Elk debat over immigratie…

immigratie… is in het land b onmogelijk.  Al ziet een blinde dat het de verkeerde kant opgaat.

“De vraag is nu waar België naartoe wil? Wil het een land worden dat goedopgeleide immigranten aantrekt en een goed werkklimaat creëert voor de eigen bevolking? Of zal het een land worden  waar de hoogopgeleiden uit vertrekken omdat ze geen leven kunnen opbouwen?”

Migratie, waarom België verkeerd bezig is

Bij het woord migratie, denkt de doorsnee Vlaming onmiddellijk aan hier wonende kinderen van immigranten uit Marokko en Turkije, aan hoofddoeken, Poolse poetsvrouwen en aan werkloosheid. In Canada denkt men aan hoogopgeleide Aziaten, of informatici uit Europa. In Italië ziet men migratie in termen van Syrische vluchtelingen die op Lampedusa aankomen.
Maar waar al de westerse landen aan denken is immigratie. Migratie kan nl. ook de andere kant uitgaan: een braindrain van goedopgeleide mensen die hun land verlaten op zoek naar betere werkomstandigheden in het buitenland.
En het wordt tijd dat België dit beseft.  Lees verder…

Economy Rankings

3 gedachten over “Elk debat over immigratie…

 1. Globalisering, de nieuwe stap in de democratie? In het evangelie en de drie eenheid van ‘vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid’? dat door Frankrijk in Europa geïmporteerd werd om op de volkeren de noodzakelijke ingreep te verrichten?
  Dat waan dogma heeft de mensen al losgerukt uit :
  hun dorpen
  hun volksgemeenschap
  hun vaderland
  hun oude wetten
  hun vak- en beroepswereld
  Het grote tovermiddel binnen het zogezegd democratische is : de wil van het volk.
  Personen hebben een wil, het volk niet. Het volk heeft volksinstinct en volkskarakter. Het is niet slechts één generatie maar een opeenvolging van generaties. De wil van het volk vindt zijn gestalte in zijn geniale mensen, in zijn denkers, in zijn scheppende krachten, in zijn sagen, in zijn liederen.
  Als men de wil van het volk wil leren kennen, lees, hoor en kijk dan naar een Beethoven, een Van Eyck, een Hadewych, een Artevelde.
  Willen de verlichte geesten van de globalisering de volkskarakters nog verder ontaarden door hen een smeltkroeskarakter op te dringen, als je dat dan al een karakter kunt noemen. Misschien eindigt dit wel met de tirannie van het gepeupel.

 2. ik kreeg heden een interessant mailtje

  Boodschap van een advocaat (Meester Collard)‏

  ——————————————————————————–

  Goedendag,

  Zoals de volgende regels aantonen, werd ik gedwongen me bewust te worden van de extreme moeilijkheid het woord ‘infidèle/ongelovige’ te definiëren.
  Kiezen tussen Allah of Christus, tewijl de Islam veruit de godsdienst is die het meest oprukt in ons land.

  Vorige maand nam ik deel aan een jaarlijkse stage , noodzakelijk voor de hernieuwing van mijn veiligheidsaanstelling in de gevangenissen.
  Tijdens de cursus was er een presentatie van 4 sprekers, die respectievelijk de katholieken, protestanten, joden en moslims vertegenwoordigden en hierbij de grondslagen van hun doctrine/leer uitlegden.
  Het was met bijzondere aandacht dat ik de exposé van de Imam bijwoonde.

  De presentatie van deze laatste, vergezeld van een video-projectie, was opmerkelijk. Na afloop van de presentaties was er mogelijkheid tot vragen stellen en toen ik aan de beurt kwam, vroeg ik : ‘Ik verzoek u me te verbeteren als ik me vergis, maar ik dacht begrepen te hebben dat de meerderheid van de Imams en de religieuze autoriteiten de Jihad (heilige oorlog) verordend hadden tegen de ongelovigen van de hele wereld. En dat, bij het doden van een ongelovige (hetgeen een verplichting is voor alle moslims) ze ervan verzekerd zijn naar het paradijs te zullen gaan. In dat geval, kunt u me de definitie geven van wat precies een ongelovige is ?’

  Zonder iets in te brengen tegen mijn interpretatie en zonder de minste aarzeling, antwoordde de Imam : ‘Een niet-moslim !!’

  Ik repliceerde : ‘Sta me dan toe me ervan te verzekeren dat ik het goed begrepen heb : Het geheel van aanbidders/vereerders van Allah moet gehoorzamen aan het bevel om, al wie niet tot uw religie behoort, te doden, om zo hun plaats in het paradijs te verkrijgen, niet waar ?’

  Zijn gelaat dat tot nu toe zelfzekerheid en autoriteit uitstraalde, veranderde plots in dat van een jongetje dat betrapt was met zijn hand in de confituurpot !!!

  ‘Dat is juist’ mompelde hij.
  Ik hernam : ‘Goed, ik heb er wel veel moeite mee om me voor te stellen dat de Paus alle katholieken, of de dominee alle protestanten, zou aansporen om uw geloofsgenoten uit te roeien en zich zo van hun plaats in het paradijs te verzekeren.

  De Imam was sprakeloos !!!
  Ik vervolgde : ‘Ik heb eveneens moeilijkheden om mezelf te beschouwen als uw vriend, vermits uzelf en uw confraters uw gelovigen aanzetten om me te kelen !’

  Nog een andere vraag : ‘Zou u ervoor kiezen Allah te volgen die u opdraagt me te vermoorden om zo het paradijs te mogen betreden, of Christus die me aanspoort u lief te hebben zodat ook ik toegang krijg tot het paradijs. Omdat hij wil dat ik er ben in uw gezelschap ?’ Men had een speld kunnen horen vallen, terwijl de Imam zweeg.

  Onnodig te vermelden dat de organisators en promotors van het seminarie niet konden waarderen dat de minister van de islamitische cultuur zo behandeld werd en dat enkele waarheden omtrent geloofspunten van deze religie werden aan de kaak gesteld.

  In de komende 30 jaar, zullen er genoeg moslimkiezers zijn in ons land om een regering naar hun keuze te installeren, met toepassing van de Sharia bij wijze van wet.
  Ik vond dat alle inwoners van dit land op de hoogte gesteld moesten worden. Maar met het justitiesysteem en de liberale media is er geen enkele kans dat deze tekst breed verspreid zal worden, vandaar….

Reacties zijn gesloten.