Het land b: met zijn uitkeringstrekkers, maffiabazen en topadvocaten

Permalink voor ingesloten afbeelding

Advocaten, rijkelijk betaald met misdaadgeld, willen door middel van haarklieverij hun klanten vrij pleiten, ondanks bewezen schuld.

‘Gij zijt nog veel erger dan dat gespuis.’ Het ziet er naar uit dat de duurste advocaten van het land zichzelf tegenkomen op het monsterproces Aquino. ‘We hebben gefaald,’ zegt Walter Van Steenbrugge. ‘We moeten dit beter uitleggen.’

Topadvocaten Jef Vermassen, Sven Mary, Walter Van Steenbrugge en vele anderen worden bedolven onder kritiek vanwege de manier waarop ze de familie Aquino uit Maasmechelen verdedigen op het monsterproces over drugstrafieken ter waarde van 83 miljoen euro in Hasselt. Het proces ligt stil, omdat de advocaten een klacht indienden tegen de politie.

Haatmails
Het gaat al lang niet meer over waarheidsvinding, recht of rechtvaardigheid, maar om een sluw spel waarbij een hele batterij buitensporig betaalde advocaten op zoek gaan naar een verkeerd geplaatste komma in een dossier van vele duizenden bladzijden. Die indruk leeft bij de publieke opinie.

Nadat er eerder zware kritiek op de advocaten kwam van criminoloog Brice De Ruyver, worden de advocaten nu ook bedolven onder haatmails.

Een greep uit de haatmails die Het Nieuwsblad kon inkijken:

  “Gij zijt nog veel erger dan dat gespuis”
    “Ik wens jullie nog veel slapeloze nachten toe”
    “Gerechtigheid telt niet. Alleen geld, geld en nog eens geld.”
    “Denken jullie niet aan al die kinderen die aan drugs ten onder gaan?”
    “Een schande dat topadvocaten zich vorstelijk met misdaadgeld laten betalen”

Advocaten Walter Van Steenbrugge en Sven Mary zeggen dat het hun verdomde plicht is om grove fouten aan te klagen en dat de politie de rechtsstaat moet respecteren. Maar Van Steenbrugge kijkt ook in eigen boezem. ‘We hebben gefaald. We hadden dit beter moeten uitleggen.’

Brice De Ruyver, voormalig veiligheidsexpert bij toenmalig premier Guy Verhofstadt, uitte eerder deze week al verschroeiende kritiek op de topadvocaten. ‘Klachten indienen tegen de politie tijdens een proces vind ik zeer laag. Dit doet me denken aan de manier waarop Silvio Berlusconi in Italië te keer gaat. Dit is een strategie om de rechter te beïnvloeden, meer niet.’

Het is afwachten wat de reactie van de advocaten zal zijn donderdag wanneer de rechtbank opnieuw samen komt.

Herbekijk de TVL Nieuws-reportage over de tactiek van advocaten om de steeds vaker de vrijspraak te verkrijgen door procedurefouten op te sporen (reportage 3 september 2014) (volg bruggetje).

FVE

7 gedachten over “Het land b: met zijn uitkeringstrekkers, maffiabazen en topadvocaten

 1. De ‘heren’ van de haarklieverij die zich als toonbeeld van de gerechtelijke instellingen opstellen, verklaren zich nu publiekelijk tot aanhangers van het Evangelie van de drugbarons.
  Ik moet zeggen, de burgers van de rechtstaat Belgique ontbreekt het niet aan afwisseling. Topadvocaten en rechterlijke macht voeren voor de belastingbetaler straffeloos een komedie op terwijl we daarenboven toeschouwer mogen zijn bij het treurspel hoe de wetgevende macht een verbond maakt met wilde volksstammen.

 2. Brice De Ruyver, samen met zijn kolonel van de Rijkswacht, hebben de federale politie geschapen om de witte boord criminaliteit buiten schot te stellen, de partij-sponsoring via criminaliteit in de doofpot te stoppen, hun linkse commissarissen, hoofdcommissarissen, directeuren, etc, aan te stellen. Hoe ze ook proberen aan hun politieke jobs enige geloofwaardigheid te stellen is zuivere oplichting van de bevolking. Mag ik er op wijzen dat ik uit mijn eigen naam spreek . Jean Marie TYTECA

 3. Hulp verlenen aan gangsters in welke vorm dan ook en er nog dik voor betaald worden is dat niet strafbaar ? Die advocaten zijn medeplichtig samen met dat krapuul die vele jonge mensenlevens naar de kl… hebben geholpen . Zoals er top-gangsters bestaan zijn er ook top-advocaten .

 4. De kenners weten dat de zware jongens de advocaten vooraf betalen met grof geld, voortkomende van de “business”. Dit wil zeggen als zo een zware jongen tijdens de nacht naar zijn advocaat belt cfr. de Salduz wetgeving, deze advocaat dan ook onmiddellijk alles maar ook alles laat vallen(zelfs als hij met madam “bezig” is!!). Deze advocaat heeft er dan ook alle belang bij zich het vuur uit de sloffen te lopen,om met alle wettelijke en niet wettelijke middelen de belangen van zijn cliënt te verdedigen. Deze cliënten beschikken ten ander over middelen om de advocaat desgevallend tot betere gedachten te brengen.. en dit bestaat niet in het zenden van een “aangetekende brief..” De advocaten die dergelijke soort verdedigen weten dit maar al te goed. Het gaat hier dan ook niet meer om verdedigen, maar om het “actief mededader” worden aan de door de cliënten- misdadigers gepleegde misdrijven. De recente Salduz wet werkt dit nog meer in de hand. Voor een kleine vis gaat er geen enkele advocaat zijn loopbaan riskeren, maar voor de grote vissen des te meer. We spreken dan nog niet van zuiver politiek geladen zaken waar de loge een doorslaggevende rol speelt. In dit laatste geval zitten trouwens de “magistraten-broeders” actief mee in de slag!!!
  Bij dit alles mag men dan ook niet vergeten dat de door de politiek gestemde wetgevingen, de deur open zetten voor alle mogelijke procedure veldslagen, of denkt U dat dit toeval is!!!.
  We zitten bovendien nog opgescheept met een gerechtelijk apparaat dat dateert vanuit de franse bezetting, en dat toen gedomineerd werd door de loge en francofielen. Voor deze laatsten is de misdaad een normaal verschijnsel onder het motto :”Soort zoekt soort, en soort verdedigt soort”. Het apparaat moet dus zeker niet de slagkrachtig worden..”Octopus” heeft hier intussen al verdienstelijk werk geleverd.!!
  Bovendien zitten we volop in de NWO, waarbij de misdaad en drugs, samen met de massale immigratie, de wapens zijn die worden ingezet tegen onze westerse beschaving. Via de “rechten van de mens” wordt dan ook de rode loper uitgerold voor deze misdaadgolf, en alles wat er mee te maken heeft.
  Een vraag is nog niet gesteld in de zaak : Wie is er voor verantwoordelijk dat deze ganse Aquino familie in dit land kon komen, blijven en ongestraft zijn gangen gaan?? In een staat die naam waardig, was zo een gespuis er al lang op staande voet uitgeschopt!!
  De reacties van Brice De Ruyver zijn dan ook meer dan hypocriet, gezien hij deel uitmaakt van het establishment dat tot de bovenvermelde wantoestanden heeft bijgedragen.
  Ook de zenders van de haatmails zijn medeverantwoordelijk in zoverre ze op 25 mei 2014 bij de 95% behoren, en dus niet voor het V.B. hebben gestemd.
  Zoals reeds vroeger meermaals gezegd : men moet weten wat men wil en wat men doet..maar als men stemt voor drek..dan moet men nadien niet komen klagen.
  Achter deze ganse problematiek gaat dan ook heel wat meer schuil dan men op het eerste zicht zou kunnen denken. Het betalen van advocaten met misdaad geld is echter maar één aspect ervan. Het gaat hier ook om de verborgen agenda van de NWO, cfr het motto van Lenin :”De bandieten zijn de beste revolutionairen”.
  Nog een pikant detail : De uitspraken van de advocaten dat ze de rechtstaat verdedigen en iedereen recht heeft op verdediging, waren blijkbaar niet van toepassing toen ze allen weigerden Hans Van Temssche te verdedigen. Het aantal slachtoffers van de Aquino’s overtreffen toch deze van Van Temssche!!!.
  Het illustreert de tergende hypocrisie van deze advocaten en ook hun verborgen agenda’s.

 5. Het aantal vrijlatingen na zogenaamde procedurefouten neemt op schrikbarende wijze toe. Zou het kunnen dat criminelen bepaalde personen betalen, bedreigen of chanteren om opzettelijk dergelijke fouten te maken ? Een onderzoek hiernaar is mijns inziens meer dan noodzakelijk. Al vrees ik dat het tot geen resultaat zal leiden, om dezelfde reden als waarom er … procedurefouten gemaakt worden !

 6. Schrijnend!
  Betaal Vermassen en kornuiten om voor de rechtbank te bewijzen dat 1 + 1 = 3 en ze zullen het met veel plezier doen

 7. Ik ken ook iemand die leeft van een invaliditeitsuitkering maar die kan geen Bentley of Ferrari kopen , die is amper in staat om zijn fiets te onderhouden. Misschien hebben die Top Tien advocaten daar nog niet aan gedacht , hoe het komt dat de Heer Antonio Rafke Aquino , die ook maar moet leven van een kleine uitkering , wel in staat is om al die heerlijkheden aan te schaffen . Behalve een goede kennis van de “wet” moeten die “Meesters” ook eens leren nadenken . In feite zijn dat geen advocaten maar goochelaars , illusionisten zoals David Coperfield er ene is . Zij bewijzen en laten iets zien , op overtuigende wijze , dat feitelijk niet kan of bestaat.

Reacties zijn gesloten.