Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel maesGoede Vrienden,

De toestand van de tienduizenden die uit Oost- Ghouta  bevrijd worden door het leger is schrijnend, terwijl de aanslagen vanwege de terroristen doorgaan en de internationale gemeenschap zwijgt of alle schuld aan Syrië blijft geven. Op “Moederdag” was er een aanslag met meer dan 40 doden op een markt in Damascus, wat door de “Witte Helmen” of het “Observatorium” van de  rebellen in Londen niet in scene wordt gezet en dus voor de media verborgen blijft. Met onze gemeenschap, vrijwilligers en medewerkers willen we zorg dragen voor de noodopvang van 25000  mensen die haveloos uit Oost-Ghouta in Damascus aankomen, zoals we in ons bericht uitvoerig beschrijven. De vele bijgevoegde foto’s, video’s en aanduidingen geven je een beeld van de tragische toestand. Nu hebben we echt dringend hulp nodig. We werden al meermaals geholpen om lijden te verlichten. Nu kunnen we alleen maar uitschreeuwen dat we hoogdringende financiële hulp nodig hebben voor waterleiding, mobiele wc’s, hygiëne, eerste nood en zoveel onverwachts … voor een grote menigte totaal berooide mensen. Hartelijk dank aan allen die ons nu willen helpen. Moge de Heer Jezus allen die steunen, zegenen en het hen vergelden:

Afbeeldingsresultaat voor hulp gevraagdIBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (van Belfius, Pachecoln 44,  Brussel; op onze naam Herman Victor MAES, Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL; vermelding: Damascus).

Addendum: niet onbelangrijk:

In mijn  bericht van deze nacht vergat ik te zeggen dat er bij stortingen helaas nog steeds niets mag vermeld worden van Syrië, of het wordt door de banken geweigerd. Iets dergelijks is beter: klooster St Jakob.”

Volgende week op Goede Vrijdag wil ik geen bericht schrijven. De liturgische gebeden zijn tijdens de vasten al veel langer dan gewoonlijk en vanaf Witte Donderdag wordt in de byzantijnse traditie nagenoeg heel de dag en een deel van de nacht in gebed doorgebracht.

Overigens is er in de hele geschiedenis van de mensheid geen enkel nieuws zo belangrijk als Jezus’ dood op het Kruis, gevolgd door zijn Verrijzenis. Deze hebben de mensengeschiedenis voor goed in twee verdeeld: een oud tijdperk van vernietigende, gewelddadige offers en een nieuw tijdperk  van het bevrijdend zelfoffer van verzoening en liefde. In zijn Kruisdood heeft Jezus alle onschuldige slachtoffers tot Zich getrokken, vanaf de grondvesting van de  wereld tot het einde der tijden. Helaas blijven we nog te veel hangen in de oude tijdperk.

Volgende week geen bericht!

Een Zalige Goede Week en een  Vreugdevol Paasfeest.

P. Daniël

Vrijdag 23 maart 2018

Schrijnend

Deze week konden vele tienduizenden mensen bevrijd worden uit Oost-Ghouta.  Een groep van een 30-tal vrijwilligers van de Rode Halve Maan en van onze gemeenschap reden daarom vanaf zaterdag al naar Damascus om mee te helpen bij de opvang. Zondagmorgen gaf een van hen ons al zijn eerste indrukken, vooraleer hij terug naar Damascus vertrok. Het is een Libanees,  ingeschreven als medewerker bij de Preemptive love coalition (je vindt ze zo op internet). Deze organisatie (die o.a. meehelpt met onze megakeuken in Aleppo) wil vooral in Irak en Syrië slachtoffers van de oorlog helpen terug hun leven op te bouwen.

Onze vriend toonde foto’s van de stromen van mensen. Sommigen zakten van uitputting gewoon in elkaar. Er was water en voedsel voorzien. Mensen vertelden in welke verschrikkelijke omstandigheden ze moesten overleven. Vele terroristen pogen samen met de burgers te ontsnappen, maar ze worden dikwijls herkend en opgepakt. De grootste kopstukken van IS zijn door VS helikopters op geheimzinnige wijze in veiligheid gebracht. En naast de dreiging van de dood, marteling, lijden en uitputting voor de burgerbevolking is er nog het seksueel misbruik. Nagenoeg alle jonge vrouwen en meisjes zijn zwanger. Het is een welbewuste geestelijke ontwrichting van de samenleving door de terroristen, met de steun van de westerse mogendheden die zogenaamd “democratie en vrijheid” brengen.

Een lichtpuntje zondag kwam de Syrische president op bezoek om de soldaten en burgers te feliciteren en aan te moedigen. Hij werd enthousiast en uitbundig ontvangen. Woensdagavond gingen we de vrouw van Zaki  feliciteren naar aanleiding van de traditionele “Moederdag”, bij het begin van de lente. Ze wonen in de nieuwbouw en behoren tot onze gemeenschap. Hij is de verantwoordelijke van alle medewerkers hier en van de Rode Halve Maan in de  streek. Van hen en van de medewerkers, die aanwezig waren, kregen we vele foto’s te zien. Zij waren ontmoedigd omdat ze zo weinig kunnen doen voor wat ze een humanitaire catastrofe noemen. Tussen die tienduizenden mensen zijn er velen zwaar gewond en zouden dringend moeten geopereerd worden, terwijl men voorlopig alleen maar hen nabij kan zijn.  Ze zijn wel blij dat ze uit de hel van de terroristen ontsnapt zijn maar zelfs een voorlopige opvang voor deze inmiddels meer dan 80.000 berooide mensen lijkt een onbegonnen werk. Met massa’s slapen ze op de grond. In de hoogste nood wordt evenwel ook edelmoedigheid geboren. Twee kinderen zitten op de grond voor elkaar de kruimeltjes te zoeken uit een leeg zakje chips. Een dokter besluit regelmatig een dag gratis te komen werken. Vrijwilligers komen helpen.

Zelf reden we zaterdag met enkelen mee naar het ziekenhuis van Deir Atieh, vanwaar we naar de universiteit (die er naast ligt)  gingen om een christelijke vrouw te bezoeken die als secretaresse werkt op de afdeling van de voeding. Ze werkt nog steeds gewoon  door, maar lijdt erg een spierziekte die snel toeneemt. Ze verplaatst zich in een rolstoel. Al is ze zeer moedig en heeft voortdurend een brede glimlach, haar moeder, die voor haar zorgt, heeft het hiermee heel moeilijk. Ze hadden alles voorzien opdat ik bij hen thuis de hl. Eucharistie zou opdragen voor hen in aanwezigheid van nog enkele vrienden.

We zijn allen diep getroffen door de huidige immense nood in Damascus. We bidden extra voor deze mensen in grote nood en werken alvast om de beschikbare humanitaire hulp voor hen klaar te maken. Uiteindelijk is iedereen bereid om de komende tijd daar zelf te gaan helpen. Of en hoe dit kan gerealiseerd worden is nog onduidelijk. Onze gemeen-schap zal  zorgen voor 25000 mensen. Deze mensen worden in vier groepen verdeeld. Sommigen hebben een betonnen gebouw, anderen tenten, anderen houten barakken, anderen zeilen. Gelukkig is de koude van de winter voorbij. Volgens onze verantwoordelijke is de grootste zorg daarbij de hygiëne. Voor iedere 100 personen moet één persoon aangesteld worden voor de properheid (een massa vuilbakken en mobiele wc’s…). Er moet dringend stromend water aangelegd worden. Er is al een veldhospitaal en er komen nog een ‘hospitainer’ en ambulances.

Enkele opdoffers van jewelste

Chemische wapens zijn nog steeds het centrum van de belangstelling van de westerse politici en journalisten en het ideale voorwendsel voor een militaire aanval in Syrië. Dat er honderden rapporten zijn over het gebruik van chemische wapens door terroristen, dat er geen enkel bewijs is van betrokkenheid van het Syrische leger, dat hiervoor ook geen enkele zinnige reden is, dat de officiële internationale  instanties ieder onafhankelijk onderzoek tot heden geboycot hebben, dat onafhankelijke deskundigen van sommige chemische aanvallen duidelijk hebben aangetoond dat de westerse mogendheden er achter zitten… het wordt allemaal netjes uit de media geweerd. Het telkens terugkerend argument is: de terroristen hebben niet de mogelijkheden en zijn niet in staat een chemische aanval uit te voeren. Bij de massale gifgasaanval van 23 augustus 2013 werd dit argument ook aangehaald door onze VRT specialist, ”die de gebeurtenissen op de voet volgt”. Volgens hem kunnen de terroristen (die inmiddels Syrië voor een groot deel hebben verwoest) alleen maar wat onschuldig “prutsen aan de  keukentafel”! (Ik heb zijn artikel  ontleed in de berichten van eind september 2013, zoals je kunt lezen in mijn Syrisch dagboek, deel 2, 2013-2014, dat hopelijk heel binnenkort verschijnt).

Op 12 en 13 maart 2013 worden door het Syrische leger in Oost-Ghouta twee geheime laboratoria voor chemisch wapens ontdekt bij de terroristen. Zoals vroegere ontdekkingen, gaan ook deze vondsten bijna ongemerkt aan de westerse media voorbij. De Iraanse journaliste Sharmine Narwani gaat echter onmiddellijk ter plaatse kijken en maakt een degelijk en uitgebreid rapport  van wat zij daar allemaal aantreft. Zij is een gegradueerde van Oxford (UK) en Colombia University (VS), moeder van twee zonen en schrijft al jaren in de grote Engelse media over internationale betrekkingen. Ze was een week bij ons. Achteraf liet ze ons een overvloed aan schoolmateriaal bezorgen omdat de kinderen, omwille van de oorlog plots geen schrijfgerief meer kregen, wat voorheen zo overvloedig gebeurde (“made in China”!). Ze heeft ons ook zelf haar artikel* gestuurd: https://www.rt.com/op-ed/421515-ghouta-syria-chemical-weapons/.

*Nvdr: Non-believers die de betrouwbaarheid van een verslag, gepubliceerd bij RT in twijfel trekken, kunnen bij een andere bron het artikel “Terrorist capabilities laid bare in an Eastern Ghouta chemical lab” met foto’s genomen door Sharmine Narwani lezen (Engels).

Al kan zij uiteraard niet vertellen wat hier precies gefabriceerd wordt, ze vindt overduidelijk een laboratorium** met een gloednieuwe compressor (VS makelij), boilers en vaten vol chlorine en chemisch materiaal, flessen, buizen alsook gesofistikeerd elektronische toestellen…

Meer foto’s bij: https://mideastshuffle.com/2018/03/22/terrorist-capabilities-laid-bare-in-an-eastern-ghouta-chemical-lab/

Het is in elk geval voor oneindig meer dan wat gepruts aan de keukentafel. Het voor-wendsel van het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger krijgt hierdoor een flinke opdoffer.

** Nvdr: het zou o.a. om dit lab gaan.  Onze redactie heeft al verschillende video’s met soortgelijke ‘vondsten’ gepubliceerd.

Ook de feiten zelf gooien alle westerse berichten over Oost-Ghouta in de vuilbak. Op 5 dagen tijd werden meer dan 79.000 burgers bevrijd langs Hamouriyah en  Muhayam al-Wafedin terwijl de terroristen de eerder voorziene humanitaire corridors blijven beschieten en met landmijnen voorzien. Washington, London en Parijs zijn volgens de geheime diensten van Rusland en Syrië nog steeds van plan Damascus te bombarderen zoals  Bagdad in 2003 en de Syrische president te vermoorden en het presidentieel paleis te vernietigen.

Daarvoor moeten de valse aanklachten dienen omtrent chemische aanvallen en de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. Volgens de Russen hebben de terroristen deze week driemaal getracht daarvoor een chemische aanval uit te voeren en bovendien hebben ze humanitaire hulp voor de bevolking aangeslagen voor zichzelf.

En dan het bezoek van president Bachar al-Assad aan soldaten en burgers in Oost-Ghouta!  De spontane explosie van oprechte dankbaarheid en enthousiasme kun je op een bijgevoegde video zien. Heeft iemand de laatste jaren ooit een westers staatshoofd gezien in een uitgestreken plastrons- ceremonie met één tiende van de hartelijkheid die je hier kunt waarnemen? Of denk je dat de mensen ter plaatse zelf niet weten wat het leger en de president voor hen nu betekenen? Onze VRT schrijft hierover als iemand die wel een bocht zou willen nemen maar niet in staat is zijn valse berichten te verloochenen: “Ondanks de vele slachtoffers die er de laatste tijd vielen, wil Assad zo laten zien dat iedereen daar achter de regering staat” (Slachtoffers, door wie heren/dames, leugenaars? Hoe kan men zo enthousiast achter een leider staan als men niet ziet dat hij zijn volk met de inzet van zijn eigen leven beschermt? Hij had al lang zichzelf en zijn familie elders in veiligheid kunnen brengen. Denken jullie echt dat het Syrische volk ook zo onnozel is als jullie?).

Hoelang zal het westen tegen alle evidentie in  helden en misdadigers met  elkaar kunnen blijven verwisselen?

Onderscheiding en weerstand

Iedereen werd wel eens bedrogen. Iemand heeft met gezag ons een verhaal voorgehouden waarvan we achteraf pas inzien dat het leugens zijn. Het is onprettig maar kan elkeen overkomen. Wanneer leugen en bedrog echter een cultuur geworden zijn die bewust in stand gehouden wordt in de openbare opinie, zoals wij nu meemaken, dan is het dringend nodig, werk te maken van een sterke innerlijke houding. Hierdoor kunnen we de juiste onderscheiding verwerven en de kracht om aan de negatieve druk van een algemeen aanvaarde mening te weerstaan. Als we die onderscheiding en weerstand niet hebben, dreigen we als nuttige idioten gebruikt te worden door corrupte leiders met duivelse plannen, terwijl we geroepen zijn om in waarheid en rechtvaardigheid mee te werken aan het geluk en het welzijn van de anderen.

De buitenlandse berichtgeving in heel de Atlantische pers vertoont al jaren dezelfde  opvallende kenmerken. Alle landen, volken en staatsleiders, die geen slaven willen zijn van de Angelsaksische wereldoverheersing, worden tot in den treure gedemoniseerd. Alle mogelijk kwaad wordt aan hen toegeschreven in een opgezweepte oorlogspropaganda opdat de publieke opinie zou aanvaarden dat een militaire invasie door het westen een noodzaak en een weldaad is. Immers, oorlog voeren is voor de huidige wereldheersers de enige manier die ze kennen om aan buitenlandse politiek te doen. In de “onwillige” landen wordt als het enigszins mogelijk is een “burgeroorlog” uitgelokt of het land wordt vernietigd, een “regeringswissel” afgedwongen en in ieder geval worden zware sancties afgekondigd. Anderzijds worden de misdaden, moorden, verwoestingen van die wereldoverheersing volledig toegedekt. Wie heeft ooit een verslag gekregen van de bombardementen die onze vloot van F 16 ’s gedurende maanden op Libië hebben uitgevoerd? Wanneer heeft Libië België aangevallen om zulke misdaden als antwoord te verdienen? En wat heeft Syrië misdaan opdat VS-Israël-NAVO-Saoedi-Arabië en Qatar hier met hun barbaarse terroristengroepen honderdduizenden onschuldigen komen vermoorden en het land voor decennia ontwrichten? Om dit te rechtvaardigen worden wel massa’s valse rapporten en getuigenissen verspreid, die zouden moeten aantonen dat het allemaal de schuld van het slechte Syrische bestuur zelf is.

En dan Rusland en China, die zelf geen enkel land willen aanvallen! Ze willen gewoon zichzelf zijn, hun eigenheid en soevereiniteit ontwikkelen. Het meest onzinnige kwaad wordt telkens weer aan Poetin en Rusland toegeschreven. De enige waarheid in het verhaal van het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 is dat alle inzittenden dood zijn. De zogenaamde rebellen hebben de zwarte dozen gevonden en plechtig aan de onderzoeks-commissie overhandigd. Over de inhoud werd nog steeds geen woord gezegd. Als de rebellen dit toestel zouden neergehaald hebben, gaan ze dan de zwarte dozen afgeven? Kiev was verantwoordelijk voor de vlucht, verplichte het toestel om zonder reden van koers te veranderen, lager en boven rebellengebied te vliegen. Alle getuigenissen tegen Kiev werden uitgewist en Oekraïne, de hoofdverdachte, werd de leider van het onderzoeksteam terwijl het onafhankelijke Maleisië, eigenaar van het toestel niet mocht meedoen. Pas na een half jaar, toen strenge spelregels waren opgesteld, mocht Maleisië bij het onderzoeksteam komen. En de Nederlanders, die zichzelf graag de eigenschap toekennen van “recht voor de raap” te zijn, spelen de huichelarij gewillig mee. Als Poetin maar kan beklad worden, heeft het groot aantal Nederlandse doden geen belang meer.

Toen Alexander Litvinendo (Londen, 2006) vergiftigd werd, zeiden zijn vader en broer dat Rusland of Poetin daar niets mee te maken hadden en kapitein Barril toonde aan dat hij vergiftigd werd door speciale diensten van de VS en het VK. De hele Atlantische pers schreef echter dat Poetin zelf hiervoor opdracht gegeven had.

Op 4 maart 2018 worden Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd in Salisbury (VK). Zonder enig onderzoek kraaien alle wereldleiders onmiddellijk uit dat Poetin de schuldige is “omdat hij Alexander Litvinendo vergiftigd heeft”! Ook de 27 Europese leiders zijn plots eensgezind over de schuld van Rusland en zo worden bedrog, leugen en manipulatie met onderlinge afspraak en ongemerkt de hoofdbestanddelen van de westerse buitenlandse politiek. De vergiftiging gebeurde met een soort polonium, Novitchock. Londen weet er alles van, maar weigert ieder onafhankelijk onderzoek als niet eerst verwezen wordt naar Rusland als hoofd-verdachte. En het is vlak voor de Russische presidentsverkiezingen!

Inmiddels is Vladimir Poetin verkozen met de geweldige score van  meer  dan 76% van de  stemmen en een opkomst van 68 %, veel meer dan de vorige keer. De potsierlijke en belachelijke beschuldigingen van de Engelse eerste minister Theresa May aan het adres van Poetin hebben deze laatste er toe geïnspireerd om in een open brief haar te bedanken, omdat hij zonder haar dwaas gekakel vlak voor de verkiezingen zulk een grote overwinning nooit zou gehaald hebben. Het Duitse parlementslid dr. Robby Schlund heeft samen met 1500 andere buitenlandse waarnemers deze verkiezingen gevolgd en geen noemens-waardige onregelmatigheden vastgesteld. Hij verklaarde dat deze verkiezingen transparant waren, zeer goed georganiseerd en in een bijzonder goede sfeer verliepen. Geen enkele van de westerse politieke kopstukken heeft een felicitatie over de lippen gekregen. Ze hopen nog een rapport te kunnen fabriceren waarmee ze kunnen zeggen dat de verkiezingsuitslag vervalst is. Als men Rusland verwijt dat het een autoritair systeem heeft, mag men niet vergeten dat het land zo groot is als de VS en China samen met een zeer grote verscheidenheid van etnische en culturele volken, waarvoor een stevig gezag nodig is om allen samen te houden. Tenslotte is de haatcampagne van het westen tegen Rusland slecht voor iedereen.

Het doel van dit onophoudelijke valse spel van leugen,  bedrog, diaboliseren enerzijds en het toedekken van de gruwelijkste westerse misdaden anderzijds is uiteindelijk haat zaaien in dienst van een oorlogspropaganda om tenslotte ook zoveel mogelijk oorlog te kunnen voeren tegen die landen die geen slaaf van het westen willen zijn. De uitgaven voor gevechtsvliegtuigen, wapens en vernietigingstuig moeten steeds hoger. Oorlogen brengen op en maken de club van wapenbazen, bankiers, oliebaronnen nog rijker en machtiger. Met oorlog gaan immers de olieprijzen naar boven.

Het wordt tijd dat de volken opstaan tegen hun oorlogszuchtige leiders, die met  bedriegerij de burgers trachten te misleiden. Laten we de oorlogspropaganda, de haat en het geweld van onze media en politici afwijzen. Laten we  de militaire provocaties van de NAVO (al een kwart eeuw over tijd!) ontmaskeren en de misdaden erkennen die begaan werden in dienst van een zogenaamde “Nieuwe Wereldorde”, een éénzijdige wereldoverheersing of een misleidende westerse “democratie en vrijheid”. Laten we oproepen tot samenwerking op grond van gelijkheid en respect voor de eigenheid en de soevereiniteit van andere staten en volken. “Heer Jezus, Gij zijt onze Vrede, geef ons uw Geest van Waarheid en Liefde”.

En dit nog: