger te vertellen wat zakkenvullers, pseudo deskundigen en andere lijkenpikkers voor hebben. Maar zoals steeds komt loontje om zijn boontje.

 2. De woedende reacties op de publicaties van Prof. Lieven Annemans, zeggen alles over de “aanvallers”, en voor de “kenners”, bevestigen ze de analyse van Prof. Annemans. Zijn teksten zijn al bij al zeer voorzichtig en onderbouwd, en geven vooral blijk van realiteit – en verantwoordelijkheidszin. Hij heeft het ten andere over het “Covid 19” virus, en zelfs niet over de Covid19(84) samenzwering en terreur. Zijn verwijzing naar Pierre Capel, een eminente prof em. uit Nederland, is een positieve inbreng. Er is trouwens nog een andere bron van deze Prof. em. waar hij dieper ingaat op het verband tussen angst en logica , en over de ware aard van het vaccin :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/professor-pierre-capel-over-de-corona.html met titel : “Professor Pierre Capel over de corona-vaccinatie : Ben je bang voor corona, dan ben je NIET vatbaar voor logische argumenten” (=einde titel).
  https://www.youtube.com/watch?v=aLbl6-nv1mc&feature=emb_logo
  Prof. Capel geeft in de voormelde video een uitleg, die zelfs voor niet medici verstaanbaar moet zijn. Het gaat bij dit vaccin dan ook om een biologisch wapen, met het doel het DNA te veranderen :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/prof-cahill-van-het-university-college.html
  met titel en citaat : “Prof. Cahill van het University College Dublin voorspelt dat de mRNA-vaccins – in de weken en maanden na injectie – tot talloze sterfgevallen zullen leiden. In de onderstaande video legt Prof. Dolores Cahill van het University College Dublin uit hoe ADE – Antibody-dependent enhancement – of een ‘cytokinestorm’ een antilichaam-afhankelijke reactie van het menselijk lichaam is en hoe dit de toename van sterfgevallen na het toedienen van het coronavirusvaccin kan verklaren.” (=einde citaat). En over de juridische aspecten van dit genetisch experiment :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/ceo-marc-noppen-van-uz-brussel-mensen.html met citaat : “Iedereen die pleit voor het verplicht toedienen van een experimenteel en potentieel dodelijk vaccin moet voor het Neurenberg-tribunaal gebracht worden! Principe 1 van de ‘Code van Neurenberg’ stelt uitdrukkelijk: “De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.” “Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.” (=einde citaat).
  Nog een USA bron : https://stateofthenation.co/?p=53949
  met titel en citaat : “The mRNA Vaccine Is An Untested Gene Therapy Experimental Drug. It’s Gene Therapy, Not a Vaccine with Dr. David Martin”. Dr. David Martin, founder and chairman of M-CAM Inc, challenges our presuppositions about the new mRNA Covid-19 vaccines. Quoting the pharmaceutical companies themselves, David suggests that these are not vaccines, but, in actuality, gene therapy. He explains what the vaccines may do to us, what they are promising they can do for us, and how to distinguish the difference.” (=einde titel en citaat).
  Over het statuut van dit vaccin in de USA : https://stateofthenation.co/?p=52454
  Posted on February 14, 2021 by State of the Nation met titel en citaat : “RED ALERT! Why does no one understand the true FDA status of the extremely dangerous and risky COVID-19 vaccines?NO COVID-19 Vaccine Has Been FDA Approved According to Their Standard Regulatory Process. Both the Moderna and Pfizer COVID-19 Vaccines Have Been Authorized for Emergency Use ONLY! “ The American People must become aware of this verified fact as stated on the FDA website (Screenshot below confirms). There are NO Covid vaccines currently in use throughout the USA that have been FDA approved specifically for all the normal vaccination safety issues; nor have
  any been certified to be free of harm to the human body and proven not to cause the many different types of vaccine injuries. (=einde tekst en citaat).
  Er is dus in de USA geen enkel vaccin dat door de FDA werd goedgekeurd.
  En zo een vaccin wordt hier nu toegediend, en hierbij vallen er dan duizenden doden in de EUSSR :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/in-nederland-reeds-65-meldingen-van.html Over de doodsoorzaak : “Toeval’ wordt de belangrijkste doodsoorzaak na een ‘veilige’ corona-vaccinatie!” (=einde citaat).
  In tegenstelling tot wat de dochter van Prof. Annemans zou kunnen denken, is niet haar vader het probleem, en Prof. Em. Pierre Capel nog veel minder, maar wel Vivaldi, een communistische loge bende, de MSM bevolkt door gepatenteerde leugenaars en bedriegers en de “virusterroristen” uit de medisch maffia wereld. Het gaat hier om een monsterverbond om de Covid 19(84) samenzwering met The Great Reset uit te voeren, en waarbij er een biologische, psychologische en economische oorlog gevoerd wordt tegen de bevolking en het land in dienst van buitenlandse vijandige machten. Dit zijn daden van hoogverraad en misdaden tegen de mensheid. Het doel is een communistische NWO en dito terreurregime cfr. 1984 van George Orwell. Een recente analyse :
  https://www.henrymakow.com/2021/02/capitalism-is-dead-says-wef.html?_ga=2.6302642.1600678235.1614104865-198531215.1612193849
  met titel : “ Communism is Replacing Capitalism” (=einde titel).
  Een analyse in het NL :
  https://www.frontnieuws.com/totalitarisme-vanuit-davos-wat-is-de-agenda-van-de-great-reset/ met citaat :
  “Het hoogste doel is de totstandbrenging van een globaal economisch regime ter vervanging van de nationale democratieën onder het motto “globaal bestuur”. De markteconomie moet worden vervangen door een geleide economie. Ondernemingen moeten hun zelfstandigheid verliezen en in plaats daarvan onder druk van de financiële sector en agressieve linkse activisten gedwongen worden zich te houden aan het klimaat- en genderbeleid. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, zullen ten gronde worden gericht. Samenwerking tussen financiële macht en extreem-linkse activisten dient om politieke tegenstanders en bedrijven die geen “goede wil” tonen te intimideren. Afstandsregels en “sociale distantie” moeten ook na de crisis worden gehandhaafd. Dit zal leiden tot de vernietiging van de middenklasse, de restaurants, de detailhandel en de amusementsindustrie. De grote tech-bedrijven met hun online handel zullen hun plaats innemen. Met de nieuwe middelen van digitaal toezicht en onder het mom van de bescherming van de gezondheid moeten de werknemers worden gecontroleerd en hun gedragingen worden geregistreerd .Om de globale klimaatdoelstellingen te halen, moet het door grote delen van de bevolking afgedwongen consumptievermindering worden gehandhaafd en zelfs nog drastischer worden gemaakt. (=einde citaat).
  Het voormelde geeft een duidelijk beeld van wat er gaande is, met behulp van verraders en collaborateurs. Na WO II zijn er bij manier van spreken, veel meer voor veel minder tegen de muur gezet. Een dergelijk monsterverbond is echter alleen maar mogelijk via de logemaffia’s, die in alle domeinen de sleutelposities bezetten en wiens doel ook een communistische NWO is.
  Dus Silke Annemans, je vader is een moedig man, hij kan weliswaar (nog) niet alles schrijven, maar hij heeft ten minste de lef om zijn nek uit te steken en in het verzet te gaan. En om af te sluiten : een komische noot : Volgens weliswaar niet bevestigde berichten heeft Vivaldi de detective Van Zwam belast met een speurtocht naar de inmiddels verdwenen griep !!!

  .

Reacties zijn gesloten.