Filosoferen over de Vlaamse identiteit

Brecht Arnaert was de gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van de VVB Antwerpen.  Wie tijd en zin heeft kan zijn lezing hier bekijken en beluisteren.

Inleiding: “In deze lezing ga ik op zoek naar een gedepolitiseerd fundament voor de Vlaamse identiteit – namelijk het feit dat “flauma”, waarvan ons moderne woord “Vlaams” komt, niets meer is dan de aanduiding van een moerassige streek waarvan de inwoners nu eenmaal Vlamingen werden genoemd.

Wij krijgen onze naam dus steeds van anderen, en het is zaak om het zelfbeeld dat daardoor kan ontstaan, te controleren op zijn geldigheid. Is het wel een zelf-beeld? Of is het een ander-beeld? Iets dat opgebouwd is met eigen ervaringen? Of iets dat door anderen in ons is geprogrammeerd?

Onderzoek ik onze moderne Vlaamse identiteit, dan besluit ik dat daar toch wel wat problemen mee zijn. Ik zie die moderne Vlaamse identiteit als een gecultiveerde reactie op België, en niet als een organische identiteit, zoals die van het Graafschap er wel één was.

Ik ga dan ook vrij diep in op de noodzaak om die moderne politieke identiteit te overstijgen, wat volgens mij enkel op persoonlijke basis kan gebeuren, door onze individuele angsten, voor een groot stuk cultureel ingegrift in onze psyche, te overstijgen.

Pas wanneer iedereen voor zichzelf die oefening gemaakt heeft, kan de Vlaamse identiteit evolueren van de tegen-identiteit die ze nu is naar een identiteit van bewuste mensen. Een identiteit dus, die zich definieert, niet langer in termen van de andere, maar in termen van groei tegenover ons vroegere, kleinere Zelf”

FVE