Socialistisch bastion

“Buiten toerisme is in de meeste Europese landen economisch gezien niet veel meer te bieden. Europa is een socialistisch bastion met welvaart opgebouwd in het verleden. De inwoners van de oude wereld kunnen nog een tijdje teren op die welvaart, maar dan is het ook over en uit.”

MoneyTalk

EconMatters

4 gedachten over “Socialistisch bastion

  1. Een toepasselijke passage uit de rede van Bismarck tegen de socialisten uit 1978.

    ‘Ik zou eindelijk eens willen vernemen hoe de heer Bebel en zijn kameraden (o.a. Karl Liebknecht) zich de staat van de toekomst, waarop zij ons door het afbreken van al datgene wat bestaat, wat ons dierbaar is en ons beschermt, willen voorbereiden en zich eigenlijk voorstellen.
    Het is buitengewoon moeilijk dit te bespreken zolang wij daarover in hetzelfde duister rondtasten als de gebruikelijke toehoorders bij de redevoeringen op sociaal-democratische bijeenkomsten. Die horen daar ook niets over. Er wordt beloofd : het zal beter worden, er zou bij minder werk meer geld komen – waar dat vandaan komt zegt niemand, met name waar dat op den duur vandaan komt, als de verdeling, de plundering van de bezitters eenmaal zal zijn gebeurd; want dan zal wellicht de ijverige en spaarzame weer rijk worden, en de luie en onhandige zal weer arm worden, en als dat niet het geval is, als ieder het zijne van bovenaf toegewezen zal worden komt men in een tuchthuis-achtig bestaan, waar niemand zijn zelfstandig beroep en zijn onafhankelijkheid heeft, maar waar ieder onder dwang van de opzichter leeft. En nu, in een tuchthuis, daar is tenminste een opzichter voor de controle, dat is een achtbare beambte waarover men zich kan beklagen; maar wie zullen dan de opzichters zijn in het algemene socialistische tuchthuis? Dat zullen de redenaars zijn, die door hun welsprekendheid de grote massa, de meerderheid van stemmen voor zich winnen. Tegen hen zal geen appèl zijn, dat zullen de onbarmhartigste tirannen en de andere knechten van tirannen zijn die ooit zijn bedacht’.

    En zie, meer dan 130 jaar later leven we in dat tuchthuis.

  2. Alhoewel … Het toerisme in Europa was nog nooit zo in trek als heden ten dage. Sommige wagen zelfs hun leven , om toch maar Europa te kunnen bezoeken . Het is er zo mooi en avontuurlijk , dat ze zelfs willen blijven . In de meeste gevallen lukt dat ook ! Als toeristisch werelddeel mogen wij fier zijn . We hebben ook heel wat te bieden , onze prachtige cultuur , monumenten gastronomie en vooral onze legendarische gastvrijheid . Iedereen wil er zijn ,iedereen wil genieten !

  3. Iets wat de lezers van Golfbrekers en vroeger Angeltjes al lang wisten. Nu blijken er bij journalisten toch ook ogen open te gaan. Maar dan wel behoorlijk laat, wat zeg ik? Te laat.

Reacties zijn gesloten.