Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Met vertraging wegens kleinzoonweek en pc-problemen deze nieuwsbrief van Pater Daniel:

Goede Vrienden,

Het staatsterrorisme van het westen met de steun van golfstaten moet stoppen. En alle betrokken staatsleiders moeten door een onafhankelijk internationaal strafhof berecht worden. De vrijheid om met onderlinge toestemming wereldwijd aanslagen te beramen om de schuld daarvan aan een willekeurige staatshoofd te geven en dit land dan te ruïneren, moet hen afgenomen worden. Hun misdadige politiek brengt al jaren dood en vernieling voor miljoenen onschuldige slachtoffers. Hun barbaarsheid wordt huichelachtig verborgen onder “zelfverdediging”, “verdediging van de rechten van de mens”, “het behoud van de stabiliteit”, “strijd tegen het terrorisme” of een hysterische Russofobie zonder enige grond, om steeds meer onschuldigen in een uitzichtloze ellende mee te sleuren. Zij zijn de echte aanstokers van het terrorisme. Hun houding is het leven van de mensheid onwaardig. Ook iedere illegale bezetting van een ander land moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk ongedaan gemaakt worden, ook door Israël. Iedere buitenlandse inmenging in een ander vredelievend land moet luid aangeklaagd en beëindigd worden. Het internationaal recht en het charter van de UNO moeten in ere hersteld en gerespecteerd worden. Het is genoeg!

In Duitsland worden stappen in deze richting gezet. Christoph Hörstel, voorzitter van de  Deutsche Mitte,  richt zich in een boodschap tot dr. Bachar al-Assad en het Syrische volk. Hij ontmaskert de blijvende barbarij van de wereldleiders, biedt verontschuldigingen aan voor het aandeel van zijn volk en kondigt een nieuwe toekomst aan. Laat de mensheid over de hele aardbol opstaan!

P. Daniël

Vrijdag 30 juni 2017

Nachtwerk

Vrijdagavond arriveren twee containers. Een ervan komt uit Frankrijk vanwege de Scouts de Cluses met voeding, medisch materiaal en kleding. Het is indrukwekkend hoeveel materiaal er in zulk een grote container opgestapeld zit. Er is weer een enorme hoeveelheid chocolade bij, geschonken door Nestlé Zwitserland. De tweede container komt uit Spanje als een extra Sint Nikolaas die te vroeg vertrokken is. Het is een geschenk van de aartsbisschop langs Caritas Toledo met schoolgerief, speelgoed, voeding, slaapzakken e.d. Er zijn een 25-tal helpers uit het dorp komen opdagen, samen met heel de gemeenschap van zusters en fraters. Voedingswaren en medisch materiaal moeten beneden liggen, de klederen worden naar boven gesjouwd. Om half een is de eerste container leeg. De meeste vrijwilligers blijven nog voor de tweede container. Om drie uur in de morgen is ook deze klus geklaard. Moge de Heer alle milde schenkers zegenen. Maandag kwam de eerste vrachtwagen voedingswaren ophalen voor Homs. We begonnen juist aan het middagmaal. De chauffeur en zijn begeleider konden we overtuigen om eerst met ons mee te eten en dan samen de wagen te laden. En zo gebeurde het. Abraham zou zich in het heetst van de dag neerzetten in de schaduw van zijn tent. Wij, kinderen van Abraham, willen deze zware taak onder een temperatuur van een 40-tal graden voltooien voor de bevolking van Homs.

Felicitaties

Zondag is het de eerste dag van het einde van de vasten voor de moslims, Eid-al Fitr. Vóór de zondagsviering ga ik even met abouna Georges de kolonel, die zorg draagt voor de bescherming van de streek, feliciteren. ’s Avonds gaan we met de fraters het moslimgezin, dat nog bij ons woont, gelukwensen. De kinderen zijn naar het dorp om met hun leeftijdgenoten dit feest te vieren. De ouders zijn thuis en ontvangen ons met de gekende oosterse gastvrijheid. Wanneer we recht staan om te vertrekken, vraagt de vader of we nog willen bidden en zegenen. Hij weet goed dat het een puur christelijk gebed is dat eindigt met een Onze Vader en Weesgegroet. De vreedzame samenleving van moslims en christenen, die we voor de oorlog hier aantroffen, gaat onverminderd door.

David tegen Goliath

De media van de mainstream Atlantische pers wanen zich nog oppermachtig en blijven hun leugens als hoogste waarheid uitbraken.

Trump heeft zogezegd ontdekt dat Syrië bezig is met de voorbereiding van een chemische aanval. Terwijl de terroristen gedurende heel de oorlog chemische wapens hebben gebruikt, waar nooit enige officiële reactie op gekomen is, heeft men nooit het minste bewijs gevonden dat het Syrische leger deze ooit gebruikt zou hebben. Bovendien is de hele voorraad  chemische wapens onder de argusogen van de internationale gemeenschap opgeruimd.

Toch wordt de kwakkel van een chemische aanval door Syrië breed uitgesmeerd in onze media, zonder enige kritische duiding. En daarmee denken  sommige westerse landen weer een chemische aanval te kunnen plannen, de schuld ervan aan Syrië te geven en een volgende vernietigende slag toebrengen aan het Syrische volk en land.

Pyromanen die zich als helden-pompiers laten huldigen. Waarom? Omdat Syrië, Hezbollah, Iran en Rusland effectief bezig zijn IS op te ruimen, omdat het Syrische en Iraakse leger elkaar zeer dicht naderen in de gezamenlijke bestrijding van IS, omdat de zuidelijke autostrade Damascus-Bagdad dreigt bevrijd te worden. Om dat te beletten heeft Amerika in Al-Tanf (op IS heroverd) al een luchtmachtbasis neergepoot, een illegale bezetting in een soeverein land. De misdadige massaslachtingen die ze daarbij uitvoeren kunnen ze aan de media dan nog kwijt als “strijd tegen het terrorisme” of “wettige zelfverdediging” en niemand vraagt: wanneer is Syrië de VS komen bombarderen? Syrische soldaten hebben inmiddels de piloot van het door de VS  neergeschoten vliegtuig gezond en wel teruggevonden. Hij was wel degelijk IS  aan ’t bestrijden, wat de VS wilden beletten. De VS zorgen voor de bescherming van de IS-kopstukken.

Volgens onze Iraanse journaliste Sharmine Narwani zullen de misdadige acties van de VS hun doel uiteindelijk niet bereiken, tenzij ze echt op een uiterst gevaarlijke en onverantwoorde confrontatie met Rusland en Iran willen aansturen (Dispatch From the Middle East: U.S. Buildup All About Iran). Het wordt steeds waarschijnlijker dat het boegbeeld van de IS, Abou Bakrh Al-Baghdadi bij een Russische bombardement gedood werd en bovendien werd er al een sjiitische militie (Golan Liberation Brigade) opgericht voor de bevrijding van de Syrische Golan (door Israël in 1967 bezet, wat al  herhaaldelijk door de VN veroordeeld werd; voor gelijk welk ander land zouden er zware sancties volgen!)

Wanneer zal de openbare opinie de ballon van opperste huichelarij eens doen open spatten? De rake reactie woensdag van Maria Zakharova, woordvoerster Russisch ministerie van buitenlandse zaken luidt: “Wij weten dat het Bush regime vroeger reeds valse berichten over massavernietigingswapens tegen eigen bevolking in Irak gebruikte voor een militaire agressie tegen het land. Wij zijn hierover zeer bezorgd”.

Nvdr: Ter illustratie: Paul O’Neill, voormalig minister van financiën onder Bush:

Tevens wordt de invloed steeds groter van degelijke alternatieve media, ook in de VS, die de waarheid onthullen. De hele hetze tegen Rusland met voortdurende zware beschuldigingen is opgezet spel. Trouwens,  geen enkel ander land dan Amerika heeft zulke mogelijkheden en ervaring om bij verkiezingen in andere landen tussenbeide te komen (Xandernieuws). En dan deze deugddoende anekdote uit een klein West Vlaams dorpje. Vrienden gingen er op bezoek bij een bejaard echtpaar dat hen met grote stelligheid meende te moeten overtuigen dat ze onze media over Syrië niet mogen geloven, want dat de waarheid precies het tegendeel is. Immers, zeiden ze, onze dochter heeft dit gehoord van een Vlaamse pater in Syrië, die het eens goed gezegd heeft! Zoals de kleine David in de Bijbel (1 Sam. 17) de super bewapende reus Goliath met één steentje uit zijn slinger overwon, zo zullen de alternatieve media eens de leugens van de mainstream met de waarheid verpletteren. Dat is onze strijd, onze hoop en ons gebed.

Afbeeldingsresultaat voor www.deutschemitteEen boodschap voor een nieuwe tijd

Christoph Hörstel is de federale voorzitter van de nieuwe Duitse partij Deutsche Mitte die ethiek wil in de politiek. In een You Tube van 6 minuten richt hij zich tot dr. Bachar al-Assad en het Syrische volk. Hij erkent dat Syrië al zes jaar lang het slachtoffer is van internationaal terrorisme onder leiding van de VS. De internationale coalitie mengt zich in het leven van een vreedzaam volk dat hen niets misdaan heeft, met honderdduizenden doden, verwoestingen en de grootste vluchtelingenstroom als gevolg. Hij vraagt om vergeving voor het aandeel van zijn land in de ontwrichting van Syrië en van vele andere landen. Hij is bereid om samen te werken met Syrië en samen met Rusland en Iran te helpen bij een terugkeer van de vluchtelingen naar hun eigen land. Hij ziet uit naar het ogenblik dat hij kan terugkeren naar vrienden in Syrië en genieten van het leven in Damascus. Hij verzekert de Syrische president en het Syrische volk dat vele Duitsers al lang deze zelfde houding koesteren, die een nieuwe toekomst aankondigt. Deze 6 minuten zijn in staat om ook onze politici en journalisten uit hun gevaarlijke dwangbuis te bevrijden. Dit voorbeeld en deze schitterende boodschap verdienen navolging in alle westerse landen.

En nog dit:

P. Daniel