Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Terwijl sommige wereldleiders alles trachten te doen om in hun onbezonnenheid een wereldoorlog uit te lokken, zijn er ook kleine tekens van hoop.

De bronafbeelding bekijkenIn 1891 schreef paus Leo XIII in zijn revolutionaire encycliek “Rerum novarum” (video)dat hij die een maatschappij in verval wil doen herleven, haar moet terugbrengen naar haar wortels.

Hongarije is op dit gebied goed bezig. Dertig jaar geleden dachten zij, zoals velen, dat Europa de toekomst van Hongarije was, nu zien we dat Hongarije de toekomst van Europa is. Sinds Viktor Orban als eerste minister in 2010 zijn regering vormde, zijn abortus en echtscheiding specta-culair gedaald terwijl de huwelijken met 42 % gestegen zijn. De regering voert een erg dynamische en soepele gezinspolitiek waardoor vooral jonge ouders geholpen worden om hun kinderen op te voeden.

WelkomstfotoInmiddels, ben ik veilig van het klooster Mar Yakub, Qâra, Syrië in de abdijgemeenschap van Postel beland, waar ik nog ruim twee weken zal verblijven. Dinsdagavond om 20.00 u heb ik de gelegenheid om een eerste getuigenis te geven in de hoofdkerk van Sint Niklaas, op uitnodiging van het Davidsfonds én de parochie. Een tweede getuigenis mag ik geven in de kathedraal van Groningen (Radesingel 4) volgende vrijdag om 20.00 u.

Ziehier nog wat nieuws uit Mar Yakub toen ik nog daar was. Over de situatie in Syrië en de wereld krijg je de nodige informatie en video’s, die ik zelf toegestuurd kreeg.

P. Daniel

Vrijdag 9 november 2018

Patriarchaal bezoek

Zondag kwam de Grieks-orthodoxe patriarch John X Yazigi op bezoek in Deir Atieh en deze streek.  Zijn broer, die bisschop is, werd al jaren geleden gekidnapt. Hij heeft nog een zuster die religieuze is. Hij zelf is burgerlijk ingenieur. Hun centrum hier is Deir Atieh met abouna Paisios.

In Qâra is er slechts een klein heel oud kerkje en slechts één Grieks-orthodoxe familie. Er is een goede verstandhouding en samenwerking tussen hen en ons, Grieks-Melchitische katholieken. Een bezoek aan ons klooster bleek aanvankelijk niet voorzien, maar bij zijn bezoek aan de parochiekerk van Qâra van St. Michel maakte abouna Georges de patriarch attent op Mar Yakub en zo wilde hij onze gemeenschap bezoeken. Een sliert wagens met hoogwaardigheidsbekleders, soldaten, veiligheidspersoneel en fotografen reed de grote binnenkoer op. In de kerk werd even gebeden.

Deze patriarch blijkt een beminnelijk man te zijn. In het grote restaurant van de Qalamoun universiteit werd een echt banket gehouden. Alle katholieke priesters en ook de leden van onze gemeenschap waren uitgenodigd. Alleen met de vier fraters zijn we er op ingegaan. Aan de hoofdtafel zaten aan één kant 20 genodigden. In de zaal stonden zeven grote tafels gedekt. Een sjeik gaf een toespraak, waarin hij de harmonieuze samenwerking van moslims en christenen in Syrië prees en de patriarch bedankte voor zijn bijdrage. Abouna Georges en ik werden eveneens aan de hoofdtafel uitgenodigd. Ieder kreeg een groot bord met allerlei spijzen en bovendien stond de tafel al vol met allerlei gerechten. Ik weet niet of er iemand zijn bord helemaal heeft leeg gekregen. Deze dag toonde in ieder geval nogmaals hoe harmonieus het Syrische volk zelf samenleeft met al zijn verschillende etnische groepen en gelovigen.

Qâra-Beiroet-Zaventem-Postel

Inmiddels zijn we op een avond kwart voor 11 uit Mar Yakub vertrokken om na ongeveer 5 uur in Beiroet toe te komen, ruim op tijd voor de controles en het vertrek naar Brussel. Er zijn in Syrië inmiddels veel minder controleposten en die er nog zijn hebben maar 2 soldaten. Vele soldaten zijn na 5 jaar of meer dienst ontslagen. Ook de kolonel en de soldaten die Qâra en ons klooster verdedigden en beschermden zijn weg. Het is een teken dat de veiligheid groter wordt. Dat zij die minder goede bedoelingen hebben toch maar opletten, er is nog wel degelijk bescherming!

En dit nog