Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Het ziet er niet naar uit dat de geplande militaire escalatie van westerse mogendheden tegen Syrië zal doorgaan om de terroristen in Idlib te beschermen en een laatste kans te wagen om Syrië te ontwrichten. De veilige zone van Abou al-Dohour zorgt er in principe voor dat burgers het door terroristen beheerste Idlib kunnen ontvluchten. Daarvoor zorgde grotendeels de overeenkomst tussen Rusland en Turkije. En Poetin schijnt van heel Syrië een no-fly zone te maken!

Goed zo. Inmiddels blijven de Syriërs bijzonder ijverig werken aan het herstel van hun land en samenleving.

Nvdr: De eerste S-300 werd eergisteren geleverd in Latakia aan boord van een Russisch An-124-100 vrachtvliegtuig.  Ter bescherming tegen Israëlische luchtaanvallen patrouilleerden 10 Russische Su-30/35s over het Syrische luchtruim.

 

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, buiten

Niet alleen Trump, maar ook Netanyahu kreeg de lachers op zijn hand tijdens zijn toespraak in de VN: naar verluidt zou de getoonde afbeelding van een opslagplaats van kernwapens een bedrijf voor de reiniging van tapijten voorstellen… Iraniërs plaatsen nu foto’s, afbeeldingen, memes, cartoons van zichzelf, met kernraketten gestuurde vliegende tapijten op het internet…

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lopende mensen en buiten

Midhat Pasha Souk is een historische souk die de westelijke helft van de zgn. Rechte Straat vormt binnen de oude ommuurde stad Damascus.

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

Tentoonstelling in het Kunstforum Centrum in Sweida: van Naser Obeid, de Syrische schilder die Fairuz’ beroemde liedjes omvormde in mooie schilderijen

Na het fantastische verloop van de 60e jaarbeurs, werd vorige vrijdag een “marathon van de  vrede” georganiseerd om hen die werken voor het einde van de oorlog en het herstel van de  vrede te steunen. Deze marathon werd gelopen in Hama, Homs, Latakia, Tartous en Sweida.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht en buiten

Gisteren in Aleppo met de “Jongeren Vrijwilligersploeg”

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, menigte en buiten

Tegelijk was er in Damascus een beperkte wielerwedstrijd georganiseerd voor 200 renners die vanaf de Ommayade moskee doorheen de stad reden.

In Qara lag al jaren één kruispunt vol puin. Het was de plaats waar in 2013 het hardst gevochten werd. Welnu, het puin is nu eindelijk opgeruimd. En tussen het klooster en het Anti-Libanon gebergte is de laatste tijd hard gewerkt. De zogenaamde Qara 4 gasbron is nu operationeel. Ze levert iedere dag 120.000 kubieke meter gas en 100 barrels geconden-seerd. We bidden en hopen dat er ooit een definitief einde komt aan deze oorlog en het Syrische volk zijn identiteit ten volle kan ontplooien.

Je krijgt nu enig nieuws over de gemeenschap, een bedenking over de diepere oorzaken van het vluchtelingenprobleem en een waarschuwing in verband met het “officiële nep-nieuws”. Zelf gaan we als gemeenschap een ernstige retraite  houden. Daarover hoop ik volgende keer iets te vertellen. Voor de rest wil ik me deze keer met het oorlogsgebeuren rondom ons niet bemoeien, om tijd en energie te besteden aan de “innerlijke strijd”. Dus volgende week geen oorlogsbericht over Syrië maar over de strijd van woestijnmonniken tegen… zichzelf.

P. Daniel

Vrijdag 28 september 2018

Flitsen

Voorbereiding

We willen in de gemeenschap een stille retraite houden en daarvoor is enige voorbereiding getroffen. Maandag zijn we nog met enkele zusters en een gast op bezoek geweest in Sadad en de Syrisch orthodoxe gemeenschap waarmee we inmiddels nauwe contacten onderhouden. We bezochten nogmaals de “martelares” van het dorp, het oude vrouwtje dat moederziel alleen is, door terroristen voor dood werd achtergelaten maar herstelde. Ze kreeg een schuurtje dat nu tot een woning met twee kamers wordt omgebouwd, wat ze ons fier toonde. We baden samen in de kerk en bezochten nog een aantal dorpelingen. De pastoor, abou Michaiel en de christenen rekenen er op dat we hen ook financieel blijven helpen. Het gaat vooral om de aanschaf van materiaal voor de heropbouw, het werk zullen ze zelf wel doen. Dinsdag en woensdag waren nog voorbereidingsdagen om op donderdag met een echte stille retraite voor heel de gemeenschap te kunnen beginnen. Daarover hopelijk volgende keer meer. En dan krijg je geen bericht over de oorlog buiten ons, we leggen ons toe op de strijd in onszelf.

Ministerieel bezoek

Deze week kregen we weer de minister van bevoorrading samen met zijn vrouw op bezoek. Ze waren reeds eerder bij ons. Hij heeft zowat de functie van de aartsvader Jozef in Egypte tijdens de hongersnood. Hij vroeg moeder Agnes-Mariam om mee de middelen te helpen zoeken om meer mensen in de agricultuur te werk te kunnen stellen zodat ze voor hun eigen voeding kunnen zorgen. Zo hebben we in Aleppo al 5000 families kunnen helpen. Tevens vroeg hij in Indië (moeder Agnes-Mariam gaat in Indië binnen kort een retraite geven) eens uit te zoeken of vandaar materiaal en prothesen kunnen komen voor gehandicapten. Vanuit ons klooster MSJM (Saint Jacques le Mutilé) worden nu ongeveer 1000 mensen als betaalde krachten ingezet in de hulpverlening over heel Syrië. In het begin kregen we veel tegenwerking en verdachtmaking. Ondertussen is er een sterke en goede geest met een vijftal verantwoordelijken en moeder Agnes-Mariam als eind-verantwoordelijke. Nu zijn het de grote organisaties die achter ons komen om mee te werken. De eerste en voornaamste impuls gaat echter altijd uit van eenvoudige, oprechte mensen die met edelmoedigheid hun bijdrage geven. Daarom hier een hartelijk dank aan al onze weldoeners.

Onze oorlogen, onze vluchtelingen

De aanhoudende stroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa is een humanitair drama voor deze mensen zelf en tevens een bedreiging voor de landen waarin ze hun toevlucht zoeken. Hierbij overwegen vooral twee houdingen. De enen reageren vanuit humanitair standpunt en willen dat deze mensen, die in nood zijn, geholpen en opgevangen worden. De anderen willen de identiteit van hun land verdedigen om te beletten dat bv. een christelijk land overspoeld wordt met moslims die zich niet willen aanpassen en die eigen gebieden creëren waar de authentieke bevolking niet eens meer kan komen. Wat echter te veel ontbreekt is de vraag naar de eigenlijke oorzaak en achtergrond van het probleem. Wanneer je terugkeert naar huis en je ziet dat het water langs de voordeur naar buiten stroomt, ga je dan eerst emmers, dweilen en aftrekkers zoeken om het water uit je huis te verwijderen? Neen. Je gaat eerst zoeken wat de oorzaak van deze wateroverlast is. En dan zie je bv. dat je de kraan van de wasbak hebt laten open staan terwijl de stop erin stak. Het allereerste wat je doet is dus de kraan dichtdraaien.

Er kunnen vele oorzaken zijn die een vluchtelingenstroom op gang brengen maar bijna altijd hebben ze  te maken met rijke westerse landen die zich willen meester maken van de bodemrijkdommen van andere landen.  Onder het voorwendsel van “vrijheid en democratie” worden die landen ontwricht, een regeringswissel wordt bewerkt, marionetten worden aangesteld om de belangen van het westen te verzekeren.

Het meest flagrante geval is Syrië waar een oorlog “bij volmacht” georkestreerd werd door westerse mogendheden en de Petro monarchieën van de golfstaten. Voor de oorlog was Syrië een land dat zich kon bedruipen op gebied van voeding en industrialisatie met een goed ontwikkelde bevolking, die genoot van een modern gezondheidssysteem. De “strategie van de chaos” importeerde hele horden huurlingen waarvan de Syrische regering zich nu na 8 jaar oorlog (2011-2018) nog maar nauwelijks kan ontdoen. De imperialistische tussenkomst, bedoeld om deze staat die weigerde te gehoorzamen te bestrijden, heeft 5 miljoen mensen op de vlucht gedreven” (Bruno Guigue, 23 september 2018: https://www.mondialisation.ca/la-crise-des-migrants-et-le-poids-des-structures/5628006)

De VS en de  westerse mogendheden verkondigen dat ze geen koloniale politiek meer voeren,  dat ze enkel  vrijheid en democratie willen verzekeren, de mensenrechten verdedigen en tenslotte hun eigen nationale veiligheid en belangen verdedigen. Wie zich beroept op zijn soevereiniteit moet ook de soevereiniteit en de belangen van andere landen erkennen. En dat is nu juist niet het geval. De militaire tussenkomst van westerse landen is niet de oplossing maar het probleem zelf. Het zijn de Franse troepen in Mali, Niger (rijk aan uranium), Tsjaad, Centraal Afrikaanse Republiek die zorgen dat de landen afhankelijk en arm blijven. Het is de NAVO die Libië vernietigd heeft met actieve deelname van België. Na de Belgische “hulp” aan Libië was er nauwelijks nog een bom over in België. Van geen enkel land kwam er een “mea culpa” voor deze totale verwoesting (Jean-François Kahn,  L’intervention en Libye, la pire erreur de ce début de siècle, Le Soir, 25/9/18; over deze bekende Franse journalist zie: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Kahn). De invasies in Somalië (1992), Afghanistan  (2001), Irak (2003) hebben deze landen verwoest. De agressie van Saoedi-Arabië met actieve steun van het westen tegen Jemen heeft sinds maart 2005 10.000 doden gemaakt, een moordende cholera epidemie veroorzaakt en een hongersnood voor 8 miljoen mensen.

Zeker, er zijn meerdere oorzaken van de vluchtelingenstroom. De aller voornaamste blijft evenwel de neokoloniale overheersing van de westerse mogendheden die zich schaam-teloos en met militair geweld de rijkdom van andere landen toe-eigenen. Vervolgens is er dikwijls een corrupte elite van het land zelf die zich heeft laten omkopen om eigen volk te verraden. Tenslotte zijn er maffiabazen, die een uiterst lucratieve handel opzetten om de vluchtelingen over te brengen. Laten we ophouden met jammeren over het tekort aan dweilen, aftrekkers, emmers, en de kraan dicht draaien. Het zijn onze oorlogen en onze agressie tegen andere landen die de mensen op de vlucht jagen. Als we onze soeve-reiniteit willen doen gelden, moeten we ook de soevereiniteit van andere landen en hun belangen respecteren.

Klaar voor de geestelijke strijd!

De verspreiding van valse, onjuiste of misleidende informatie, zeg maar nep-nieuws,  vormt een probleem. De Europese Unie werkt ijverig aan een strategie om deze kwaal te bestrijden. Daarvoor werd reeds in 2015 de East StratCom Task Force opgericht. Er werden bepaalde richtlijnen uitgewerkt en eind dit jaar mogen we meer concrete acties verwachten.

Er schuilt echter een addertje onder het gras. Laten we het meteen duidelijk stellen. We komen steeds meer in een situatie waarin het nep-nieuws met veel omhaal opgelegd wordt door regeringsleiders, politici, officiële verklaringen, gezaghebbende media en geprezen journalisten, die de werkelijkheid verbergen, terwijl de kanalen van de eerlijke onder-zoekers, die de waarheid brengen, deskundig worden afgesloten. De verantwoording luidt dan: we moeten de Europese waarden verdedigen. Dat de vrije meningsuiting en de plicht om de waarheid te vertellen ook waarden zijn, wordt dan even vergeten. Ofwel worden het echte nieuws en de waarheidsgetrouwe berichtgeving veroordeeld als zijnde een “complottheorie”. Of nog, zoals we nu meemaken met de bekendmaking van het criminele gedrag van de Nederlandse regering, die vlotjes het onschuldige Syrische volk helpt uit-moorden en dan zegt dat het niet aan het licht mag komen omdat het “staatsgeheim” is.

Het strafste voorbeeld dat we ook het best kennen is uiteraard Syrië. Een erg harmonieuze, welvarende en bijzonder veilige (weliswaar niet volmaakte) samenleving met een president die door de brede lagen van de bevolking wordt gedragen, wordt plots voorgesteld als een verschrikkelijke dictatuur met een gruwelijke dictator. De CIA zorgde voor een overvloed aan valse foto’s, filmen, rapporten, boeken, getuigenissen van onmenselijke martelingen (de Amerikaanse gevangenissen blijven hiervoor een onuitputtelijke bron) die in heel het westen werden verspreid. En iedereen (tot onze “conflictjournalist” toe!)  “wist”, bijna van de ene dag op de andere, hoe die verschrikkelijk de Syrische president heel de dag mensen wurgde, tot de dood martelde en chemische aanvallen pleegde. Zo iets doet het bloed van ieder rechtgeaard mens koken en daarmee is een hardhandig militair ingrijpen toch wel meer dan verantwoord.

Wanneer iemand het waagde te zeggen dat er in Syrië helemaal geen “volksopstand” was en zeker geen “burgeroorlog”, dat Syrië helemaal geen chemische aanvallen heeft gepleegd, werd hij  weggehoond als onbetrouwbaar, nep-nieuws. En zo konden de VS, Israël, NAVO en bondgenoten verder gaan met het sturen van hun fanatiekste terroristen om het land te verwoesten en de olie, de gas en de soevereiniteit af te nemen. Tot nu toe! In onze eigen Vlaamse pers heb ik nooit één evenwichtig artikel over de situatie in Syrië gelezen. Over de op handen zijnde campagne tegen het nepnieuws kun je een boeiend gesprek volgen tussen prof-emeritus Karel van Wolteren en Kees van de Pijl. Deze laatste publiceerde een onthullend boek over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 (weliswaar in het Engels omdat er in Nederland te veel mensen zijn die de waarheid niet mogen kennen, terwijl onze noorderburen er juist groot op gaan “recht voor de raap” te willen zijn!) :  https://www.youtube.com/watch?v=zO-ZSqyZRz4

De bronafbeelding bekijkenNvdr: Uitsmijter van de dag door James Mattis:

“Het Amerikaanse streven in Syrië blijft onveranderd, nl.  de tragedie te beëindigen… wat jaren geleden zou gebeurd zijn indien Rusland en Iran zich er niet hadden mee gemoeid.” … euh… Klopt als een zwerende vinger…  Syrië zou opnieuw onder het mandaat van een buitenlandse – lees westerse – macht geplaatst zijn.

Uiteindelijk gaat het om de teloorgang van een geloofwaardige journalistiek. Voor Engeland wordt dit nu verpletterend aangetoond door David Edwards en David Cromwell, Propaganda Blitz. How the Corporate Media Distort Reality, Pluto Press, 2018, voorwoord van John Pilger. Zij laten zien hoe de liberale media halve waarheden en hele leugens geven of soms de werkelijkheid helemaal omgekeerd voorstellen, in dienst van grote belangengroepen. En de schrijvers van dit werk zijn niet eens journalisten maar een oud professor en een oceanograaf. Het zal steeds moeilijker worden de werkelijkheid te achterhalen maar het  is niet onmogelijk. De Australische journalist en stichter van WikiLeaks, Julian Assange zit nu gevangen in de ambassade van Venezuela in Londen maar verdient in werkelijkheid een monument om wat hij in de openbaarheid bracht. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen dan we vermoeden, die zich van de heersende leugens bewust zijn. De uitgever van ons “Syrische oorlogsdagboek, deel I: 2010-2013” en “deel II: 2013-2014” de Blauwe Tijger, heeft aan het einde twee bladzijden bijgevoegd met alternatieve nieuwsbronnen.

Wie enig doorzicht heeft in de telkens weerkerende anti-Rusland, anti-Iran, anti-China, anti-Brexit… hysterie enerzijds en anderzijds de westerse onbeperkte oorlogspropaganda, verantwoord door de meest onwaarschijnlijke voorwendsels om de rest van de wereld te overheersen, zal vlug meer betrouwbare bronnen vinden. Het is ook nodig. “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldheersers van deze duisternis …” (Efeziërs 6, 12). En door onze houding staan we altijd ofwel aan de kant van de moordenaars ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers. We zijn geroepen om mensen van vrede te zijn en geen onnozele dienaars van haat en oorlog, die we handig in een vredesboodschap willen verpakken.

En dit nog

Lezing  van 18 september 2018: https://sg.tudelft.nl/event/broodje-politiek-een-open-zenuw-nederland-israel-en-palistina/

Wat zijn de gevolgen voor de VS en de EU van hun nu verloren strijd in Syrië en voor de wereldpolitiek? Wat zijn de gevolgen voor Syrië zelf, het Midden-Oosten en de hele wereld? Willy is sinds 40 jaar onderzoeksjournalist voor een serie dag- en vooral weekbladen en gespecialiseerde tijdschriften. Hij wil het wereldbeeld dat de klassieke media construeren drastisch bijstellen. Zijn journalistieke werk, ook zijn blog, wil dus een diepgravende en tegendraadse blik op de actualiteit werpen. Hij schreef al vier boeken: De Cambodjanen als schietschijf, De zeepbel Superclub (corruptie in het zakenleven), Jacques Monsieur: handelaar des doods en de Nepnieuwsexplosie (Desinformatie in de Nederlandse media). (Inschrijven graag: info@tegenstroom.eu, Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf, 5 euro studenten/werklozen. Info: 0499/22 39 81 – tegenstroom.eu)