EHRM-censuur

EHRM-censuur

Ach, de vrije meningsuiting kan men vergelijken met het afbetalingsplan van de Grieken.  Het bestaat op papier maar geen kat verwacht dat het ook wordt toegepast.

Volgens een arrest van het geroemde EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) zijn eigenaars van commerciële internet-domeinnamen verantwoordelijk voor de inhoud van de hieraan verbonden webstekken en blogs.
Er bestaan nog altijd burgers die menen dat het recht op de vrije meningsuiting een mensenrecht is.  Voor het EHRM in Straatsburg een doorn in het poco oog.  Waarschijnlijk staat in hun oprichtingsverklaring dat de eigen mening zo snel mogelijk moet verboden worden. Hun recente arrest tegen een Ests nieuwsforum “Delfi.ee” bevestigt dit.

Een webstek waarop mensen menen hun frustraties vrij te kunnen verkondigen moet door het Europees Spionnencentrum aan de ketting gelegd worden.  Wie op zijn webstek “beledigende commentaren” van derden – ook al is het slechts voor korte tijd – publiceert moet er in de toekomst mee rekenen schadeloosstelling te moeten ophoesten.  Dat is de inhoud van het jongste arrest tegen Delfi, ook al heeft deze na verzoek de “beledigingen” verwijderd.

Het thema leek eerder braaf: het ging om veerboten, die van hun gebruikelijke route afgeweken waren en zodanig het ijs kapot gemaakt hadden, dat in de winter als ijsweg, gebruikt wordt (met autoverkeer) als verbinding tussen de eilanden. Delfi fungeerde hierin als nieuwsforum en liet verbolgen lezers reageren.  Het veerbotenbedrijf trok naar de rechtbank met een klacht tegen Delfi.  Delfi aanvaardde het vonnis niet, trok naar het EHRM en moest daar het onderspit delven.

Het EHRM benadrukt dat het hier om een commercieel nieuwsforum gaat; internetdiscussiefora e.a. (!?) zouden buiten schot blijven.   Denk je?  Het eigen Spionnencentrum zal die uitwassen immers wel kortwieken. Collega-bloggers hebben dat in het verleden al mogen ondervinden. Buiten een boete dreigt immers ook de sluiting.

Vrijheid van meningsuiting?  Steeds meer webstekken hebben hun reactiemodule afgeschaft en verschuilen zich achter hun poco “huisreglement”. Voorlopig nog toegelaten zijn: knarsetanden, binnensmonds vloeken, de vuilbak een sjot geven, 10 km gaan lopen of een borrel pakken.

Het mag duidelijk wezen dat alle kritische stemmen moeten gesmoord worden.  Het onderscheid tussen de zweepslagen van de veroordeelde Saoedische blogger Raif Badawi en de EHMR-arresten bestaat slechts uit het strafmiddel.

FT

Der Spiegel –  Ars Technica

3 gedachten over “EHRM-censuur

  1. Zal hier niet snel gebeuren, het aantal reacties vermindert hier dagelijks.

    • Het kàn hier, bij Golfbrekers, ook gebeuren hoor, zie maar eens hoé angstvallig de geachte Redactie soms aanraadt om een sombrero of helm op te zetten.
      Niet dat Fikken dit afkeurt, zéker NIET, want tegenwoordig is het zooo èrg geworden dat men éérst z’n woorden moet “wikken & wegen” alvorens ze “op schrift te zetten”.
      Het àl-oude gezegde: “Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast” geldt opnieuw… èrg genoeg verdomme 🙁 en dàt enkel & alleen omdat WIJ, als rasechte Vlamingen, ONZE mening willen verkondigen over niefanieren… die, nota bene, zoiets ongecensureerd, wél mogen.

  2. Ik draag altijd mijn sombrero moest ik dat niet doen , dan vrees ik het ergste voor “Golfbrekers” Ik denk een oplossing te hebben gevonden voor “vrije meningsuiting” in al zijn vormen veilig te stellen ……Moslims , het spionnencentrum , de correcten en al die verdoken Moslim-vriendenkringen ……..”scheit” ze uit voor het rot van de straat , verwens ze in alle mogelijke toonaarden , vergelijk ze met rotte vis enz enz ….Maar op het einde van uw afgelaten stoom , tot uw grote opluchting ….. vergeet dan niet uw betoog te sluiten met “””Allahu Akbar”””” dat schept verwarring in hun verwarde geesten . Dat is een toverwoord waarmede alles kan en alles mogelijk wordt zoals het woordje “racist “

Reacties zijn gesloten.