Hoe een moslim gif-blog de gemoederen ophitst

Willen we het gevaar van de islam niet zien?

In Sinaï werden twee politiebusjes, dichtbij de grens met de Gazastrook, in een hinderlaag gelokt en vervolgens werden de inzittenden, politieagenten in burgerkledij, door moslimterroristen, Moslimbroeders of hoe ze zich ook mogen noemen, vermoord.

Zelfs de meest gehersenspoelde politiek-correcte media brachten dit bericht, vergezeld van onderstaande foto

Op dezelfde dag, 19 augustus, verscheen op de gif-blog INA (Islamic News Agency) volgend artikel:

“Bismillah
 This is the democratic free world… 
Police agents refused to kill innocent Muslims and were terminated à la Poutin”,
(Vert. Dit is de democratische vrije wereld…Politieagenten weigerden onschuldige moslims te doden en werden à la Poetin uitgeschakeld.)
met ter staving deze foto:
Nl. vert; “Burgers geëxecuteerd met hoofdschot door Egyptisch Israëlische strijdkrachten.”
INA, is de haatblog die op de meest scandaleuze manier blijft gif spuiten over de vermeende-zonder-enig-bewijs aanranding van moslimkinderen door de leerkrachten van de Blokkendoos-school.
Onbegrijpelijk dat de overheid deze blog niet kan sluiten.  We herinneren ons tijden dat het VB probeerde aan de persban te ontsnappen door via het internet naar buiten te treden.  Heel snel bleek dat de lange arm der belgische wet zéér ver reikte om het VB ook op deze manier monddood te maken.
FVE

5 gedachten over “Hoe een moslim gif-blog de gemoederen ophitst

  • De meeste “mensen” willen wegkijken en er niet mee geconfronteerd worden, maar dit is de realiteit die kan ontstaan als “een gedachtengevangenis” als de islam poot aan de grond heeft.

   Eerst een bondige samenvatting van de inspirerende religieuze teksten.

   Onderaan de gruwelijke foto’s van met zuur bewerkte vrouwen.

   (Door: Michael Stürzenberger)

   Vrouwen worden in de islam keihard onderworpen. Ze moeten geslagen worden als ze opstandig zijn (koran, soera 4, vers 34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”), ze moeten op ieder moment hun mannen seksueel ter wille zijn (koran, soera 2, vers223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”).

   Ze moeten bij overspel worden opgesloten tot ze sterven (koran, soera 4, vers 15: “En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.”), ze zijn maar half zoveel waard (koran, soera 4, vers 11: “Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar twee derde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah . Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.”), ze staan een niveau onder de man (koran, soera 2, vers 228: “De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.”), ze moeten zich in het openbaar verhullen (koran, o.a. soera 33, vers 59: “O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”), ze moeten hun man met tot drie andere vrouwen delen (koran, soera 4, vers 3: “En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.”).

   Bovendien is het moslims toegestaan om slavinnen te houden (koran, soera 4, vers 24: “En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.”). Islamitische mannen maken vaak misbruik van deze chauvinistische en patriarchale voorrangspositie om vrouwen, die hen niet gehoorzamen, bruut geweld aan te doen. Hieronder enkele vreselijke voorbeelden uit Pakistan.

   Kanwal Kayum (foto boven), 26 jaar oud, werd een jaar geleden in Lahore door een man met zuur overgoten. Ze was zo brutaal geweest zijn huwelijksaanzoek te weigeren.

   Datzelfde lot onderging Munira Asef, 23 jaar, eveneens in Lahore. Vijf jaar geleden overgoot een man haar met zuur, omdat ze niet met hem wilde trouwen. Tot nu toe werd ze zeven keer geopereerd om de littekens te behandelen:

   Irum Saeed, 30 jaar, heeft 25 operaties achter de rug. Ze werd twaalf jaar geleden midden op straat in Islamabad met zuur overgoten in haar gezicht, op haar rug en haar schouders, toen ook zij het huwelijksaanzoek van een man afwees. Het is niet bekend of ze vrouw nummer 1, 2, 3 of 4 zou worden:

   Najaf Sultana, 16 jaar, werd als 5-jarige ´s nachts in Lahore in haar bed slapend in brand gestoken door haar vader, omdat die blijkbaar niet nog een meisje in het gezin wilde hebben. Najaf werd blind en werd door beide ouders verstoten. Nu woont ze bij familieleden. Ze heeft al 15 operaties gehad:

   Shahnaz Bibi, 35 jaar, werd tien jaar geleden door een familielid vanwege een familietwist met zuur overgoten. Zo ziet een vrouw eruit, die die tot nu toe geen operatie na zo´n verschrikkelijke aanval had:

   Bushra Sahri, 39 jaar, werd vijf jaar geleden in Lahore door haar man met zuur overgoten, omdat ze van hem wilde scheiden. Ze heeft tot nu toe 25 operaties gehad:

   Memuna Khan, 21 jaar, werd in Karachi door drie jongen van een andere familie met zuur overgoten, die ruzie had met de familie van Memuna. Tot nu toe is ze 21 keer geopereerd:

   Zainib Bibi, 17 jaar, werd vijf jaar geleden door een man met wie ze niet wilde trouwen, met zuur overgoten, Destijds was ze dus 12 (!) jaar oud:

   Naila Farhat, 19 jaar, werd eveneens vijf jaar geleden in Islamabad door een man met zuur overgoten met wie ze niet wilde trouwen. Destijds was ze dus 14 (!) jaar oud:

   Shehnaz Usman, 36 jaar, werd vijf jaar geleden in Lahore vanwege een familieruzie met zuur overgoten. Ze heeft tot nu toe 10 operaties gehad:

   Saira Liaqat zag er vroeger zo uit:

   Nu is ze 26 en ziet ze er zo uit:

   Toen ze 15 (!) jaar oud was, werd ze gedwongen uitgehuwelijkt aan een familielid, die haar met zuur overgoot. Waarom? Hij wilde (seks) met haar samenwonen, hoewel de families hadden afgesproken dat ze pas bij hem zou gaan wonen als ze de school had afgemaakt. Saira heeft tit nu toe 9 operaties gehad.

   Shameem Akhter, 18 jaar, werd in Jhang, Pakistan, door drie jonge mannen verkracht, die haar daarna met zuur overgoten. Shameem heeft al tien operaties ondergaan, zodat haar littekens er niet meer zo vreselijk uitzien:

   Hier het originele artikel van “All Eyes”. Dit zijn niet allemaal “incidenten”. Geweld in de meest verschillende vormen tegen vrouwen is een permanent verschijnsel in alle islamitische landen. Geen wonder met zulke “religieuze” bevelen in de koran. Islam betekent vrede…

   Bron:

   http://www.pi-news.net/2013/08/gesichter-des-islams-in-pakistan/#more-352522

   Auteur: Michael Stürzenberger

 1. Het zal niet zonder fierheid zijn dat INA deze foto’s publiceerden . Het afmaken van weerloze onschuldigen word steeds met een goedkeurend gemompel van Allah onthaald en een dikke proficiat voor de heldhaftige strijders in de ogen van Islam ( krapuleuze lafaarden in de ogen van niet Islamieten) Hopelijk kunnen ze de daders vlug oppakken en na een tijdje weer vrijlaten om het vredesproces op gang te brengen ! Het is toch onbegrijpelijk dat INA mag doorgaan met zijn smeerlapperij , maar ” Eigen Volk Eerst ” durven scanderen dat is pas iets wat niet door de beugel kan , het kot is te klein , de correcte politieke smoelen worden van verontwaardiging afwisseld groen en rood

Reacties zijn gesloten.