Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdotkraam te loodsen…

… dan een socialist rond een hoopje geld
Even een terugblik in de geschiedenis:
Socialisten aan de macht is synoniem met schandalen allerhande.

Lukraak enkele feiten in Vlaanderen:

 

 

 

Bij hun  Franstalige evenknie (PS) zijn de schandalen niet te tellen (1)(2)(3).

Wie herinnert zich nog het Dassault-Agusta-schandaal? In de jaren 80/90 ontvingen de Vlaamse socialisten 60 miljoen BF smeergeld van de Franse vliegtuigbouwer Dassault (via zakenadvocaat Puelinckx, die dit toegaf). Begin 1997 werd duidelijk dat Dassault niet 60 maar 600 miljoen had betaald om 2 militaire contracten binnen te halen. Ook de CVP  ontving van Dassault 1,2 miljoen BF (of meer?), volgens de partij zelf volkomen legaal (er werd voor dat bedrag een fiscaal attest afgeleverd, beweerde de CVP, maar Dassault ontkende de betaling).

Aan de Waalse socialisten betaalde Dassault minstens 30 miljoen BF. Het belgisch gerecht wist ervan maar kon het niet bewijzen. Uiteindelijk verjaarde de zaak (in 2008). Nu komt de kwestie weer ter sprake, in een pas verschenen autobiografisch boek van Bernard Cheynel. De auteur bevestigt dat hij indertijd, als tussenpersoon, ongeveer 4 miljoen euro (een commissie van 4 à 5% op een koopsom van 100 miljoen euro) betaalde aan de PS voor de modernisering van de gevechtsvliegtuigen Mirage V van het belgisch leger.

Bernard Cheynel, Marchand d’armes, éd. Seuil

Interview B. Cheynel: “J’ai payé 4 millions d’euros au PS” (lesoir.be)

Wat is socialisme?

Agustaschandaal

3 gedachten over “Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdotkraam te loodsen…

 1. Hoeveel verdient EU-commissaris Karel De Gucht? Het zijn niet alleen de socialisten of idem politiekers

  Kan jij nog volgen in de zaak-De Gucht?

  Het verhaal van Eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) en de fiscus neemt elke dag een nieuwe wending.

  De resultaten van het interne onderzoek laten op zich wachten en ondertussen probeert De Gucht zelf de brand te blussen.

  Een goede reden om ons eens te buigen over het loon van de Europese Commissaris van Handel.

  ‘Gewoon’ commissaris: 20.667 euro per maand

  Een ‘gewone’ eurocommissaris, zoals Karel De Gucht, verdient 20.667,20 euro per maand (bedrag sinds 1 juli 2010).

  Daarbovenop krijgt hij of zij een woonvergoeding die 15% van het salaris bedraagt (dus plus 3.100 euro per maand)

  en een maandelijkse representatievergoeding van 607,71 euro.

  Samen maakt dit: 24.374.91 euro of maandelijks 983.040,12 franksjes maakt jaarlijks X 12: 11.796.481,44 en dan klaagt dat nog!!!

  Wij moeten besparen van die mannen! F…ck them want sinds juli 2010 tot bijna nu

  heeft die kerel liefst 47.185.925,76 oude vlaamse franksjes gekregen!

  je moet dit uitspreken om te beseffen wat je zegt:

  zevenveertigmiljoen hondervijfentachtigduizend negenhonderdenvijfentwintig frank!

  Wat moeten ze daarvoor doen feitelijk, is dit zo een vuil zwaar en gevaarlijk werk?

  Kan iemand ons, de gewone burger uitleggen hoeveel uur ze daarvoor werken en wat ze doen?

  Vicevoorzitters: 22.963 euro per maand

  Vicevoorzitters van de Europese Commissie, zoals de Nederlandse Neelie Kroes, strijken maandelijks een salaris van 22.963,55 euro op.

  Daarnaast ontvangen ze eveneens een woonvergoeding van 15%, goed voor 3.444 euro per maand,

  en een representatievergoeding van 911,38 euro per maand.

  Barroso: 25.351,76 euro per maand

  Tot slot is daar nog José Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie.

  Hij heeft een maandsalaris van 25.351,76 euro.

  De woonvergoeding voor Barroso bedraagt 3.802 euro per maand en hij krijgt 1.418 euro per maand ter compensatie van representatiekosten.

  Belangrijk: het gaat hier telkens om brutolonen. De salarissen zijn nog onderworpen aan belastingen.

  Er zijn 14 verschillende belastingschalen, gaande van 8% tot 45%.

  3.908.391 euro voor reizen, diners en relatiegeschenken

  Uit een overzicht dat de EU aan het Nederlandse RTL bezorgde,

  blijkt dat Europese commissarissen in 2009 3.908.391 euro hebben uitgegeven aan reizen, diners en relatiegeschenken.

  José Barroso, ook toen al voorzitter van de Europese Commissie, was met 730.230 euro de grootste slokop.

  Hij was dat jaar bijna 200 dagen voor werkbezoeken van huis, en maakte daarbij veel representatiekosten (32.457 euro).

  Louis Michel en zijn opvolger Karel De Gucht gaven in 2009, toen nog als Commissarissen voor Ontwikkelingssamenwerking, 223.776 euro uit.

  Na het aftreden

  Wanneer Europese Commissarissen hun post verlaten krijgen ze een vergoeding gelijk aan één maandsalaris.

  Ook eventuele verhuiskosten worden vergoed.

  Daarna wordt gedurende drie jaar een vergoeding betaald die gelijk is aan 40% tot 65% van het laatste salaris,

  afhankelijk van de anciënniteit van de commissaris. Dit bedrag is onderhevig aan belastingen.

  Wanneer de oud-commissaris een nieuwe betaalde job vindt wordt deze vergoeding afgetopt,

  zodat zijn totale salaris maximaal het loon is van een Europese Commissaris in functie.

  Bron: rtl.nl – http://ec.europa.eu

  Woonvergoeding: wij moeten toch ook onze woonst betalen!

  Representatiekosten: wij moeten toch ook op ons werk zijn?

  Reizen, diners en relatiegeschenken: Wij moeten die toch ook zelf betalen!

  Het is makkelijk reizen, dineren en geschenken kopen met ONS belastingsgeld! STOP DAARMEE! NU!

  WAAROM ZIJ WEL EN WIJ NIET? OFWEL IEDEREEN OFWEL NIEMAND DIE VOORDELEN!

  Deze inkomsten zijn zonder de andere “verdiensten”!

  IK WEET EEN DING ZEKER! ZOALS IK HET KAN UITLEGGEN HEB IK EEN JOB IN DE POLITIEK GEMIST!

 2. Een der eerste ” echt grote wapenfeiten” van de Franstalige socialisten was het RTT schandaal, met Germain Baudrin in de hoofdrol, en een schimmige vennootschap :”I.I.I.” op de achtergrond, die ongemoeid werd gelaten. Vergeet ook het Ibramco schandaal niet met Willy de pianist. De Augusta-Dassault zaak kan niet los gezien worden van alle andere schandalen die het land teisteren sinds de jaren 70. In het kader van deze Augusta-Dassault zaak werd ten andere een belgisch generaal gezelfmoord. In het boek “Crapule de luxe” van Walter Baeyens wordt een tipje van de sluier gelicht, maar gezien dit boek een mengeling is van fictie en non-fictie vergt de lezing ervan heel wat voorkennis. Dit alles is slechts het topje van de ijsberg. Het belgische regime is een echt “mafia-systeem”, waar iedereen iedereen chanteert met corrupte- en vooral zedendossiers. Alle schandalen van de laatste decennia zijn dan ook met elkaar verweven. Alle betrokkenen hebben dan ook de keuze(sic) tussen :”zwijgen” ” of “een ongeluk!!”. Men kan ten andere geen enkele verantwoordelijke functie meer bekomen als men niet kan gechanteerd worden. Alle “democratische partijen” zitten mee in de slag. Het is steeds een kwestie van “geven” en “nemen”. Voor deze “democratische partijen ” gaan de verkiezingen van 25 mei 2014 dan ook in de eerste plaats over het in standhouden van deze mafia-staat, met de PS mafia in de hoofdrol. Tevens moet voorkomen worden dat de deksels van de beerputten vliegen. De door deze mafia-staat gecontroleerde media zitten dan ook volop mee in de slag. Boven en achter dit alles schuilt dan de werkelijke macht= het Groot-Oosten, met hoofdzetel in Parijs. Aan Vlaamse kant wordt dit laatste aspect nog steeds veel te veel verwaarloosd, dit zal velen nog zuur opbreken, temeer daar deze occulte macht ook volop is ingeschakeld in de NWO, met de EUSSR momenteel als drijvende kracht in Europa.
  De corruptie met de daarbij horende (georganiseerde) misdaad, zijn dan ook een wezenlijk bestanddeel van deze EUSSR. Gezien links, van welke kleurschakering ook, in wezen een crimineel – en corrupt systeem is, met als hoofddoel het parasiteren en saboteren, zijn de “roden” dan ook het ideale middel om deze EUSSR op te leggen.
  Deze corruptiedossiers zijn dan ook geen toeval,dat men overkomt zoals een regenvlaag, maar passen wel in een bewust gevoerde “leninistische verrottingsstrategie”. Het uiteindelijke doek is de vernietiging van onze westerse maatschappij en beschaving.

 3. Sossen en andermans geld, altijd al een heel slechte combinatie geweest!!!

Reacties zijn gesloten.