“Er is geen FSA, er is slechts Al Qaeda”

Afbeeldingsresultaat voor fsa mask al qaeda“Zoals uit de volledige uitvoerige analyse mag blijken heeft het door de VSA en co. gesteund FSA (Free Syrian Army), het allegaartje terroristen dat in de westerse pers lieflijk ‘gematigd’ genoemd wordt, gecollaboreerd met de niet zo gematigde – zeg maar extremistische – ‘rebellen’ van al Qaeda, Al Nusra e.a. vertakkingen.

Daar de VSA en hun vriendjes uit de Perzische Golf de FSA opgericht en gesteund hebben, financieel, militair, hen aanvaardbaar gemaakt hebben in de media, is het niet meer dan logisch te stellen dat de VSA met Al Qaeda gecollaboreerd hebben – al dan niet indirect.

Dit spreekt de stelling van de westerse media én poco politici tegen, die suggereren dat de Syrische regering geprobeerd heeft extremistische groupuscules te steunen met het doel de “gematigde” Syrische oppositie in diskrediet te brengen.
In werkelijkheid is net het tegenovergestelde waar, zoals bewezen werd na recente overwinningen op Al Nusra en ISIS. Voor zover de VSA de keuze had tussen de steun aan de regering van Assad of aan de extremisten van Al Qaeda, is het duidelijk dat de VSA de voorkeur gaven aan Al Qaeda, resp. hun filiaal Al Nusra.

De VSA hadden als doel de Syrische regering te doen vallen met als gevolg de belangrijkste regionale rivalen Iran en Hezbollah te verzwakken.
De Amerikaanse bemoeienissen in Syrië hadden verschrikkelijke gevolgen voor de Syrische bevolking; veel werd vernietigd. Dit was niet moeilijk te voorspellen – en toch werden er grote hoeveelheden wapens naar het land gesmokkeld, via hun partners-in-crime Saoedi-Arabië en Qatar.
Het verplicht moeten leven onder de Al Qaeda knoet was niet iets waarop de Syriërs, soennieten inbegrepen, zaten te wachten en desalniettemin steunden de VSA de groei van Al Qaeda in Syrië om hun eigen buitenlandse politieke doeleinden te kunnen verwezenlijken.

Er is dikwijls sprake van zgn. Amerikaanse  ‘vredesmissies’, of dat de VSA het M.O. willen ‘stabiliseren’. De Amerikaanse ‘tussenkomsten’ hebben net het tegenovergestelde als gevolg: veel menselijk leed, zoals ook het geval was in Irak en Libië.”

De analyse begint als volgt:

Een kort overzicht van de collaboratie tussen de door de VSA gesteunde FSA en het Al Qaeda filiaal, Al Nusra Front.

Bij westerse opiniemakers over Syrië – zowel de linkse als MSM, zijn de gebruikelijke stellingen genoegzaam bekend: de Syrische regering onder leiding van Bashar al-Assad heeft geprobeerd de zgz. “gematigde, seculiere rebellen” van het door het westen gesteunde FSA (Free Syrian Army) uit te roeien, terwijl ze tegelijkertijd opzettelijk extremistische rebellengroupuscules zou gesteund hebben om de zgz. Syrische opstand een ‘islamiserings‘etiket op te kleven. Assad zou met deze tactiek willen aantonen dat zijn regering Al Qaeda terroristen bestreed in plaats van seculiere vrijheidsstrijders die slechts ‘democratie’ wilden in hun land. Ergo: de VSA en andere westerse mogendheden zouden hun fout – de steun aan Syrische ‘rebellen’ – inzien en Assad als partner tegen de zgn. “War on terror’ omarmen.

De feiten in Syrië tonen het tegenovergestelde aan, nl. dat het de door de VSA gesteunde zgz.  FSA (poco merknaam: Free Syrian Army), een verzameling opstandelingen die herhaaldelijk gecollaboreerd, schouder aan schouder gevochten hebben met Al Qaeda’s filiaal, het Nusra Front, en met andere salafistische djihadi’s, zoals Ahrar al-Sham en Jaish al-Islam, of – als de nood het hoogst was – zelfs met I.S. (Volg bruggetjes voor achtergrondinfo)

Wie heel de analyse “There is no FSA, There is only Al Qaeda” van William Van Wagenen, wil lezen – het is zeer uitgebreid, goed gedocumenteerd, met talrijke verwijzingen naar bronnen – verwijzen wij door naar The Libertarian Institute.   Een aanrader.

U zal begrijpen dat vertalen van dit omvangrijk artikel naar het Nederlands quasi onbegonnen werk is.  Enkele video’s ter illustratie:

4 gedachten over ““Er is geen FSA, er is slechts Al Qaeda”

  1. Het is nu toch wel overduidelijk,laat ons toch ophouden met dit onland!!
    Laat die franstalige pamperbende maar de halve wereldbevolking naar Wallonië halen,wel op eigen kosten onderhouden en huisvesten!!Eens benieuwd hoe lang hun*liefde*voor de vluchteling gaat duren!!!Geen Vlaams geld meer om het OCMW van de wereld te blijven spelen!!
    https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-theo-moet-als-eerste-het-vliegtuig-op-6-600-mensen-betogen-tegen-francken~a83705f8

  2. En daar gaan we weer,de verkiezingen komen er aan en dan trekken ze allemaal weer de Vlaamse kaart boven!!Zelfs de NVA doet daar aan mee,als bart de wever zijn beloften niet nakomt en voluit voor Vlaanderen kiest zullen veel kiezers afhaken!!De meeste Vlamingen hebben gelukkig geen vertrouwen meer in die volksverraders van cd&v en de groenen en pvv!!Dus wat rest er nog,vertrouwen schenken aan Bart of voluit gaan voor Vlaams Belang,hopelijk kiest de Vlaming *wijs*en komt er eindelijk echte toenadering tussen de echte Vlaamse partijen en laten ze zich niet uit elkaar spelen door de volksverraderspartijen!!!En dan die uitspraken van beke:OP WELKE PLANEET LEEFT DIE EIGENLIJK???De laatste tijd nog eens door brussel,halle,aalst,mechelen,asse,antwerpen,gent,…gewandeld beke,en als je aan de deuren gaat komen bellen,poets je arabisch en turks maar wat op!!!!!

    https://www.hln.be/nieuws/binnenland/cd-v-wil-dit-jaar-miljoen-keer-aanbellen-ons-engagement-begint-bij-de-voordeur~a2148b06d

  3. En,nullenzender,wanneer mag de gewone Vlaming hierover iets vernemen in jullie*duidingsprogramma’s????

Reacties zijn gesloten.