Syrië: een stand van zaken (6)

  • De bronafbeelding bekijken
  • In de zuid-oostelijke driehoek speelt een ISIS-enclave – onder bescherming van Uncle Sams geallieerde strijdkrachten – een dodelijke stratego tégen het Syrische leger.  Gisteren bereikte ons het nog niet bevestigde nieuws dat de Syrische strijdkrachten door VSA- drones gebombardeerd werden, meerdere doden en gewonden (50?) (video 3) De VSA ontkennen betrokkenheid.  (video 2) Volgens CNN zou Israël verantwoordelijk zijn.  Die ontkennen noch bevestigen zoals gewoonlijk.  Zonder enige twijfel was hun nationale veiligheid weer in gevaar.  Ondanks deze verliezen kon het Syrische leger doorstoten tot de Iraakse grens.
  • De uit Yarmouk (voormalig Palestijns vluchtelingenkamp ten zuiden van Damascus) verdreven IS-terroristen zouden hun tenten opgeslagen hebben in een der laatste enclaves in het land.  Een volgende opdracht voor het Syrisch leger.  ( video 1  2’50”)
  • Ook in het zuiden is er nog werk aan de winkel.  De verdrijving van IS- en soortgenoten in de regio onderaan de kaart, grijs en groen ingekleurd, is een heikel gebeuren.  Alles wat in de buurt (… nou ja, zelfs Homs valt onder die beschrijving leerde ons de gehanteerde geografische praktijk) van Israël komt is voor zowel Netanyahu’s als Trumps strijdkrachten een rode doek.  Volgens de ingesloten beelden zou er een grote troepenverplaatsing van het Syrische leger aan de gang zijn.  Zoals bij andere nog door terroristen bezette regio’s zal hen ook de mogelijkheid aangeboden worden van een vrije aftocht in ruil voor een wapenstilstand en -overhandiging.  De kans dat dit snel zal aanvaard worden is eerder klein vermits ze zich gesteund voelen door de Israëlische aanwezigheid in de buurt en diens hoge bescherming door de VSA. (video 4)
  • In het noorden zijn Turkse troepen in de Manbij regio aangekomen – Koerdische strijders zouden zich teruggetrokken hebben.  Zij ontkennen echter.  Nochtans bevestigen zowel de VSA als de Ottomanen.  Veel blijft er van een onafhankelijk Koerdistan niet over.  De Koerden mogen nog slechts dienen als bewakers van de oliebronnen ten oosten van de Eufraat onder het bevel van de VSA.
  • Rusland zou een Al Nusra filiaal gebombardeerd hebben.  Dit in overleg met Turkije.  Naar verluidt zouden in Tell Rafaat, ten noorden van Aleppo, Turkse militairen samen met de Russische militaire politie patrouilleren om Aleppo veilig te houden van terroristische aanvallen op de burgerbevolking (… iets wat stilaan op de vroegere toestand in Damascus begon te lijken en waarvoor wij herhaaldelijk gewaarschuwd hebben).  Het Syrische leger en de Koerdische YPG moesten zich terugtrekken.  De door Turkije gesteunde “gematigde rebellen” krijgen geen toegang tot de regio. (video 5 en 6)

Syrië: een stand van zaken (5)