In de brievenbus

MM900285281[1]Daar roert entwat, daar loert entwat.  Waar?  In Meerhout. Wat?  Het Vlaams Belang. Wie?  Mannu Dox, naarstig Vlaams Belang gemeenteraadslid, bekend en berucht bij vriend en vijand voor zijn scherpe tussenkomsten en zijn intensieve ‘correspondentie’ met de Antwerpse gouverneur.

Mannu Dox, een kuitenbijter zoals er meer zouden moeten zijn: afwisselend giftig of humoristisch.  Hij paart zijn dossierkennis aan een hoog Pallietergehalte.  Als hem iets hoog zit, dan maakt hij van zijn hart geen moordkuil. Hierbij een voorbeeld van een open brief aan de gemeentelijke overheid:

“Aan het gemeentebestuur van Meerhout en de korpschef van politiezone,

Eind vorige week mochten de raadsleden via  het gemeentebestuur een uitnodiging* ontvangen ter gelegenheid van de herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument ‘De Vleugel’. Opmerkelijk is dat in het programma het spelen van het Vlaams volkslied ontbreekt. Nochtans heeft men op 11 november, in extremis en in mineur, van op een IOK-vuilnisbak via een laptop, het Vlaams volkslied gebracht.

De schepen van cultuur beloofde achteraf in de toekomst het Vlaams volkslied, op een eerbiedwaardig en gelijkwaardige wijze aan het Belgisch volkslied, te brengen. De ministeriële omzendbrief vermeldt bovendien uitdrukkelijk dat telkens bij het spelen van het Belgisch volkslied ook het Vlaams volkslied MAG gespeeld worden. Het is nu, om de vrede en het evenwicht te behouden, benieuwd afwachten hoe men hieraan  uitvoering  geeft?

Maar wat het meest bekommernisvol is hoe de politie dit gebeuren gaat ondersteunen en begeleiden.
De organisatie van deze lovenswaardige herdenkingsplechtigheid wordt getrokken door de vereniging ‘Vaderlands Vredelievend Meerhout’ waarvan voorzitter en secretaris beiden wetsdienaars zijn. De vraag stelt zich of deze agenten in uniform, met wapen of kogelvrij vest, aan de plechtigheid zullen of kunnen deelnemen gezien de verhoogde terreurdreiging van niveau drie. Aangekondigde plechtigheden, waarbij in Meerhout traditiegetrouw in uniform wordt deelgenomen, zouden weleens als gemakkelijke schietschijf kunnen aanzien worden. Temeer daar  IS heeft laten weten per brief dat België het doelwit nummer 1 is en dit bij voorkeur zal gebeuren bij officiële plechtigheden en zich niet zal beperken tot de steden maar ook de plattelandsgemeenten tot doel heeft. Het zal vermoedelijk onze politiekorpschef zijn die dit dient in te schatten.
Ik hield er aan openlijk hierover mijn bekommernis te delen.

gemeenteraadslid Mannu DoxMet kommervolle groeten en wachtend op jullie antwoord,
Mannu Dox
Gemeenteraadslid Meerhout”

*Om technische redenen kunnen wij deze niet insluiten.  Onderaan, niet vermeld op de gemeentelijke webstek,  stond geschreven dat ‘het dragen van eretekens en tricolore band gewenst is’.

FVE