Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië is langzaam én systematisch zijn land aan het zuiveren van terroristen. Het voormalige Amerikaanse congreslid en presidentskandidaat Ron Paul is hierin heel eerlijk: het zijn Syrië en zijn bondgenoten die de terroristen verslaan ondanks de tegenwerking van de  VS en hun bondgenoten, die geheel onwettig in Syrië zijn. Hij vraagt zich ook af waarom Amerika 9000 km verder een land gaat ontwrichten voor zijn  “nationale veiligheid” (zie video).

Nvdr: geen video bijgevoegd.  We vervangen die door de onderstaande, waarin Ron Paul de vraag stelt waarom de VSA zich nog in Syrië bevinden.  Zou het… misschien… eventueel… om olie kunnen gaan?  En om Iran een hak te zetten?

Steeds meer grondgebied komt onder de veilige bescherming van het Syrische leger, nagenoeg overal wordt gewerkt aan de heropbouw en steeds meer mensen keren terug in vreugde en dankbaarheid: water, elektriciteit, wegen worden hersteld, scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen heropgebouwd. Meer dan 500 families vierden deze week met grote vreugde hun terugkeer naar Haran al-Awamid (Damascus). Sinds Damascus bevrijd is blijven er nog drie gevaarlijke gebieden over: Z-Syrië (Deraa en Quneitra), het O. van de Eufraat (Deir ez-Zor) en Idlib. Het ziet er naar uit dat nu de zuivering van het zuiden gaat beginnen. Dit brengt het westen in paniek. De westerse coalitie blijft alles doen om de vrijheid in Syrië te beletten. Zondagnacht voerde het zionistische Israël zijn zoveelste bombardementen uit nabij Abu Kamal (aan de grens met Irak) waarbij meer dan 50 doden vielen.

Ook de media doen er alles aan om hun zeven jaar oude leugens recht te houden en de indruk te blijven geven dat het allemaal de schuld van die baarlijke duivel van een president is om zo het eigen crimineel gedrag in Syrië te rechtvaardigen. De Syriërs zelf weten echter zeer goed wie hun moordenaars en wie hun redders zijn. Ook onze Vlaamse “kwaliteitskrant” meende de terugkeer van miljoenen juichende Syriërs te moeten beschimpen als een valstrik. Het efficiënte antwoord zou moeten zijn dat mensen massaal hun abonnement opzeggen. Een kwakkel van een artikel verdient geen aandacht. Dit belet de verder gaande bevrijding van Syrië. Wees gerust, het westen zal toch ooit een soeverein Syrië moeten erkennen.

We geven wat nieuws uit het dagelijkse leven van de gemeenschap en daarna enkele bredere beschouwingen over onze huidige westerse beschaving. Volgende keer hopen we een vervolg te geven vanuit een evangelisch standpunt.

P. Daniel

P.S. Tot mijn eigen verbazing zie ik dat ik gisteravond gewoon vergat mijn bericht door te sturen. Excuus.

Nvdr: Ter illustratie van het verslag en de huidige toestand in Syrië voegen we enkele video’s bij.

De VSA zijn ongerust over de Syrische aanwezigheid in… Syrië.  Het Syrische leger moet ophouden de ISIS-terroristen in het zuiden (Daraa regio) aan te vallen (zie tweede video).  Nepredenering: het gaat daar om een de-escalatiezone, een zone die slechts erkend werd door… de VSA. Toevallig ligt die bij de Golan Hoogte en Israël.  De VSA “vergeten” erbij te vermelden dat de terroristen, zoals hun collega-terroristen elders in het land, een veilige aftocht aangeboden werden in ruil voor wapenstilstand en -overdracht van zwaar militair materiaal.  Zij weigerden.

Nvdr: 1) VSA en co bombardeerden het Syrische leger in de buurt van At Tanf (het groene gebied in het Z-O bij de Iraakse grens, waar “gematigde rebellen” bescherming genieten van de VSA en co.   2) In de Daraa regio (Z) hebben losse terroristische groepen zich verzameld tégen het Syrische leger.  Deze is erin geslaagd de groene enclave (gemakshalve vermelden we gewoon de kleur op de kaart) in twee te splitsen, een tactiek die ook in Oost-Ghouta succesvol bleek te zijn.  Hun enigste aanvoerlijn is nu nog Israël.

3) in het N zullen de Koerden zich vanaf 4 juli terugtrekken om plaats te maken voor …  de Ottomanen?    Stilaan zal het bij de Koerden toch doorgedrongen zijn dat ze op het verkeerde paard gewed hebben… ze worden laffelijk in de steek gelaten door de VSA, die hen een eigen autonoom land beloofd hebben.

Nvdr: Rond Deir Ezzor  (Eufraat regio) werd 1200 km2 bevrijd van ISIS terroristen.

Nvdr: Het gevaar van slapende ISIS-cellen blijft aanwezig.  Het Syrische leger probeert hen te localiseren en uit te schakelen.  In het N blijft het probleem van lukrake aanvallen op de burgerbevolking in de Latakia (Mid. Zee) en Aleppo provincie door terroristische groepen, zoals in Damascus jarenlang het geval was.  Ooit moet er ook daar ingegrepen worden.   Op 10 juli wordt een vergadering gepland om de grondwet te bespreken; de oppositie en de Koerden zijn ook uitgenodigd.  Probleem blijft: wie van de zgn. “gematigde rebellen” representeert het zootje terroristen dat slechts een neo-IS-kalifaat met de sharia als hoogste “grondwet” wil vormen.    Ze hebben al laten verstaan dat ze niet geïnteresseerd zijn deel uit te maken van de grondwet-commissie.

Vrijdag 22 juni 2018

Flitsen en fratsen

Blits bezoek aan Libanon

De uitstap van vorige zondag naar het Anti Libanon gebergte was zo aangenaam dat we er deze zondag opnieuw naartoe trokken. Nu was er echter heel veel wind. En deze keer wilden we het wagen door te rijden tot op de top, aan de Libanese grens. Het is maar een twaalftal kilometer. De vier soldaten van de wachtpost waren heel vriendelijk. Van de post zelf mochten we geen foto’s maken maar van al de rest wel. We mochten zelfs de grens oversteken en daar even samen zitten. En toen gebeurde het. De wind was zo krachtig dat hij een van ons tegen de asfalt (die vol stenen lag) gooide en hij werd gelukkig nog tegengehouden of de wind zou hem van de bergen hebben laten rollen. Resultaat: grote wonden aan hand en arm. De soldaten brachten water en Kleenex, op de wonden werd wat zand gelegd en een bruin (schapen?)velletje als voorlopige verzorging. Maar het hielp. Zo keerden we terug met prachtige foto’s, één gewonde en een sterke wind. Tenslotte leverde deze uitstap nog volgende origineel plan op: op deze wijze ooit eens een familiebezoek organiseren voor onze Libanese zuster.

De fruitoogst

De kersenoogst is gedaan maar het maken van confituur van kersen heeft nog enkele dagen geduurd. Deze week konden we vervolgens ook de oogst van de abrikozen (bijna) beëindigen. Hiervan worden eveneens de besten bewaard om uit te delen, om er confituur van te maken en om te verkopen. Het is deze confituur, (bijna) zonder suiker, die hier het meest gegeten wordt. Voor de verkoop mogen ze niet te rijp zijn, d.w.z. niet te zacht, ze moeten nog een zekere stevigheid hebben. Dan zijn er nog een paar bomen met ontelbare braambessen (Damascusbessen, moerbeibessen?), die van rood, als ze rijp zijn, zwart worden. Bij het plukken geven ze heel veel rood sap af. Wie daar even aan gewerkt heeft, is klaar om mee te spelen in een getrukeerde video van de Witte [Sc]Helmen. Handen, gezicht en armen zien bloedrood. Succes verzekerd… maar de confituur van deze bessen is lekker.

WK voetbal

Bijna dagelijks zijn er gebeurtenissen die de gewone dagorde door elkaar schudden. Groepen uit heel Syrië of bevriende families komen op bezoek. De bisschop kwam weer even langs. Ook een tiental gehandicapten en hun begeleidsters wilden een namiddag bij ons zijn. En juist deze week kregen we verschillende dagen bezoek van een vijftal mensen uit Damascus, die oorspronkelijk uit Qâra komen en hier nu bij hun familie verblijven. Er zijn enkele goede drummers bij. En zo werd het voor de gehandicapten een feest met muziek, zang en dans. Ondertussen konden we  thee serveren, recht uit de tuin (melisse, ‘verveine’, citroenkruid?) met een overvloed aan kersen en abrikozen. Bovendien genoten we  deze week ook zonder moeite een beetje van het WK  voetbal in Rusland. In het verkoopcentrum aan de rand van Qâra, tegen de autosnelweg, werden twee grote schermen opgesteld, een binnen en een buiten, voor allen die wilden genieten van het voetbalfeest. Het is daar altijd een gezellige ontmoeting. Ook wij gingen tweemaal kijken, wat gewaardeerd wordt. Voor de rest hebben we af en toe na het middagmaal genoten van een samenvatting van een voetbalmatch, die we van het internet konden pukken. En België zegevierde. Plots lijkt er geen verschil meer te zijn tussen separatisten en patriotten. Jawel,  alle Belgen worden trotse burgers, verenigd rond een  Antwerpenaar  zoals Lukaku. Zelfs in Syrië kunnen ze er van genieten, al was het maar omdat ze ons een overwinning gunnen.

Wanneer de levenszin zoek is

De westerse beschaving beschouwt zichzelf nog steeds als het model van de wereld en gedraagt zich ook alsof het de heerser van deze planeet moet zijn. Ondertussen is het wel duidelijk dat er aan deze “beschaving” wat schort. Neen, het is niet zomaar een “economische”, “financiële” of “politieke” crisis. Het lijkt er steeds meer op dat het westen zijn oriëntatie, zijn fundamenten en samenhang kwijt is! De periode van de grote rijken, die op hun wijze voor een (weliswaar bedenkelijke) eenheid zorgden, is voorbij. Het Ottomaanse rijk hield stand van de 14e tot begin 20e  eeuw en werd opgevolgd door de Britse en Franse koloniale rijken. Inmiddels was ook het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden. En nu loopt de Angelsaksische wereldoverheersing ten einde. Tenslotte hebben de drie pijlers van de heilige Benedictus, de vader van het westers monnikenleven, nl. gebed, studie en arbeid, nog het meest bijgedragen aan een gezonde opbouw van Europa.

De betovering van een aards messianisme

President Dwight Eisenhouwer ontving in 1953 notabele moslims, waaronder Said Ramadan, schoonzoon van Hassan al-Banna, de stichter van de moslimbroeders. De president wilde de islamitische fundamentalisten inspannen voor eigen belangen. Hun streven naar een herstel van het kalifaat, tegen het geseculariseerde westen en het herstel van de sharia, werden handig omgebogen. Ziehier de nieuwe “heilige alliantie” van de president: “Ons geloof in God moet ons een gezamenlijk objectief geven, nl. de strijd tegen het communisme en zijn atheïsme”. Hiermee veranderde het aanvankelijk doel van de islamisten. Zij werden huurlingen van de VS en het westen. En  de VS beschouwden zich als de door God aangestelde engelen van de Apocalyps om de “ongelovigen”, de slechteriken van de “as van het kwaad” hun verdiende goddelijke straf te bezorgen. Deze religieuze roeping werd uiteindelijk niets anders dan een streven naar een puur aards messianisme voor hun eigen belangen. Vanaf de jaren ’70 zullen de VS zich bedienen van het extremistisch wahabisme van Saoedi-Arabië en nu hebben ze daarvoor de fanatiekelingen van de islamitische staat gebruikt. Zo heeft het westen de voorbije decennia vele tientallen oorlogen gevoerd om zijn planetaire overheersing te handhaven. Verontrustend en nieuw is dat de communicatiemiddelen hierbij een beslissende rol spelen. Op de kortste tijd worden gewone jongeren vanuit de hele wereld gerekruteerd en opgeleid tot fanatieke djihadisten als barbaren om onschuldige burgers te onthoofden, levend te verbranden, te verminken. Vanuit een zoeken naar de zin van hun leven komen ze  tot een zelfhaat, een haat van anderen, een haat van de wereld en een haat van het leven. Ze zien hierbij hun eigen dood samen met zoveel mogelijk anderen als een heroïsche zending en een voorbereiding op het einde der tijden. De IS heeft niets te maken met het oprichten van een staat en niet veel met de gewone islam. Het is niet zozeer een radicalisatie van de islam maar een islamisatie van het radicalisme.  Het westen beschikt hiermee over een leger van criminele, islamitische barbaren die overal ingezet kunnen worden en tegelijk heeft het  een ijzersterke mediamanipulatie om “de islam” te beschouwen als de oorzaak van alle kwaad zonder dat hun eigenlijke broodheren in zicht komen.

Volgens de joodse en helaas ook christelijke zionisten is de politieke oprichting van de staat Israël de vervulling van een Bijbelse profetie die de wederkomst van de Messias moet voorbereiden. Hierbij moet Jeruzalem hun centrum worden, in feite het centrum van hun Nieuwe Wereldorde. Deze christenen hebben niets begrepen van het christelijk geloof en beseffen niet dat sinds Jezus’ dood en verrijzenis iedere plek op aarde een ”Jeruzalem” is, een Bethlehem, een Nazareth, een Golgotha…

Terwijl de joodse en christelijke zionisten al decennia ijveren om de inwoners van Palestina te verjagen om plaats te maken voor hun “Beloofde Land”,  doden de IS strijders van hun kant Iraki’s, Syriërs, Jemenieten en Libiërs om de komst van de Apocalyps voor te bereiden” (Fethi Gharbi, Mondialisation.ca , 18 juni 2018: https://www.mondialisation.ca/la-rage-identitaire-ou-le-regne-de-lanomie/5626306.). En zo kan het joodse en christelijke zionisme eveneens de grootste misdaden rechtvaardigen op valse Bijbelse gronden. Het gaat telkens om een streven naar een onaanvaardbaar aards messianisme. Het is als het bouwen van een toren van Babel voor eigen glorie en macht. Zoals IS niet veel te maken heeft met “de islam”, zo heeft het zionisme niet veel te maken het judaïsme en zeker niet met het authentieke Bijbelse Israël. Bovendien hoort bij een messianisme uiteraard het zoeken naar de ‘antichrist’ of meerdere ‘antichristen’ en die zijn voor het westen vlug gevonden: Rusland, Iran, Syrië en ieder land dat de westerse overheersing afwijst.

Zonder God geen geluk voor de mens  

Wanneer het duister wordt, ben je zelfs in je meest vertrouwde ruimte totaal verloren, totdat je ergens een vast punt vindt dat je de juiste oriëntatie geeft. Het westen is het noorden kwijt! De religieuze betovering van een aards messianisme is een voorwendsel om de zinloosheid van een beschaving op te vullen. Het westers wilde neoliberalisme en kapitalisme leiden naar de valse spiritualiteit van een nihilisme, waarin zelfmoord, abortus, euthanasie, homocultuur en morele ontwrichting samen met het terrorisme weelderig kunnen groeien. Ook de Belgische artsenvereniging Sint Lucas maakt zich zorgen over de evolutie inzake abortus en euthanasie. Zij vindt dat de ontkenning van een transcendente dimensie een fatale vergissing is: https://cathmed.be/het-respect-voor-het-leven-nog-verder-ondermijnen/. Volgens de TV keten NBC zijn er tussen 2001-2014 3.046 Amerikanen gestorven als slachtoffer van terrorisme, maar niet minder dan 153.000 door een razende, dol gedraaide schutter, een “keurige jongen” uit onze westerse beschaving. Wanneer we de hemel dicht trekken wordt het donker. Als God afwezig is, kan de mens zijn levenszin, waardigheid en geluk niet meer vinden. Sinds de jaren ’70 is de depressie steeds meer toegenomen, gepaard gaande met agressie en verslaving. Er heerst een geestelijke leegte in de westerse beschaving. Maar deze zinloosheid is tevens een schreeuw naar God: “Uit de diepte roep ik Heer, luister naar mijn stem… Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend…” (psalm 130). Aan christenen om het authentieke geloof te verkondigen en vooral te beleven in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de enige Redder van de wereld. Aan ons om intellectueel en vooral moreel weerstand te bieden aan de ontsporingen van een westerse beschaving.

En dit nog:

 • Ons vorig bericht weer heerlijk geïllustreerd met tien video’s: 3 over de inzet van de S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 4. de “lezzab” bomen 5. kaarsjesprocesie in Bab Touma, Damascus, 6, 7 en 8 kermis en snoep, 9. terugkeer naar Douma 10. uitwisseling van gevangenen: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-79/
 • 6 video’s over de huidige militaire situatie: https://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6/
 • 3 video’s: 1. Herstelwerk van S.O.S. Chrétiens de l’Orient in Sadat, 2. Aleppo herleeft 3. Film met indrukwekkende getuigenissen over “de aardbeving” door terroristen in Aleppo veroorzaakt en uiteindelijke bevrijding. Wat nu door terroristen werd verwoest wordt vergeleken met de verschrikkelijke aardbeving van 1138, waarin de meeste burgers omkwamen: https://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10/
 • 5 video’s en foto’s met uitleg over de toenemende spanningen in het door de rebellen gecontroleerde Idlib: https://www.golfbrekers.be/idlib-niet-zo-gematigd/
 • Goed nieuws: ons artikel “ Gouden Jubileum van een fatale vergissing” werd vertaald in het Frans en Engels en zondag geplaatst op onze website:

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-jubil%C3%A9-d-or-d-une-erreur-fatale/

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-golden-jubilee-of-a-fatal-mistake/

En maandag 18  juni 2018 publiceerde Le Salon Beige –  blog quotidien d’activité par des laïcs catholiques (http://lesalonbeige.blogs.com) een deel van dit artikel met verwijzing naar onze website: “Le mythe de la “contraception sûre” est révolu.”

 • Het Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige in de Hl. Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem op zaterdag 23 juni 2018 om 14.15 u (rozenhoedje, Eucharistie, toespraak door voorzitter dr. Luc Kiebooms, broodjes/koeken met koffie/thee voor 9 €, kinderen halve prijs): vermeerschrene@gmail.com; https://thmore.weebly.com/.

P. Daniel

 

 

 

 

4 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. Voor welke eeuw is die Vlaamse onafhankelijkheid dan wel jambon??Als Vlaanderen volledig is kaalgeplukt en geheel geislamiseerd is,als er in Antwerpen nog enkel frans gesproken wordt en de walen aan de eussr uier kunnen gaan hangen omdat Vlaanderen leeggezogen is door zgn.solidariteit????Eens benieuwd wat zijn uitleg zal zijn na de verkiezingen???Stop dan nu met dat circus en doe eens iets voor Vlaanderen,te beginnen met het naleven van de taalwetten in brussel!!!!

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/n-va-toont-geen-interesse-in-post-van-premier-kan-u-zich-het-circus-in-de-kamer-inbeelden-als-premier-n-va-er-zou-zijn~aa8ee309/

 2. Waarde pater Daniël, ik weet niet of u ooit de lezersreacties op Golfbrekers leest,
  maar ik wil u toch wel het volgende zeggen …
  U schrijft “België zegevierde” en “… alle Belgen worden trotse burgers…”
  Ik heb ook zo ‘n pasje dat mij vertelt dat ik ‘n belg ben.
  Maar ik voel mij niet meer of niet minder trots omdat de honderdduizenden verdienende en belastingontwijkende balstampers ergens een wedstrijd gewonnen hebben. Ik bedoel dus dat clubje dat zich uitleeft onder de naam ‘Red Devils’, zoals u zelf ziet is dit ‘n naam die onze officiële talen alle eer aandoet.
  En wat bedoelt u met dat “er geen verschil meer lijk te zijn tussen separatisten
  en patriotten”? Daar is inderdaad geen verschil tussen separatisten en patriotten, de separatisten zijn namelijk dé patriotten !
  Of dacht u soms dat de huidige onstaat onze echte ‘patria’ is?

Reacties zijn gesloten.