Hongarije: redder van Europa’s religieus fundament

De Hongaren willen met hun reddings- en behoudsmaatregelen der christelijke beschaving een voorbeeld stellen voor het hele westerse christendom, dat zich momenteel in een crisis bevindt. Zij renoveren en bouwen nieuwe kerken en kruisbeelden, zo stelde de fractievoorzitter van de christen-democratische volkspartij KDNP dinsdag in Gödring (Gödre), Komitat Branau (Baranya).

Bij de viering van de 250ste verjaardag der wijding van de RK-kerk in het dorp Branau, zegde István Simicskó, dat, met de steun van de Hongaarse regering, sinds 2010 in het Karpatenbekken 3.700 kerken gerenoveerd en 200 gebouwd werden; plus daar bovenop nog eens 2.200 pastorijen, gemeentecentra en gemeenschapshuizen gerenoveerd of gebouwd werden.

“Wij Hongaren geven het westerse christendom een goed voorbeeld doordat we onze kerken herstellen, nieuwe bouwen, gemeenschappelijke ruimtes oprichten en het belangrijk vinden ons geloof te behouden en te ondersteunen.”, zo stelde hij. De christendemocraat wees op de gevaren voor de Europese beschaving, die, zoals alle beschavingen, op een religieus fundament ontstaan is en die zich momenteel in een crisis bevindt.

“Als dit religieus fundament, het geloof, verwaarloosd wordt, dan zal de structuur, de hele beschaving zelf, beginnen af te brokkelen en te versplinteren, terwijl een andere beschaving, die zich in een groeifase bevindt, die zelfs zal kunnen veroveren.”

Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Waarbij niet alleen of uitsluitend een ander, invasief, geïmporteerd geloof bedoeld wordt, maar ook het ongeloof, de lege zielsinhoud van de “moderne” mens, die Mammon en kortstondig genot aanbidt.

Hij legde er de nadruk op dat Hongaren het westen door de verdediging van de christelijke waarden een spiegel moeten voorhouden om aan te tonen dat er wel degelijk een antwoord op de huidige globaliserings- en migratieprocessen bestaat.

Gábor Gelencsér, de burgemeester van het dorp met een belangrijke Duitsafstammende samenleving, zegde dat er sinds 2014 achttien kruisen in het dorp gerenoveerd werden. Opmerkelijk: sommigen werden in eer hersteld in het kader van een actie “Adopteer een kruis” en binnenkort wordt er een nieuw kruis opgericht.

Dinsdag werd n.a.v. de 250ste verjaardag der wijding der Maria Hemelvaartskerk in Gödring een mis gecelebreerd in de Hongaarse en Duitse taal, een concert georganiseerd een kruisbeeld voor de kerk gezegend en een nieuw monument ter ere van de 589 Duitstalige Gödringer onthuld die tussen 1946 en 1948 uit hun heimat verdreven werden.

Ter illustratie beeldmateriaal van het Internationaal Eucharistic Congress in Boedapest, verleden jaar: