Geschiedeniscensuur op Nederlandse scholen

Afbeeldingsresultaat voor geschiedenis censuur“…Op het vmbo is een vast onderdeel van het verplichte examenprogramma sinds 2001 het verrijkingsdeel: Israël & Palestina. Een thema wat ook op het centraal examen getoetst wordt. Het is uiteraard een thema wat in de multiculturele klassen tegenwoordig gevoelig kan liggen. Dat is niet erg, dat is juist goed. Leerlingen in laten zien dat over elk ‘feit’, elke ‘gebeurtenis’ meerdere meningen mogelijk zijn, meerdere manieren van interpretatie. Ook dat juich ik als docent enorm toe!…

“…Maar waar wil ik nu heen met dit gezwam? Vanaf 2018 is er een nieuw examenprogramma voor het vmbo. En wat is nu het nieuwe aan dat programma? Die kids moeten ook nu al zo’n beetje de hele geschiedenis vanaf 1900 kennen, inclusief het hele Israel/Pali gedoe. MAAR, na een uitvoerig overleg van de nieuwe examencommissie vmbo is besloten om het onderdeel Israël/Palestina te SCHRAPPEN uit het centraal examen…”

Lees er alles over bij GeenStijl