Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Geen ander voorwerp op aarde werd zo lang en intens wetenschappelijk bestudeerd als de lijkwade van Turijn, een linnen doek van 4,40 op 1,10 m. Dat het een doek zou zijn uit de middeleeuwen of een doek dat  beschilderd is, bleek niet bestand tegen de moderne wetenschappelijke onderzoeken, die onomstotelijk aantonen dat het een doek is uit de eerste helft van de eerste eeuw uit Palestina.

Een recent onderzoek met een nieuwe methode (Wide Angle X-ray Scattering, WAXS) van de universiteit van Padua heeft aangetoond dat de lijkwade 2000 jaar oud is.

Op dit doek waren reeds resten  en tekens gevonden van een gegeselde, met doornen gekroonde,  gekruisigde en doorstoken man. De lijkwade bevat stuifmeelkorrels van 58 verschillende planten uit Frankrijk, Italië, Turkije en het Midden Oosten, waarvan drie die enkel in Palestina groeien (de distel Gundelia Turnefortii, de zonneroos Cistus Creticus en de woestijnplant Zygophyllum Dumosum). Op de oogleden zijn resten ontdekt (voor het gewone oog onzichtbaar) van muntstukjes van keizer Tiberius tussen het jaar 29 en 31. Welke schilder  uit de middeleeuwen zou in staat geweest zijn deze tekens aan te brengen en waarom, als ze toch niet zichtbaar zijn? In de buurt van Lirey (100 km ten oosten van Parijs waar het doek rond 1350 bewaard werd) is een pelgrimsinsigne gevonden met de afbeelding van de lijkwade. Tenslotte zijn op dit doek alle details, anatomisch volledig correct,  te zien van de geseling, het lijden en de kruisdood van Jezus, zoals de Evangeliën weergeven. De kans dat deze afbeeldingenvan een andere persoon zouden zijn dan van Jezus Christus is nagenoeg onbestaande.

En de onderzoeken gaan verder. De man kan niet door mensenhanden van het doek verwijderd zijn, vermits niet de minste vervorming van de bloedvlekken heeft plaats gevonden. Hij is door een uitzonderlijke lichtexplosie van het doek verwijderd. Zo is de afbeelding op de lijkwade door niets anders dan de verrijzenis van Jezus Christus veroorzaakt. Dat is de stelling van een conferentie te Saint-Gervais, RINAUDO J-B en GAVACH Cl, Le linceul de Jésus enfin authentifié,  F.X de Guibert, 2010; Rinaudo is dr. in biofysica en “maître de conférence” voor de faculteit van geneeskunde te’ Montpellier; zie ook de studie van de Nederlandse scheikundige Herman F. BOON, De lijkwade van Turijn).

Deze video behandelt vijf punten. Vooreerst de betekenis van de Codex van Pray (bibliotheek van Boedapest). Dit manuscript van 1192-1193, werd door de Hongaarse Jezuïet György Pray ontdekt en bevat een miniatuur met een zeer nauwkeurige weergave van de man op de lijkwade van Turijn.

Vervolgens: de foto’s van de lijkwade geven een negatief beeld, wat onbekend was tot in de 19e eeuw. Dit was de grote verbazing van de Italiaanse fotograaf Secondo Pia, die in 1898 de eerste foto maakte en Jezus’ gelaat zag. Hij wordt door iedereen verguisd als een vervalser.

De notoire Franse atheïst prof. Yves Delage, zoöloog,  wil de valsheid van deze “foto van Jezus’ gelaat’ ontmaskeren en komt tot het besluit dat het helemaal geen vervalste foto is. Hij maakt er een studie van die hij aanbiedt aan de “Académie des Sciences” van Parijs maar de voorzitter, Marcellin Berthelot weigert deze studie te erkennen, waarop Delage antwoordt: “als het een foto van een of andere farao zou geweest zijn, zou niemand bezwaar gemaakt hebben!”.

Een groep van 24 wetenschappers (STURP, Schroud of Turin Research Project)  arriveert in 1978 in Turijn met tonnen materiaal en besluit dat het doek geen vervalsing kan zijn en de foto’s evenmin. Vervolgens geeft het doek exact het lijden weer van Jezus volgens de Evangeliën. Het is een zuiver linnen doek, volgens joods voorschrift (Leviticus 19, 19 en Deuteronomium 22, 11) niet vermengd met wol. De handen bedekken de naaktheid van deze man. In de Middeleeuwen is er geen schilderij van een naakte Jezus te vinden. De wonden van de geseling door een soldaat rechts en links van Jezus, de lanssteek in de zijde, de wonden van een doornenkroon, die eerder een hoed was (waarvan de onderste ring in de kathedraal van Parijs vereerd wordt), de wonden op de schouders van de dwarsbalk, de nagels in de polsen en voeten, de pollen van planten die alleen in Jeruzalem in de lente voorkomen, de resten van gesteente ter hoogte van de gebroken neus, knieën en voeten (nl. aragonite)… vormen een opsomming van achttien details die onmogelijk in de Middeleeuwen kunnen aangebracht zijn omdat ze onbekend of onzichtbaar waren voor het oog. Verder is er geen enkel teken van verrotting aanwezig, dat normaal voor 30 uur optreedt, wat er op wijst dat het lichaam niet lang in het doek gebleven is.

Een joodse fotograaf, Barrie Schwortz, die deelnam aan de studie van STURP, bleef gedurende zeventien jaar afwijzend, omdat gestold bloed normaal na korte tijd zwart wordt, terwijl het bloed op de lijkwade rood is. Uiteindelijk begreep hij dat bij een lichaam in shock, na Jesus’ geseling,  ‘bilirubine’ er voor zorgt dat het bloed rood blijft.

Vervolgens kan de afbeelding op het doek niet anders ontstaan zijn dan door een bijzondere orthogonale straling, nl. perfect in één richting, anders zouden er vervormingen ontstaan zijn.  Vandaar het vijfde punt: het is iets absoluut uitzonderlijk. De huidige wetenschap heeft geen mogelijkheid om op die wijze een beeld heel oppervlakkig (slechts 0, 3 mm) af te drukken. Als dit beeld op natuurlijke wijze zou afgedrukt zijn, zouden we dit elders ook vinden en kunnen realiseren.  De wetenschap beschikt nu niet over de mogelijkheid om een dergelijk beeld voort te  brengen. Hier moet een bovennatuurlijke oorzaak mee verbonden zijn. Het geeft ons een redelijke grond om te geloven in de verrijzenis van Christus.

Moslims aanvaarden niet dat Jezus werkelijk gekruisigd en gestorven is omdat ze dit menen te lezen in de koran, soera 4, vers 157. De lijkwade van Turijn bewijst dat de moslims op dit punt dwalen en dat de Evangeliën authentiek zijn. Toch overstijgt het christelijk geloof in Jezus’ verrijzenis wetenschap en redenering. Er zijn redelijke gronden  om te geloven. In de grootheid en schoonheid van de schepping kunnen we iets van God, Schepper en Vader herkennen. Geloof is echter meer dan kennis. Door geloof geven we ons over aan God met ons verstand en onze vrije wil om te aanvaarden wat Hij ons geopenbaard heeft. Door geloof hechten we ons met ons hart aan Hem en zijn Rijk om in gemeenschap te leven met Hem.

De apostel Thomas wilde het getuigenis van de andere apostelen over de verschijning van de verrezen Heer niet geloven zolang hij zelf niet de wonden in Jezus zijde en handen had kunnen vaststellen. Daarop verschijnt Jezus ook aan Thomas en zegt hem: “Omdat je Mij gezien hebt geloof je? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben” (Johannes 20, 29).

Volgende keer: het geloof in Jezus’ verrijzenis.                                              

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 29.2.22

Flitsen

Tijdens de Goede Week kregen we de heer Peter Csulák, zaakgelastigde van de Hongaarse ambassade in Damascus op bezoek, die erg geïnteresseerd was om het klooster te bezoeken en waarmee we een boeiend gesprek hadden over de huidige situatie in de wereld.

Tweede paasdag gingen we naar het dorp waar een dankviering georganiseerd werd voor moeder Agnes-Mariam en onze gemeenschap voor de veelvuldige medische en humanitaire hulp die door de gemeenschap aan de bevolking van Qara verstrekt wordt.  Zo werden wij overstelpt met erkentelijkheid en dankbetuigingen en kregen een huldeplaket aangeboden.

Nvdr: voor de geïnteresseerden, klik hier voor satellietopname van Qâra; u kan naar wens vergroten of verkleinen of omschakelen op stratenplan. De weg richting WNW loopt naar het klooster Mar Yakub.

Op een middag tijdens de paasweek hadden de kinderen een vraag: is er na de drukte van de voorbije dagen nu niets speciaals voor de gemeenschap? Als antwoord kregen ze: we zullen vanavond samen naar onze ‘volksmarkt’ (soek asjabie) gaan, aan de rand van het dorp, naast de autostrade. Het is een soort volkscafé en winkel, door onze gemeenschap opgericht. Mensen van Qara kunnen producten aanbieden, wij nemen deze over en bieden ze te koop aan. Er is ook een keuken waarin de verschillende soorten zoetigheden zelf worden gemaakt. Vooraan staat er een soort barak als mini-super-markt, waar regelmatig chauffeurs stoppen om iets te kopen of te drinken. Er naast is een grote zaal. Op een groot scherm kan  men ’s avonds voetbal  volgen. Het is allemaal erg eenvoudig maar ook zeer volks en efficiënt.

Woensdag in de paasweek maakten we met de hele gemeenschap een uitstap naar Khabab, een christelijk dorp (7000 inwoners) ten zuiden van Damascus. Als ietwat afgelegen plaats heeft deze bevolking  veel geleden van terroristen tijdens  de oorlog en bleef lang verstoken van hulp.

Beeldmateriaal van S.O.S. Chrétiens d’Orient – juni 2019

De vorige patriarch heeft een nieuw ziekenhuis kunnen bouwen maar niet helemaal kunnen afwerken en niet in werking kunnen zetten. De plaatselijke bisschop Mgr Elias Dibhej heeft nu aan onze gemeenschap gevraagd dit te doen (kostprijs 150.000 dollar; het hoeft niet allemaal ineens en van ons alleen te komen!). Moeder Agnes-Mariam,  de verantwoordelijken van onze medische hulpverlening en heel onze gemeenschap hebben dit nieuwe ziekenhuis grondig geïnspecteerd. Op gelijkvloers: onthaal, wachtzaal, 2 grote operatiezalen, X-stralen, apotheek. Bovenverdieping met 60 bedden. Kelder: keuken, wasplaats, voorraadkamers en kamers voor medisch personeel (die niet naar huis kunnen omdat Khabab vrij afgelegen is – ze overnachten dus in het ziekenhuis).

Indien dit ziekenhuis in werking treedt kan het uiteindelijk dienst doen voor zo’n 100.000 mensen, die geen andere medische toevlucht hebben. ’s Middags aten we onze picknick op voor het ziekenhuis, waar toevallig ook sla groeide, waarvan we ruimschoots gebruik gemaakt hebben. Daarna mochten we van een zaal gebruik maken in de residentie van de bisschop, die ons koffie aanbood. In deze streek, niet ver van Bosra, zie je overal zwarte vulkaanstenen. Van Khabab ging het richting Damascus om in de grote Omajjadenmoskee bij het heiligdom van Johannes de Doper even te gaan bidden. Het was ook heerlijk om door de smalle steegjes te slenteren naar de moskee. ’s Avonds kwamen we moe maar erg voldaan thuis, waar de twee thuisgebleven zusters nog voor een goede maaltijd hadden gezorgd.

Donderdagavond in de paasweek nodigde de technieker van de medische apparaten, een trouwe en deskundige medewerker van onze medische ploeg, de fraters uit ’s avonds bij hem voor het uitgebreide ramadanmaal. Zijn vrouw, die we niet te zien kregen, had een feestelijke maaltijd bereid. Tevens bezochten we zijn grote werkkamer die vol staat met medische apparatuur die gerepareerd moet worden: couveuses, desinfectie-apparaten, allerlei apparaten van tandartsen… Hij legde uit dat de VS niet alleen het voedsel en de olie stelen, waardoor de bevolking in steeds grotere  armoede geduwd wordt, maar ook belet dat vervangstukken ingevoerd worden. Dat brengt mee dat hij geleidelijk geleerd heeft alle kapotte ziekenhuis-apparaten zelf te repareren.

Vrijdag-zaterdag-zondag vierden de orthodoxen het Paasfeest. We hebben dit in de geest met hen meegevierd.  Na de tweede Paaszondag hebben we de dagorde en het gewone  leven weer hernomen. De foto’s daarvan geven we volgende keer.

Een volgens internationaal recht ruimschoots verantwoorde interventie  

Daniel Kovalik doceert mensenrechten aan de universiteit van Pittsburgh en publiceerde onlangs zijn boek “Geen oorlog meer”. “Heel mijn volwassen leven, zo getuigt hij, heb ik mij verzet tegen oorlog en buitenlandse interventies”.

Hij stelt vast, met Martin Luther King en nu zelfs met Jimmy Carter dat de VS de grootste bewerkers zijn van oorlogen en geweld in heel de geschiedenis. Zij doen dit  zowel door directe massale militaire agressie (Vietnam, Grenada, Panama, het voormalige  Joegoslavië, Irak  tweemaal, Afghanistan, Libië, Somalië) als door middel van terroristengroepen die zij opleiden, bewapenen en betalen (Nicaragua, Syrië, Yemen). Het Charter van de VN was werkelijk bedoeld om oorlog te vermijden en internationale vrede en veiligheid te verzekeren. Hij toont aan hoe het westen “humanitaire hulp” misbruikt juist om oorlog te voeren voor eigen economische en strategische belangen. Daarom hebben Rusland en China samen met enkele andere landen een vriendengroep opgericht om het Handvest van de VN te verdedigen.

En de Russische inval in Oekraïne dan? Wanneer de VS Rusland beschuldigen van een militaire inval in februari 2022 in Oekraïne, is dit manifeste huichelarij:  de ketel die de pot verwijt dat hij zwart ziet. Daarmee is echter de inval van Rusland nog niet gerechtvaardigd. Kovalik geeft hierop echter een nauwkeurige beschrijving van wat er in Oekraïne gebeurd is gedurende de acht jaren die hieraan voorafgingen. Het gaat over een  ware oorlog tegen de Oekraïense Russen van Donbass: 14.000 mensen, waaronder vele kinderen werden gedood, 1.5 miljoen werden op de vlucht gedreven, neonazi extremisten van minstens 30 groeperingen werden geïntegreerd in het leger, die steeds meer tot haat opriepen tegen de Russen en regelmatig gerichte aanvallen uitvoerden tegen de Russisch sprekende  Oekraïners, taalwetten en andere wetten die van de Russen tweederangsburgers maken… Er zijn  verder de aanvallen op de Russische cultuur niet alleen in Oekraïne maar ook in Rusland en uiteindelijk de militaire dreiging om de Krim terug te nemen, terwijl de bevolking niet meer terug wil naar Oekraïne. Daniel Kovalik besluit: Rusland heeft het volste recht om zich te verdedigen tegen deze oorlog, die aangevoerd wordt door de VS en de NAVO,  niet alleen tegen  de Russisch sprekende Oekraïners maar ook tegen Rusland en het Russische volk zelf.  Hiermee voert Rusland geen oorlog tegen landen en volken duizenden kilometers verwijderd om hun grondstoffen te bemachtigen, zoals VS en NAVO maar tegen een werkelijke steeds groeiende agressie aan zijn eigen grenzen (https://www.rt.com/russia/554166-international-law-military-operation-ukraine/). (Nvdr: dit bruggetje is bij ons niet actief wegens censuur) In dit licht is de uitspraak te begrijpen van Georges Soros die beweert dat wat in Oekraïne gebeurt zijn beste project is! Sommigen noemen Georges Soros het grootste gevaar voor de hele westerse wereld.

De problemen rond Oekraïne zijn zeer complex maar wie even nuchter nadenkt ziet de grote lijnen:

 • 1) de voortdurende  uitbreiding van de NAVO tegen de afspraken in, tot aan de grenzen van Rusland met het plaatsen van vernietigingswapens aldaar is bewuste agressie;
 • 2) het weigeren van Oekraïne (onder impuls van VS en NAVO) om de vredesakkoorden van Minsk uit te voeren en zijn eigen Russisch sprekende bevolking te erkennen is een gewilde uitdaging;
 • 3) sinds de staatsgreep van 2014 wordt deze burgerbevolking door eigen regering en leger (bewust geïnfiltreerd door fanatieke extremisten, met behulp van VS en NAVO) uitgemoord, gebombardeerd en gediscrimineerd, gesteund door een internationaal opgevoerde haat tegen Rusland. Het doel van het westen is deze oorlog gebruiken om Rusland te vernietigen opdat de VS hun macht over de wereld zouden kunnen behouden. De naïeve leiders van de EU lopen hierbij als makke schapen mee (in hun eigenbelang maar tegen het belang van hun bevolking). De grote bazen van de wapenindustrie beleven steeds meer gouden tijden.

Varia

 • Onze vorige nieuwsbrief met 8 video’s:1. De verschrikkelijke pijn van de kruisiging, 2. Overweldigend medisch getuigenis over de echtheid van de lijkwade, 3. Expositie 4. Zweetdoek van Oviedo, 5. Het doek in de kathedraal van Coria, 6. Graf van Lazarus in Jeruzalem, 7. Viering van Armeens-orthodoxe christenen, 8. Chrismaviering in de kathedraal van Antwerpen: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-257/
 • Ons vorig bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/04/24/de-oekraiense-president-zelensky-is-als-een-echte-nieuwe-hitler/
 • In Frankrijk blijkt “de meest gehate politicus uit de geschiedenis” gewonnen te hebben: E. Marcron “als marionet van de  Rotschild bankelite”. Er blijken echter bewijzen te zijn  dat  3 miljoen stemmen voor M.  Le Pen in minder dan 2 uur verdwenen zijn. Als dat waar is zal het er nog stuiven. In de VS kon de grootste verkiezingsfraude in de doofpot gehouden worden. Zullen de Fransen het verhaaltje van onze VRT (technische fout, toevallig bij Le Pen!) slikken?: bewijzen-van-verkiezingsfraude-bij-de-franse-presidentsverkiezingen/
 • Voor mainstream-denkers schrijft Willy Van Damme een bijzonder ergerlijk artikel over de huidige geopolitiek, maar het zijn wel nagels met koppen: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/03/13/iemand-nog-wat-olie/
 • Eva Bartlett, Canadese journaliste, ontmaskert het “massagraf” in Marioepol: journalist-brengt-bezoek-aan-enorm-massagraf-bij-marioepol-allemaal-leugens-nep/
 • Om de VS te plezieren voert het westen zijn oorlog in Oekraïne op. Naast de 3000 grijze wolven uit Turkije zal Engeland ook de terroristengroep Witte Helmen sturen (gesteund door VS, VK, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, Canada en Japan; ook onze stad Ieper liet zich ooit verleiden om hen een geldprijs te geven). De Witte Helmen presenteren zich als de “beschermers van het volk” maar kregen het destijds hier in Damascus klaar om 5,6 miljoen burgers zonder water te zetten gedurende anderhalve maand!
 • Wordt Rusland werkelijk wereldwijd geboycot volgens de eis van VS? Er zijn 131 landen die inderdaad de VS en NAVO hierin steunen maar ze vertegenwoordigen slechts 1/3e van de wereldbevolking. Er zij  28 landen die uitdrukkelijk Rusland steunen (China, Cuba, Venezuela, Syrië…) en vertegenwoordigen eveneens 1/3e  van de wereldbevolking. Tenslotte zijn er 32 landen die neutraal willen blijven (India, Brazilië, Bangladesh…) en vertegenwoordigen ook 1/3e .(…)
 • De dubbel gevaccineerden worden ongeveer 2 X meer besmet met corona dan de niet gevaccineerden, voor alle leeftijden: la-fin-de-la-vaccination-pfizer-est-elle-proche/5667467
 • In Frankrijk werden met Pasen 4.278 volwassenen gedoopt. 70 kardinalen en bisschoppen uit verschillende landen schreven Broederlijke Open Brief  aan de Duitse bisschoppen in verband met hun bedenkelijke ‘synodale weg’:

De rijke christelijke traditie van ‘’Beloken Pasen’: https://www.golfbrekers.be/beloken-pasen-2/